SILVIA BILLETER

První retrospektiva švýcarské umělkyně představí v dialogu díla Jiřího Johna, Adrieny Šimotové ad.

6/6/2024—29/9/2024

TISKOVÁ ZPRÁVA, 6. 5. 2024

Retrospektiva Poesie tisku je první obsáhlá výstava, která představí dílo švýcarské umělkyně Silvie Billeter včetně význačného cyklu Hledat Petrkov (1992–2010). Autorčiny grafiky budou představeny v dialogu s tvorbou jejích souputníků*ic z okruhu vyučujících i studentstva AVU i UMPRUM (Jiří John, Adriena Šimotová, Václav Cigler, Eva Brodská ad.). Život a práci umělkyně podrobněji přiblíží dokumentární fotografie Pepy Dvořáčka, které vznikly přímo pro tuto výstavu.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE
PRESS RELEASE HERE

Více

Výstava bude zahájena koncertem Stamicova kvarteta.

Ve spolupráci s Muzeem literatury a zámečkem Petrkov je připraven rozsáhlý doprovodný program jak v Muzeu umění a designu Benešov, tak v Petrkově. V úterý 11. června od 18:00 se v Šímově síni MUD* uskuteční promítání dokumentu Petrkov 13 a koncert písničkáře Karla Vepřeka, který zhudebnil básně Bohuslava Reynka. Na konci letních prázdnin (24. 8.) pak mohou zájemci*kyně v osobním doprovodu Silvie Billeter podniknout společnou cestu z Benešova na zámeček Petrkov, kde se odehraje divadelní představení Suzanne Renaud režisérky Lucie Trmíkové.

Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Kurátor výstavy: Pavel Liška

825-side.webp

MUD* spouští online katalog

6/5/2024

TISKOVÁ ZPRÁVA, 6. 5. 2024

Dlouhodobé úsilí o zpřístupnění sbírek Muzea umění a designu Benešov (MUD*) vyústilo ve spuštění online katalogu, který zatím obsahuje 625 děl z necelých 14 000 sbírkových předmětů. Zastoupena jsou významná česká jména i regionální tvorba.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE

Více

Online katalog je průběžně doplňován. Digitalizace sbírek Muzea umění a designu Benešov probíhá ve spolupráci s platformou Web umenia, která zpřístupňuje díla ze slovenských a českých uměleckých sbírek na www.webumenia.sk.

826-side.webp

Od druhé poloviny března představíme v MUD* tvorbu z kraje mezi řekou a horou

Vernisáž už 19/3 od 19.00

20/3/2024—19/5/2024

TISKOVÁ ZPRÁVA, 22. 2. 2024

Ročník 2024 má podtitul O kraji: praxe, libost, užitek a uvádí novou koncepci regionálních přehlídek v Muzeu umění a designu Benešov (MUD*). Dosavadní multimediální výstavy (malba, socha, design a další) nahradí přesněji profilované zaměření Salonu. Pravidelně se v MUDu budou střídat výstavy zaměřené na design a užité umění s přehlídkami volné tvorby regionu. Toto rozdělení Salonu umožní hlubší výzkum specifik dané lokality v historickém kontextu.

Letošní ročník Salonu bude zacílen na produktový design a mapování individuální tvorby na hranici řemesla a užitého umění.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE
PRESS RELEASE HERE

798-side.webp

Sebastiano Tomasso a Aidan Zukowski v MUD*

Šímovu síň na 6 týdnů opanují CRITTERS

16/2/2024—31/3/2024

Vernisáž 15/2/2024/19h

TISKOVÁ ZPRÁVA, 29. 1. 2024

Slovo „critters“ je do češtiny překládáno jako „havěť“. V textech americké filozofky a bioložky Donny J. Haraway však tento pojem zaštiťuje hmyz, škůdce, plevel, plísně, zvířata, a dokonce i člověka. Takřka vše, co žije na této planetě, a je tedy součástí spletitých vztahů mezi živočichy a rostlinami.

Každý organismus existuje v delikátním propletení s životem okolo něj. Člověk není výjimkou, a přesto žije s naivní představou o své vlastní odolnosti. Má určitou zodpovědnost ke svému prostředí, která se vytrácí v moři vjemového šumu, ve víru každodenního stresu a v systematické i­luzi individualismu. Intervence Sebastiana Tomassa a Aidana Zukowského odkrývá osudy naší planety skrz paměti budoucích generací, které jsou nevyhnutelně selektivní a zkreslené nostalgií. Vyzývá tak diváctvo k pomyslné cestě časem do Země vytvořené současným způsobem života.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE

Více

Sebastiano Tomasso (1996) vystudoval obor vizuální komunikace na Leeds Art University. Prostřednictvím abstrakce, asemického písma a post-vandalistické instalace zachycuje pomíjivost každodennosti a objevuje v ní nepatrné krásy. Nabízí tak jistý nadhled: igelitový pytlík poletující ve větru je odpad, ale připomíná také tanec translucentní medúzy. Tomasso pracuje s tradičními médii i se škálou městských i přírodních nálezů, pokladů a odpadů.

Aidan Zukowski (1997) dokončuje magisterské studium průmyslového designu na UMPRUM. Ve své praxi se věnuje také malbě, fotografii a hudbě, skrz které zkoumá mimo jiné roli technologie v době pozdního kapitalismu.

795-side.webp

Přelom roku bude patřit péefkům

Ke štěstí. Novoročenky ze sbírek MUD*

29/11/2023—12/2/2024

Vernisáž 28/11/2023/19h

TISKOVÁ ZPRÁVA, 14. 11. 2023

Ke štěstí – volný překlad francouzského výrazu pour féliciter – uvádí projekt zaměřený na prezentaci novoročenek zasílaných v průběhu pěti desetiletí kunsthistorikovi a kurátorovi Jiřímu Šetlíkovi. Na velkém množství malých formátů příležitostné grafiky sleduje výstava teoretický přístup Jiřího Šetlíka, mapuje propojení sbírky s Benešovem i historii jejího vystavování.

Výstava se koná pod záštitou a za finanční podpory Ministerstva kultury.

Tisková zpráva je k dispozici ZDE

759-side.webp

Výstava designérky Kristýny Pojerové už brzy v MUD*

Cesty od návrhů k výsledným produktům

3/10/2023—11/2/2024

Vernisáž 2/10/2023/19h

TISKOVÁ ZPRÁVA, 19. 9. 2023

V pondělí 2. října od 19.00 zahájíme v Šímově síni síni Muzea umění a designu Benešov (MUD*) výstavu designérky Kristýny Pojerové. Ukážeme způsoby zhmotnění myšlenek do skic i cesty od návrhů k výsledným produktům.

Domácí půdou Kristýny Pojerové je sklo, ale na výstavě zaujímají důležité místo i jiné materiály. Zejména papír, který autorka formuje tak, aby výsledný tvar mohl nést řešenou myšlenku a poskytnout představu o designérském záměru. Právě tyto výstřižky představují začátek dlouhé trasy občas lemované slepými uličkami a někdy i opuštěnými nápady. Přes různé peripetie, přes technologické výzvy a parametry potřebné k úspěšné realizaci, nakonec designérský proces spěje k cíli – zamýšlenému objektu.

Kurátorka: Anna Sejková

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE

736-side.webp

Výstava Jana Duriny přináší do MUD* zranitelnost, humor a odvahu mluvit o závažných tématech

15/9/2023—12/11/2023

Vernisáž 14/9/2023/19h

TISKOVÁ ZPRÁVA, 28. 8. 2023

Od 15. září do 12. listopadu 2023 představí MUD* dílo slovenského interdiscipli­nárního umělce Jana Duriny. Výstava s názvem Weak Season (Slabé období) shrnuje zásadní momenty umělcovy dosavadní tvorby, která zahrnuje fotografii, performance, textilní tvorbu, kresbu, hudbu a umělecko-výzkumné projekty. Na výstavě se objeví jak díla z posledních let, tak úplně nová či dosud nevystavená díla zkoumající duševní zdraví, queer identitu a současné politicko-společenské otázky.

Tisková zpráva ZDE

719-more-1.webp 719-more-2.webp 719-more-3.webp
719-side.webp

Výstava Vladimír Cidlinský

21/4/2023—11/6/2023

Vernisáž 20/4/2023/18h

18. 4. 2023

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 od šesti hodin večer bude v Šímově síni Muzea umění a designu Benešov slavnostně zahájena výstava Vladimíra Cidlinského, která představí tvorbu tohoto benešovského rodáka nejenom prostřednictvím prací zachycujících krajinu, město a blízké vesnice, ale i dobové materiály. K vidění budou díla charakteristická pro jeho tvorbu společně s kresbami zaznamenávajícími výstavbu panelových sídlišť a urbanisticko-architektonickou přeměnu Benešova.

Na vernisáži vystoupí Ctirad Sedláček, který působí na benešovské ZUŠ Josefa Suka. O osobní vzpomínky na malíře Cidlinského se podělí spisovatel, textař a publicista Jan Krůta.

K výstavě vydalo MUD* také česko-anglický katalog, který podrobněji přibližuje tvorbu Cidlinského v dobovém kontextu. K zakoupení je na recepci muzea i přes náš eshop (v den vernisáže se slevou 20 %).

Tisková zpráva k dispozici ZDE

684-side.webp

Logika růstu

Nový výstavní projekt MUD

Tisková zpráva, aktualizace 7. 3. 2023

S výstavním projektem Logika růstu se Muzeum umění a designu Benešov (MUD) vydává na průzkum podhoubí vztahů současného umění k myšlenkám hnutí nerůstu a aktuální ekologické, či např. ekonomické krizi.

V období od 17. března do 27. srpna představí MUD výběr z 50 prací přihlášených do otevřené výzvy určené studentkám a studentům vysokých škol a čerstvým absolventům. Výzva byla zaměřena na reflexi témat spjatých s myšlenkovým hnutím nerůstu, které se vymezuje vůči přílišnému zaměření společnosti na ekonomický růst a neustálý tlak na produkci či výkon. Expozice bude prorůstat nejen budovou muzea, ale též městským a sociálním prostorem Benešova, a řešená témata se ve vizuální i obsahové rovině protnou se směřováním MUDu.

Tisková zpráva ZDE

671-more-1.webp
671-side.webp

Výstava MEZISTAVY seznamuje se způsoby péče o sbírkové předměty

Tisková zpráva, 1. 2. 2023

Do 31. března 2023 je v Muzeu umění a designu Benešov (MUD) k vidění drobnější expozice s podtitulem „Z depozitáře do restaurátorské dílny a zase zpátky“, která návštěvníkům představuje význam péče jako jeden z pilířů činnosti muzea.

Sbírky MUDu jsou orientovány především na tvorbu českých umělců/umělkyň a designérů/desig­nérek druhé poloviny 20. století po současnost. Významné soubory tvoří kolekce daru Jiřího Šetlíka a rozsáhlá pozůstalost letteristického umělce Zdeňka Kirchnera. Díla z obou souborů jsou na výstavě zastoupena, jejich instalace do otevřených modulů umožňuje prohlížení i rubové strany. Expozice tak zviditelňuje běžně skryté části uměleckých děl, stejně jako promlouvá o činnostech muzea, které návštěvníci výstav obvykle nevnímají.

Tisková zpráva ZDE

658-side.webp

Videopohlednice ze sbírek umění a designu MUD*

Tisková zpráva, 29. 12. 2022

MUD* připravilo v roce 2022 deset krátkých videoreportáží o vybraných sbírkových předmětech ze svých rozsáhlých a různorodých sbírek. Ty čítají 13 777 sbírkových artefaktů. Tematicky jsou rozčleněny do deseti podsbírek. Vedle výstav je videoprezentace další aktuální formou, jak sbírky ještě více otevřít a představit všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Videa jsou ke zhlédnutí na webových stránkách MUD* v záložce Naše sbírka i sociálních sítích muzea. Seznamují diváky nejen s dílem samotným, ale ve stručnosti i s formujícím kontextem nebo podstatnými aspekty života autora.

Projekt „MUDOVKY – ze sbírek MUD“ byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

Tisková zpráva k dispozici ZDE

629-side.webp

Přednáška k výstavě Archeologie designu

Tisková zpráva, 5. 12. 2022

Název aktuální výstavy v Muzeu umění a designu Benešov (MUD) poukazuje na inspiraci postupy při rekonstruování příběhů. Expozice čerpá z rozsáhlých sbírek muzea a odkrývá vrstvy informací, které obsahují předměty často nepovšimnuté, obyčejné až banální. Transformuje tak zavedené způsoby výkladu a hodnocení produktového designu.

Součástí výstavy jsou nejen komentované prohlídky, ale i tematické přednášky a diskuse se zajímavými hosty. První se pod jménem Zakletá hmota: Design a materiál uskuteční 13. prosince od 17.30. Zástupci materiálového výzkumu a specializované průmyslové výroby Richard Vodička (egoé studio), Norbert a Tom Kostřicovi (Novito) a Adam Železný (studio Prám) představí své pojetí problematiky hmoty a jejích zákonitostí v designu.

Tisková zpráva ZDE

647-side.webp

Archeologie designu

Tisková zpráva, 2. 11. 2022

V úterý 15. listopadu v 18:30 bude v Muzeu umění a designu Benešov (MUD) zahájena výstava s názvem, v němž jsou pro mnohého z nás možná poněkud nečekaně a překvapivě spojeny termíny archeologie a design.

Výstava Archeologie designu čerpá z rozsáhlých sbírek MUD a inovativním způsobem přehodnocuje zavedené způsoby výkladu a hodnocení předmětů denní potřeby. Nezvyklé propojení designu s klasickou archeologií v názvu výstavy přitom poukazuje na inspiraci postupy při rekonstruování příběhů, které skrývají předměty často nepovšimnuté, obyčejné až banální. Výstavou se bude návštěvník pohybovat po ose mezi designem jako živým procesem a designem jako pasivní součástí našeho životního prostředí. Na ní návštěvník zaujme jak perspektivu designéra, kde se bude moci vcítit do jeho specifického tvůrčího myšlení a procesu, tak také pohled uživatele, který si design přisvojuje, přetváří, a nakonec jej odkládá.

Tisková zpráva ZDE

596-more-1.webp 596-more-2.webp 596-more-3.webp
596-side.webp

Kolářová / Černý / Hájková

Tisková zpráva, 15. 8. 2022

Ve dnech 9. září až 23. října 2022 bude v Muzeu umění a designu Benešov představena tvorba tří mladých umělců: malířky Markéty Kolářové, keramika Tomáše Černého a fotografky Natálie Hájkové. Jedná se o tři samostatné výstavy, které zdánlivě nemají jeden hlavní propojující prvek. Přesto lze v jejich tvorbě najít několik společných tematických linek, které mohou návštěvníci mezi díly jednotlivých umělců hledat. Např. zájem o mýty, rituály, o téma náhody, motiv primitivních, neznámých společenstev, anebo také o téma jednotlivce jakožto strůjce kultury.

Tisková zpráva k dispozici ZDE

546-more-1.webp 546-more-2.webp 546-more-3.webp
546-side.webp

MUD VYSTAVUJE FOTOGRAFII IVANA PINKAVY

Tisková zpráva, 4. 8. 2022

V srpnu je v rámci cyklu Výstava jednoho díla prezentována fotografie Ivana Pinkavy Castor a Pollux. Ve své tvorbě nalezl Pinkava specifický vizuální jazyk, který často odkazuje na známá díla nejen výtvarného, ale také literárního umění nebo na historické paralely. Takovým dílem je i Castor a Pollux, odkazující k řeckým tragédiím, mýtickým hrdinům, zároveň však také ke klasické renesanční malbě.

Tisková zpráva k dispozici ZDE

Více

Pilotní kurátorský projekt Výstava jednoho díla pořádá Muzeum umění a designu Benešov (MUD) letos poprvé. Smyslem projektu je postupně představit zajímavá umělecká díla ze sbírek MUD a seznámit benešovskou veřejnost s významnými příklady malby, fotografie a informačního designu. V průběhu července a srpna se v Šímově síni v sousedství Jednoho díla vystřídají krátkodobé výstavy prací dětí, které připraví v rámci letních příměstských táborů pořádaných naším muzeem.

542-side.webp

Výstava jednoho díla pokračuje v MUD také během prázdnin

4. 7. 2022

Napodruhé představí projekt Výstava jednoho díla ikonické příklady grafického a materiálového designu ze sbírek MUD plakát a katalog přelomové výstavy Design a plastické hmoty, kterou v roce 1972 v Umělec­koprůmyslovém muzeu v Praze připravila kurátorka a teoretička designu Milena Lamarová.

Tisková zpráva k dispozici ZDE

Více

Pilotní kurátorský projekt Výstava jednoho díla pořádá Muzeum umění a designu Benešov (MUD) letos poprvé. Smyslem projektu je postupně představit zajímavá umělecká díla ze sbírek MUD a seznámit benešovskou veřejnost s významnými příklady malby, fotografie a informačního designu.

VÝSTAVA JEDNOHO DÍLA V MUD*

Petr Nikl: Nohy, 1991
Doba trvání: 22. 5. až 30. 6. 2022

Václav Cígler: Design a plastické hmoty
Plakát k výstavě v Uměleckoprů­myslovém muzeu v Praze, 1972
Doba trvání: 4. až 29. 7. 2022

Ivan Pinkava: Castor a Pollux, 2000
Doba trvání: 1. až 28. 8. 2022

539-side.webp

Vystavovat jedno dílo?

Tisková zpráva, 19. 5. 2022

V Šímově síni Muzea umění a designu Benešov budou po dobu tří měsíců od konce května do konce srpna 2022 postupně vystaveny tři stěžejní artefakty ze sbírek MUD. Jako první se veřejnosti představí obraz multimediálního umělce, spisovatele a hudebníka Petra Nikla „Nohy“ z roku 1991.

Tisková zpráva k dispozici ZDE

527-more-1.webp
Více

Muzeum umění a designu Benešov (MUD) současně s letní výstavou díla sochařky Josefíny Duškové nabídne veřejnosti tzv. Výstavu jednoho díla. Jde o jinde už zavedený a osvědčený model výstavy jediného obrazu nebo díla, vybraného kurátory buď na základě jeho umělecké hodnoty, regionální důležitosti, anebo funkce díla ve sbírkách konkrétní instituce.

Jaký je v této souvislosti cíl pracovníků benešovského muzea? Kurátoři MUD se pro něj rozhodli pod záminkou nového využití multifunkčního prostoru Šímovy síně, v níž se kromě pravidelných výstav konají také různé společenské a kulturní události. I jejich návštěvníkům poskytne možnost zhlédnout některé z výjimečných děl ze sbírek MUD. Případná rozšířená forma Výstavy jednoho obrazu se navíc v budoucnosti může stát základem uvažované stálé expozice. A ještě jeden podstatný dodatek: Výstavy jednoho díla budou doprovázeny krátkým „zastavení s kurátorem”, při němž bude zájemcům vystavené dílo představeno a přiblíženo odborným pracovníkem muzea.

Obraz Petra Nikla Nohy spadá do autorovy rané tvorby spojené s uměleckou skupinou Tvrdohlaví. Je součástí bezejmenné obrazové série, v níž Nikl zpracovává vizuální podněty italské renesanční malby quattrocenta, které vytrhává z původního kontextu a symbolicky je posouvá prostřednictvím zjednodušení barevné škály a vnesením cizorodého prvku části dětských hraček, které pronikají skrze plátno. Parafráze mistrovské malby je přitom v dějinách českého moderního umění vzácným projevem uměleckého přivlastnění a metafyzického dialogu. Niklův přístup dětskosti bez dětinskosti pomáhá otevírat psychologicky závažná témata přístupnou řečí nestálých symbolů.

Niklův obraz bude v Šímově síni vystaven do 30. června, následovat ho bude plakát k přelomové výstavě Plastické hmoty sklářského výtvarníka Václava Cíglera, avizující výstavu v Uměleckoprů­myslovém muzeu v Praze v roce 1972 (plakát bude vystaven od 4. do 27. července). Letní cyklus uzavře srpnová instalace fotografie Ivana Pinkavy Castor a Pollux (2000), ta bude vystavena ve dnech 1. až 28. srpna.

527-side.webp

Otisk Josefíny Duškové

Tisková zpráva, 19. 5. 2022

V sobotu 21. května bude vernisáží v Muzeu umění a designu Benešov zahájena výstava Josefíny Duškové. Veřejnosti budou díla této sochařky přístupná až do 27. srpna 2022.

Tisková zpráva k dispozici ZDE
Fotografie z vernisáže k dispozici ZDE

Více

Josefína Dušková (1981) získala v roce 2010 Cenu města Benešova pro mladého výtvarníka do 35 let, v současné době žije a pracuje v Praze. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2002 až 2008), studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole obor Tvarování dřeva a řezbářství. V roce 2003 obdržela Cenu mezinárodního workshopu ve Florencii, o rok později pak cenu Nadace Český fond umění – stipendium Bogdana Najdenova. Její tvorbu významně ovlivnila stáž ve Finsku. Autorka vystavuje od roku 2005 (Výběr z českého sochařství 1995–2005 ve Veletržním paláci NG v Praze), od té doby má za sebou řadu výstav jak samostatných, tak kolektivních. Ačkoliv se cítí být především sochařkou, své tvůrčí myšlenky však často realizuje i prostřednictvím jiných médiích – například malbou, instalacemi nebo fotografiemi. Ani tuto všestrannost neopomněla kurátorka výstavy Barbora Pavliš. Josefína Dušková je od roku 2012 členkou spolku Umělecká beseda. Její tvorba je zastoupena v NG v Praze a v soukromých sbírkách.

528-side.webp

Salon umělců Benešovska 2022

Tisková zpráva, 15. 2. 2022

Od 24. února 2022 do 24. dubna 2022 proběhne v přízemních výstavních sálech MUD* Salon umělců Benešovska. Ten navazuje na tradiční model regionálních výtvarných přehlídek, který zároveň rozšiřuje, aby nebyl pouhým recyklováním minulosti, ale aby obstál i v současném světě. Prostřednictvím vypsaného „open call” se přihlásilo šedesát umělců. Na výstavě jsou k vidění práce dvaceti devíti z nich. Celkově je vystaveno více než padesát děl a výtvarných souborů, které představují širokou škálu výtvarných technik, forem designu i nových médií a ukazuje i hraniční polohy jednotlivých uměleckých a výtvarných přístupů. Každý divák může sám objevit, zda ho více osloví abstraktní tvorba Vladimíra Albrechta, pohádkové kresby Anny Kamarýtové nebo videa od Marie Pacltové. Pestrost výstavy je i ve vztahu, který mají jednotliví umělci k regionu rozkládajícímu se mezi Sázavou, Vltavou a Blaníkem. Pro někoho je samotný kraj zdrojem inspirace, pro jiné místo nostalgických vzpomínek či oblast, ve které se rozhodli žít a aktivně se zapojit do jeho proměny – například skrze architektonické projekty v okolí.

Tisková zpráva k dispozici ZDE

Více

Výstava, jejíž kurátorkou je Barbora Pavliš, bude zahájena ve středu 23. února 2022 v půl sedmé večer slavnostní vernisáží, na které se o hudební doprovod postará kytarista Adam Pavlíček. V rámci doprovodného programu jsou připraveny bezplatné komentované prohlídky. První z nich je naplánována na 24. března od 17:30 hodin, ta druhá o dva týdny později: 9. dubna 2022 od 15 hodin.

650-side.webp

Vrstvy města: 20 kapitol o architektuře Benešova

Tisková zpráva, 25. 11. 2021

Vychází kniha o benešovské architektuře! Vrstvy města: 20 kapitol o architektuře Benešova vydává Muzeum umění a designu Benešov, kde si knihu můžete od 2. 12. zakoupit. Ve 20 kapitolách popisují autorky nejvýznamnější benešovské stavby jako je Hotel Karlov, Městská spořitelna nebo kostel sv. Anny a postupně odkrývají jednotlivé vrstvy města, ať už v historické, geografické nebo sociologické rovině.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

475-more-1.webp 475-more-2.webp 475-more-3.webp 475-more-4.webp 475-more-5.webp 475-more-6.webp
Více

V jednotlivých příbězích se ukazuje jak důležitý je vztah investora a architekta, jako v případě Josefa Pleskota a Mojmíra Chromého při stavbě radnice. Nebo jak můžou historické stavby vytvářet identitu města, jako je tomu i torza minoritského kláštera na Karlově.

475-side.webp

Homo tempus

Výstava Barbory BARBAR Kysilkové

Tisková zpráva, 18. 11. 2021

Barbora Kysilková tvořící pod jménem Barbar žila v Praze, Oxfordu, Berlíně a Oslu. Nyní žije s přítelem na samotě ve švédských lesích. Výstava Homo tempus, kterou můžete navštívit od 11. 11. 2021 do 12. 2. 2022 v Muzeu umění a designu Benešov, je zatím největší výstavou jejích děl. Po dobu výstavy jsou naplánovány kurátorské komentované prohlídky, diskuze s promítáním filmu i vydání nevšedního katalogu.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

472-more-1.webp 472-more-2.webp 472-more-3.webp 472-more-4.webp 472-more-5.webp 472-more-6.webp
Více

Barbora Kysilková se věnuje realistickému – někdy až hyperrealistickému – zobrazení skutečnosti a figurální malbě. Poslední rok objíždí filmové festivaly s dokumentem Malířka a zloděj režiséra Benjamina Reeho, který vyhrává jednu cenu za druhou. Film pojednává o krádeži jejích dvou obrazů a o tom, co následovalo, když se zloděje rozhodla konfrontovat. Ve svých malbách ukazuje divákům často reálné postavy, které staví do vypjatých emocionálních situací a rozehrává s nimi příběhy vypovídající o životě, smrti i smíření. Jejím cílem není šokovat, ale představit život ve všech jeho podobách – realisticky a bez příkras. Nejde jen o surové zobrazení smrti, ale i o intimní okamžiky či chvíle silného emocionálního vypětí.

472-side.webp

VÝSTAVA VŠEDNOST JAKO ZKUŠENOST Z LOCKDOWNU

Tisková zpráva, 28. 5. 2021

Od 5. června 2021 budou v Muzeu umění a designu Benešov otevřeny dvě nové výstavy, které reflektují zkušenosti z posledního roku, kdy jsme se museli naučit žít v lockdownu a změnit tak náš způsob života. Výstava Všednost, která se rozpíná do celého přízemního prostoru MUD, je sondou do všedních dnů nás všech. Prostřednictvím vystavené sbírky zkoumá nezbytnost předmětů, které nás obklopují, jejich proměnlivost, kvalitu i uměleckou hodnotu. K výstavě vznikl velmi nevšední web, který ilustrovala výjimečná umělkyně Vendula Chalánková.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

438-side.webp

DŮM X MUD představí veřejnosti nejlepší stavby Benešova

Tisková zpráva, 15. 9. 2020

V pátek 18. září 2022 Muzeum umění a designu zahajuje první velkou výstavu benešovské architektury. Výstavní projekt s názvem DŮM X MUD zahrnuje čtyři výstavy. Ta hlavní nese rovněž název DŮM X MUD a rozprostírá se ve všech zrekonstruovaných prostorech Muzea umění a designu. Představuje nejzajímavější stavby Benešova a zkoumá architekturu z mnoha úhlů a rovin – od architektů a představitelů města přes historii, územní plány a budoucnost města po město jako živoucí organismus tvořený lidmi.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

346-more-1.webp 346-more-2.webp 346-more-3.webp
Více

Další částí projektu je site-specific instalace Diany Winklerové Po-city, která přenáší město do osobního prostoru jednoho pokoje. Při příležitosti 140 let od narození Otakara Novotného bude možné v Městské výstavní síni zhlédnout výstavu o tomto významném architektovi. Další součást projektu DŮM X MUD je i venkovní panelová výstava umístěná v Tyršově ulici s názvem Benešov technický industriální. Výstavy budou otevřeny do konce ledna 2021. Celý projekt završí objemná publikace benešovské architektury, která vyjde na jaře 2021.

346-side.webp

Výstava Aleny Vernerové Ohlédnutí v MUD Benešov

Tisková zpráva, 29. 7. 2020

V úterý 4. srpna 2020 zahájíme v Muzeu umění a designu v Benešově v 17.00 hodin výstavu Ohlédnutí benešovské rodačky Aleny Vernerové, jejíž obrazy se vyznačují zejména realistickým ztvárněním okolní krajiny a klasickým pojetím zátiší. K výstavě vyjde monografie s názvem Naslouchej. Její křest proběhne v Šímově síni 29. září od 17.00 hodin. Výstava je otevřena do 31. ledna 2021, denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

332-side.webp

Abstrakce, krajina a anatomie

Tisková zpráva, 27. 1. 2020

První výstava v Muzeu umění a designu v novém roce představuje tvorbu tří samorostů českého umění. Generačně vzdálení, ale přesto souznící v přístupu k linii a práci s prostorem. Tematicky se v MUD objeví jak čistá abstrakce, tak krajina či práce s anatomií. Společně s touto výstavou bude zahájena i retrospektivní výstava fotografií benešovského rodáka Františka Provazníka, kterému muzeum vydá v březnu publikaci. Na zahájení ojedinělých výstav zve muzeum ve středu 29. ledna v 18 hodin.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

238-more-1.webp 238-more-2.webp 238-more-3.webp 238-more-4.webp
238-side.webp

Jeden projekt, čtyři výstavy, pět intervencí, jedno téma!

Tisková zpráva 10. 9. 2019

V září se v hlavní budově Muzea umění a designu v Benešově otevře velký výstavní projekt KRAJINOW. Každá z výstavních prostor představí jiný pohled na téma krajiny ve výtvarném umění. Motiv se objeví i na výstavě v Městské výstavní síni a také v souboru intervencí, které budou v Benešově probíhat během října. Na zahájení ojedinělých výstav zve muzeum ve středu 18. září od 18 hodin.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

186-more-1.webp 186-more-2.webp 186-more-3.webp
186-side.webp

TZ - Jiří Šetlík: Provázejí mne životem. Vychází kniha o sbírce předního českého historika umění

Tisková zpráva 2. 4. 2019

Přední český historik a teoretik umění Jiří Šetlík bude 2. dubna 2019 slavit devadesát let. K tomuto jeho významnému životnímu jubileu vychází publikace s názvem Jiří Šetlík: Provázejí mne životem. Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich autorech. Knihu k vydání připravil editor Tomáš Vrba, ve výrazné grafické úpravě Rostislava Vaňka a s adekvátním fotografickým doprovodem Gabriela Urbánka ji vydává Muzeum umění a designu Benešov.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

131-more-1.webp 131-more-2.webp
131-side.webp

Výstava O UB 12, Jiří Voves a Kristína Honzírková

Tisková zpráva, 11. 3. 2019

Tvorbu členů výtvarné skupiny UB12, malby a objekty Jiřího Vovse a současnou abstraktní malbu Kristíny Honzírkové představí Muzeum umění a designu Benešov. Zahájení výstav se uskuteční ve čtvrtek 14. března od 17 hodin v Městské výstavní síni a od 18 hodin v budově MUD* na Malém náměstí v Benešově.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

123-more-1.webp 123-more-2.webp
123-side.webp

Bromová, Vančát, Černegová a Sosnowska

Tisková zpráva, 20. 2. 2019

Site-specific instalace Veroniky Šrek Bromové, grafické obrazy Jaroslava Vančáta a multimediální výstava Viktórie Černegové a Olgy Sosnowské zahájí 27.2. v 18 hodin výstavní sezónu Muzea umění a designu v Benešově.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení

113-more-1.webp 113-more-2.webp
113-side.webp

Ženatá, Chlupáč a Salon výtvarníků Benešovska

Tisková zpráva, 26. 11. 2018

Po velkolepém zářijovém otevření celého Muzea umění a designu Benešov instituce ve čtvrtek 29. 11. zahajuje tři nové výstavy.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení

86-more-1.webp 86-more-2.webp
Více

V 17 hodin proběhne zahájení tradičního Salonu výtvarníků Benešovska, na který od 18 hodin navážou vernisáže site specific instalace Kamily Ženaté, vytvořené speciálně pro muzeum, a výstavy děl benešovského rodáka světového významu Miloslava Chlupáče.

86-side.webp

Good mood good MUD

Tisková zpráva, 23. 9. 2018

Muzeum umění a designu v Benešově (MUD) otevřelo v úterý 18. září po rozsáhlé rekonstrukci novou výstavní sezónu pěti výstavami. Těšit se můžete na díla Jiřího Koláře, Adrieny Šimotové, Stanislava Kolíbala nebo Zdenka Kirchnera.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení

71-more-1.webp 71-more-3.webp 71-more-4.webp
71-side.webp

ŠETLÍK S KOLÍBALEM ZAHÁJÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNU NOVĚ OTEVŘENÉHO MUZEA V BENEŠOVĚ

Tisková zpráva, 10. 9. 2018

Muzeum umění a designu v Benešově (MUD) otevírá v úterý 18. září po rozsáhlé rekonstrukci novou výstavní sezónu pěti výstavami. Prezentovat bude hlavně významná díla ze své sbírky. Díky rekonstrukci je zde prostor i pro mladší autory a významné výtvarníky.

Tisková zpráva a fotografie ke stažení ZDE

70-side.webp

KAJA Tvorba architekta Jaroslava Kadlece

25. 4. 2018

Vychází monografie Jaroslava Kadlece, architekta, který poprvé zazářil na EXPO 58 v Bruselu.
Tisková zpráva_KAJA

57-side.webp