komentovka Salonu Benešovska 2024

Výběr kurátorů*rek výstavy

20/3/2024—19/5/2024

Salony Benešovska pravidelně představují tvorbu z kraje mezi řekou a horou. Letošní přehlídka připomenula design důvěrně známých předmětů i díla aktérů*ek na poli užitého umění. Ročník 2024 nesl podtitul O kraji: praxe, libost, užitek (20. 3.-19. 5. 2024) a uvedl novou koncepci regionálních přehlídek v MUD*. Dosavadní multimediální výstavy (malba, socha, design a další) nahradilo přesněji profilované zaměření Salonu. Pravidelně se v MUDu budou střídat výstavy zaměřené na design a užité umění s přehlídkami volné tvorby regionu.

Více

Zacílení na produktový design tak letos přineslo do výstavních sálů některé z nejznámějších předmětů vyráběných na Benešovsku. Protože exaktní geografické měřítko není nejdůležitějším kritériem, mohly být ve výběru figurovat například kuchyňské nože z Kovodružstva Sedlčany. Mezi příbuzné objekty dlouhodobě formující každodennost v (nejen) celorepublikovém měřítku rozhodně patří i nářadí z produkce bystřického Narexu. Týnecká Jawa reprezentovala technologickou sofistikovanost a tradici spolupráce s designéry v oboru dopravních prostředků. V této „produktové“ linii Salonu pjsme představili také činnost písmolijny Displaay založené Benešovanem Martinem Váchou, grafický design Pavla Procházky, komerční fotografie Františka Provazníka a inovativní design běžných předmětů od umělce a designéra Miroslava Stibůrka.

Mapování individuální tvorby na hranici řemesla a užitého umění jbyla věnovaná druhá linie Salonu. Návštěvnictvo se seznámilo s malbou na hedvábí a tapiseriemi absolventky UMPRUM Brigity Krumphanzlové, různorodé způsoby práce se dřevem představila díla Jiřího Krumphanzla, Jana Amose Vaňka, Jana Lamra a Ivana Balaty, hru s formou a konceptem bez ohledu na materiál nalezneme v pracích Karolíny Auzké. Vladimír Rozkovec vystavil drobné práce z kůže, designér Oldřich Sládek šperky. K vidění byly také stolky s tavenou deskou z odpadového skla multidiscipli­nárního umělce a designéra Jana Čiháka. Výstavní sály ozvláštnila tvorba Kateřiny Zadákové a jedno speciální dílo Václava Vlka.

Ohlédněme se spolu s našimi kurátory na některé z vystavených děl.

Komentovka výstavy DŮM X MUD (2. část)

19/9/2021—16/5/2021

Druhá část online komentované prohlídky výstavy DŮM X MUD / Architektura Benešova, kterou provází kurátorka výstavy Lenka Chýlová.

Více

Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města.
Po první části prohlídky, která byla zaměřena právě na územní plánování, vývoj města až do počátku 20. století a umělecká díla ve veřejném prostoru se podíváme na soukromé domy.

V Benešově vznikají výjimečné stavby které skvěle pracují se svým okolím i se specifiky Benešova, nebo stavby, které mají ambice na to utvářet obraz města. Jako je tomu například u polyfunkčních domů s byty, knihkupectvím a kavárnou ve Vnoučkově ulici od architektky Markéty Cajthamlové, které tvoří pomyslnou vstupní bránu do centra.

První komentovka výstavy DŮM X MUD

19/9/2020—16/5/2021

Komentovka proběhla 21. října 2020 jako livestream na naší Facebookové stránce.

Komentovka výstavy DŮM X MUD (1. část)

19/9/2020—16/5/2021

Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města.
První část prohlídky se zaměří na rozvoj města a proměny, kterými město prošlo během 20. století. Zastavíme se u panelové výstavby, ale i u územního plánu od Josef Pleskota z počátku 90. let.

Více

Velká část bude také věnována sídlištní zástavbě, která v 70. letech razantně proměnila tvář města. Výstavou provází kurátorka výstavy Barbora Pavliš.

Komentovka s dianou winklerovou

19/9/2020—16/5/2021

Výstava Po-city

Kde je hranice toho, co nazýváme doma, místo, které spadá do osobní péče a podporuje sounáležitost a pocit bezpečí?
Site-specific instalace o znejistění hranic veřejného prostoru a soukromí, o pocitech koexistence a sebepoznání. O možnosti přehodnocení toho, co nazýváme okolní prostředí, které chtě nechtě zrcadlí a tiše ale naléhavě se ptá na ztotožnění (identitu) každého z nás.

Komentovka výstavy: Jiří Kubový / Obrazy

5/8/2020—6/9/2020

Výstavou Jiří Kubový / Obrazy – vás dnes provede sama kurátorka Barbora Ficková. V čem je jeho tvorba tak výjimečná?

  • Nikdy nestudoval výtvarné umění a celý život pracoval mimo uměleckou sféru. Umění se však věnuje kontinuálně již přes padesát let.
  • Tahy štětcem nahrazuje dráty, provazy, nebo dřevěnými konstrukcemi.
  • V jeho raných dílech se objevují plné plochy, které evokují plátno. Postupně se vytrácí rám obrazu. Kubový pracuje s prázdným prostorem jako s plnohodnotným ekvivalentem.
  • Typická je také práce v cyklech. Kubový každý rok namaluje přesně 24 obrazů – kazdý měsíc 2.

Komentovka s Lubošem Plným

30/1/2020—12/7/2020

výstava CORPUS HUMANUM

  • Kde se vzal titul „akademický model“? Které z děl dokončil večer před instalací a z jaké operace vycházel při tvorbě quadriptychu? To se dozvíte ve 20 minutách s Lubošem Plným, který vás provede výstavou.

KOMENTOVKA s LUKÁŠEM MUSILEM

30/1/2020—12/7/2020

Výstavou Lukáše Musila s názvem K TOMU SE DOSTANEM vás provede osobně její autor Musil Lukas. Co se v ní dozvíte?

  • Proč Musil považuje čáru za základní stavební prvek?
  • Co znamená pojem vnitřní horizont a kde se v každém z nás ukrývá?
  • Jak dlouho koncepci výstavy „K tomu se dostanem“ vymýšlel a na co odkazuje?

Komentovka s Patrikem Proškem

19/12/2019—21/5/2020

Patrik Proško vás tentokrát vezme do sklepa MUD.

  • Proč jsme vykoupili většinu sběrných dvorů v okolí a kam všechny ty dráty přišli? Jak se do sklepa dostala 50metrová trubka a co je pravda a fikce?
  • Z textu Patrika Proška: Svět je obsáhlý pojem. Navykli jsme si tak nazývat okolní realitu v její úplnosti, ale dá se vztáhnout i na jednotlivé složky až do úrovně mikrosvěta domu, zahrady nebo pracovního stolu.

MUD se rozzářil výstavou ROŽNI!

Tisková zpráva, 10. 8. 2020

Letos v létě se Muzeum umění a designu v Benešově naplnilo světlem. Od 5. srpna až do ledna 2021 se můžete přijít podívat na výstavu CRASHTEST 10 / ROŽNI!, která zkoumá různorodé významy světla. Na výstavě jsou k vidění originální designová svítidla a světelné objekty, které mají transcendentální, často až psychologický charakter. Taková je i světelná instalace Tomáše Krejčího, která je umístěna před secesní budovou muzea. Výstava byla zahájena společně s výstavou Nejkrásnější české knihy roku 2019 a výstavou olejomaleb Aleny Vernerové Ohlédnutí.

Tisková zpráva s fotografiemi ke stažení ZDE

336-more-1.webp 336-more-2.webp 336-more-4.webp
336-side.webp