O muzeu

Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace (dále též „MUD*“) je v rámci Středočeského kraje z hlediska svého zacílení na design unikátní. Založeno bylo v roce 1990 Okresním úřadem v Benešově jako Galerie výtvarného umění.

Sbírkotvorná činnost MUD* je orientována na vizuální umění (tj. volné umění, design a grafický design, architekturu apod.) zejména z Čech a Moravy, a to především z období od roku 1900, s těžištěm od roku 1945 do současnosti, přičemž zvláštní pozornost je věnována regionální tvorbě Benešovska. V současné době má ve své sbírce zastoupeny předměty z oblasti malby, grafiky, fotografie, plastiky a designu. Jedná se 13 777 sbírkových předmětů.

Při naší práci vycházíme z nové definice muzea, která byla přijata 24. 8. 2022 na generální konferenci ICOM Prague 2022: „Muzeum je stálá nezisková instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí."

Instituce muzejního typu hraje důležitou roli v tvorbě hodnot, může být zprostředkovatelem mezi člověkem a jeho prostředím, stejně jako místem společenské syntézy. Významným úkolem MUD* je nejen péče o sbírku, ale i aktivity na poli kulturně-výchovném a vzdělávacím. Kromě výtvarných dílen pro veřejnost (děti, dospělí, senioři) pravidelně pořádáme také řadu kulturních akcí, přednášek, besed, koncertů, filmových projekcí, komorních divadelních představení. Mnohem větší prostor než doposud chceme dát vědecko-výzkumné činnosti a zpřístupnit sbírky ke studijním účelům (badatelská agenda).

MUD* sídlí v prostorách citlivě zrekonstruované secesní budovy bývalé Okresní hospodářské záložny v Benešově. Ke své činnosti využívá také externí výstavní prostor v předsálí městské knihovny (tzv. Městskou výstavní síň, MVS). MUD* je členem Rady galerií ČR, Asociace muzeí a galerií ČR a ICOM. Od roku 2015 je příspěvkovou organizací města Benešov.

37-more-1.webp 37-more-2.webp 37-more-3.webp 37-more-4.webp
37-side.webp

rekonstrukce MUD

V průběhu roku 2018 muzeum prošlo rekonstrukcí prostor v přízemí budovy ve spolupráci s architektonickým ateliérem Marcely Steinbachové. Výsledkem jsou nově zpřístupněné výstavní plochy propojené stávajícími průchody.
Recepce je umístěna v zádveří budovy a navazuje na ni čítárna, ze které je nově otevřen vstup do venkovních prostor muzejního dvorku s komorní expozicí plastiky. Architektonická studie u všech zrekonstruovaných místností řešila prvek bezbariérovosti. Pouze částečnou rekonstrukcí prošla také Síň Ladislava Šímy v prvním patře budovy. Zde bylo pro další program především nezbytné zajistit splnění bezpečnostních kritérií.
V Národní soutěži Gloria Musaealis jsme převzali zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku 2018.

65-more-1.webp 65-more-2.webp 65-more-3.webp
65-side.webp

Budova muzea

Secesní dům byl postaven v letech 1904–1905 Okresní hospodářskou záložnou podle architektonického návrhu benešovského stavitele a projektanta Marcela Dusila a původně sloužil k jejím účelům. Po válečných letech v domě sídlila celá řada kulturních institucí. V osmdesátých letech minulého století dům prošel rekonstrukcí a na počátku devadesátých let zde otevřelo své expozice okresní Muzeum Podblanicka a vzniklo také Muzeum umění a designu Benešov, jehož zřizovatelem je město Benešov. V objektu má sídlo také výtvarný obor Základní umělecké školy Josefa Suka.

Budova je chráněnou kulturní památkou. V obecném povědomí je známá tzv. Šímova síň, pojmenovaná podle benešovského malíře a hudebníka Ladislava Šímy.

39-more-1.webp 39-more-2.webp 39-more-3.webp 39-more-4.webp
39-side.webp

Dvorek plný soch

K budově MUD* přiléhá krásný dvorek
klidné místo uprostřed města.
Objevíte na něm sochu Ležící od Miloslava Chlupáče
Kráčející od Karla Nepraše nebo z oken vyklánějící se figury od Kurta Gebauera. Sochařskou expozici druhé poloviny 20. století a současných umělců doplňuje také krásný výhled na zříceninu minoritského kláštera na Karlově.

36-side.webp