KRAJINOW KRAJINOW KRAJINOW!

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Celý projekt můžete sledovat v první záložce KRAJINOW vpravo nahoře!

Jeden projekt, pět výstav, pět intervencí, jedno téma!
Jakou proměnou prochází krajina ve výtvarném umění a jak k tomuto tématu přistupuje nejmladší generace výtvarníků?
Jaké mají podoby krajiny s důrazem na konfrontaci starší a současné generace?

Více

V rámci projektu proběhnou dvě autorské výstavy Patrika Hábla a Patrika Proška, kurátorský projekt konfrontující různé pohledy na krajinu, výstava Krajina z obýváku a intervence nejmladší generace umělců, kteří přenesou téma krajiny do města Benešova.

OTÁZKA MÍSTA / Intervence

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Umělci a architekti představí 5 různých způsobů reakce na městskou krajinu. Liší se pohled cizince a pohled toho, kdo ve městě žije každý den? Jaká místa jsou důležitá? A která jsou zajímavá? Zahájení proběhne 18/10 v 18:30 v jižní zahradě Piaristické koleje.
Performance – Mapa – Videoart – Architektonická instalace

Více

Reality Benešou
Eliška Perglerová, David Helán

Z reality všedního dne vás vytrhne performance Elišky Perglerové a Davida Helána, která se odehraje u zbourané tržnice na křižovatce ulic Vnoučkova a Karla Nového. Trh s realitami i s realitou bude probíhat 18.10. od 17.00 a 19.10 od 13.00 a od 17.00.

Ježek v tunelu u Tužinky – Tužte se !
Adam Trefil, Štěpánka Večeřová

Co se stane, pokud jediná přístupová cesta zůstane nepřístupná? Je řešením hledat nové cesty a nebo se začít starat o ty, které máme? Téma prostupnosti krajiny a péči o sdílený prostor se otevře v tunýlku pod tratí na cestě z Benešova do Tužinky.

Pár stupňů
Adam Trefil, Štěpánka Večeřová

Jak málo stačí ke kultivaci veřejného prostoru? Jeden z příkladů budete moci najít už v pátek na východním konci parkoviště u Penny Marketu ve vchodu ke Klášterce.

Procházka
Štěpán Pech

Ve vitríně domu Na Karlově 77 uvidíte videoart od Štěpána Pecha, který přinese periferii do centra. Místa, která čekají na změnu, místa, o kterých se často mluví, ale nic se na nich reálně neděje. Instrukce pro diváka, který se stává aspoň vzdáleným návštěvníkem opuštěných míst, umožňují vnímat místo novým způsobem a zamyslet se nad jeho významem.

Otázka místa – mapa
UIAA Studio – Rozárka Jiráková, Vítězslav Plavec

Zapomenutá zákoutí, spontánně vzniklá místa sousedského setkávání, nebo sochy ve veřejném prostoru, tohle vše můžete najít na mapě od UIAA studio. K dispozici v papírové podobě na recepci muzea a v elektronické podobě na našem webu od 18.10.

krajinow / kolektivní výstava

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Hlavní kurátorský projekt Aleny Bartkové a Barbory Fickové KRAJINOW je umístěn do hlavního sálu Muzea umění a designu. Názory starší generace se zde potkávají s pohledem nejmladších umělců, kteří svůj vztah ke krajině – obzvláště vzhledem k situaci poslední doby – razantně přehodnocují. Ve čtyřech hlavních sálech MUD se výstava rozděluje na několik tematických okruhů – krajina duchovní, dramatická, divoká, krajina mého srdce a další. Ke každému tématu jsou vybrána díla jak ze sbírek MUD, tak ze zápůjček spřátelených institucí.

Více

Vystavující umělci: Jaroslav Alt, Vincenc Beneš, Marie Blabolilová, Václav Boštík, Martin Böhm, Zdenka Braunerová, Zdeněk Daněk, Veronika Drahotová, Lenka Falušiová, Milan Grygar, Eva Herová, Tomáš Honz, Kristina Honzírková, Josef Istler, Vojtěch Jehlička, Tomáš King, Markéta Kolářová, Patricia Koyšová, Bohumil Kubišta, Otakar Kubín, Jiří Kubový, Alena Kučerová, Otakar Lebeda, Ivana Lomová, Karel Malich, Milan Maur, Jan Merta, Ondřej Mestek, Nikola Nikolaiová, Willi Nowak, Petr Pastrňák, Xénie Poldaufová, Bohuslav Reynek, Antonín Slavíček, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Josef Šíma, Max Švabinský, Toyen, Josef Váchal, Eva Vápenková, Alena Kožená (Vršanská), Jan Zrzavý

patrik proško/prorost

19/9—21/5/2020

Vernisáž 19/9/2019/18h

Svět je obsáhlý pojem. Navykli jsme si tak nazývat okolní realitu v její úplnosti, ale dá se vztáhnout i na jednotlivé složky až do úrovně mikrosvěta domu, zahrady nebo pracovního stolu. Každá taková oblast je pak z logiky věci vůči svému okolí vymezena hranicemi. Ty mohou mít různou podobu. Může jít o zeď stejně tak jako o prostor daný pohledem či mentální úvahou.

Více

Galerie a výstavní prostor, v němž se výstava koná, je jen určitým přetavením okolní hmotné reality do samostatného světa, který je ale proměnný. Je to proměna krajiny na několika úrovních – materiální, energetické, sociální, ale také kreativní a mentální. Výstavy je založen na propojování a vrstvení těchto proměn formou site specific intervence v celém prostoru sklepa.
Stropy prorostlé kořeny z jiných pater, abstraktní hmota expandující z dutin domu, sochařsky obrácený záznam proměny krajiny ve zděnou stěnu nebo betonovou podlahu, energetická proměna elektrických kabeláží v prostorách sklepa, prostorové otevření kanalizačních rozvodů, ze kterých tryskají sochařské parafráze jejich obsahu…

patrik hábl / vyhořelá země

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Lidstvo se po desetiletích klidného období ocitá na křižovatce, kdy dochází k „bodu zvratu“, jak ji nazval Hans Joachim Schellnhuber. Člověk – zranitelná bytost na Zemi a stejně tak stále křehčí příroda, kterou ovlivňujeme.

Více

Instalace nastavuje zrcadlo nejen dnešní globální klimatické proměně, ale také geopolitické situaci, migraci i samotnému divákovi. Hábl výstavou klade otázky týkající se pomíjivosti. Co zbude za několik staletí nejen z nás, naší krajiny, našich životů, ale i z našeho kulturního dědictví?
Vyhořelá země v sobě nese řetězec příčin a důsledků, od ledovců přes emise až k jaderné energii.

Lukáš Havrda/ Atrakce

7/11—19/1/2020

Vernisáž 6/11/2019/18h

Lukáš Havrda má specifický rukopis, který se velmi dobře hodí k jeho oblíbenému tématu brutalistní architektury. V nejnovějším cyklu navazuje na již starší téma Pripyati. Osamocenost architektury, která buď není adekvátně ohodnocena a nebo je opuštěna a nemůže sloužit svému účelu, vytváří až znepokojivý obraz propojující minulost se současností.

Salon výtvarníků Benešovska

27/11—31/12/2019

Vernisáž 26/11/2019/17h

Cílem již tradičního salonu je představit regionální tvorbu v co nejširším spektru od malby, přes grafiku až po fotografii. V prostorách Městské výstavní síně se tak opět představí výtvarníci Benešovska a jejich aktuální práce.