Lukáš Musil/K tomu se dostanem

30/1—6/9/2020

Vernisáž 29/1/2020/18h

Malíř mladší generace, který si rychle vytvořil zcela originální výtvarný styl s dominancí linií. Pod pseudonymem MUSA jako jediný z českých tatérů prezentován na celosvětové tatérské výstavě v Musée du Quai Branly v Paříži.

Více

Od roku 2011 se věnuje volné tvorbě, v níž opět dominují linie společně s archetypálními tvary. Progresivní vývoj, proměny charakteru obrazů a témat mohli diváci vidět v roce 2017 v pražském Mánesu, kde Musil vystavil svá nová díla. V první místnosti MUD vytvořil site-specifik instalaci z jeho posledního cyklu.

Luboš Plný/Corpus Humanum

30/1—12/7/2020

Vernisáž 29/1/2020/18h

→ → → KOMENTOVANOU PROHLÍDKU LUBOŠE PLNÉHO SI PUSTÍTE ZDE ← ← ←

Luboš Plný (1961) je český malíř a konceptuální umělec. Užívá titul „akademický model” (AKIM), který mu byl zcela speciálně udělen po 6 letech, kdy stál modelem na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho tvorbu prostupuje fascinace lidským tělem, jeho fungováním a stárnutím.
Rozsáhlou část tvorby Luboše Plného představují podrobné anatomické kresby. V kresbách tuší, někdy doplněných koláží a malbou, znázorňuje detailní struktury lidského těla, řezy kostí, svalů nebo orgánů.

Více

Další prvek výstavy jsou trojrozměrné asambláže často inspirované lidskou sexualitou. Plný je vyrábí z běžných a nalezených předmětů (instalatérských trubek, kostí, paroží, dřevěných kusů nábytku nebo kovových součástek).
Z díla Luboše Plného se stává často deník, vypovídající také o osobitém pojetí času. Svůj život přepočítává na dny a těmito čísly značí i svá díla. V den vernisáže bylo Luboši Plnému 21270 dní.

Jiří Kubový/ Obrazy

30/1—6/9/2020

Vernisáž 29/1/2020/18h

jeden z nejzajímavějších umělců své generace, který se ovšem vyhýbá větší pozornosti. Jako pro samouka pro něj umění nikdy nebylo otázkou živobytí a o to více se soustředil na důsledné hledání formy, jež by dokázala nejlépe vyjádřit jeho myšlenky.

Více

Jeho obrazy se pohybují na hraně mezi obrazem a plastikou. Téma, které Kubového doprovází celý život, je krajina. V roce 2020 navíc oslaví významné životní jubileum. U té příležitosti vyjde i monografie od Petra Jindry v Revolver Revue, která bude v našem muzeu v rámci výstavy pokřtěna.

Petr holeček/ Zavři zvenku a vejdi znova

29/5—12/7/2020

Vernisáž 28/5/2020/18h

Největší síla soch Petra Holečka spočívá v tom, že vypadají, jako by se každým okamžikem měly pohnout. V široké škále témat se nejčastěji objevují zvířata a lidské postavy, často stavěné do komických situací. Výjimkou ale nejsou ani vážná témata zachycující lidské emoce nebo abstraktní pojmy.

Více

Velmi dobře zvládnuté technické provedení a osobitý styl Petra Holečka přivádí často diváka v úžas nad dokonalým vyvážením jeho soch a prací s prostorem. Křehkost ve spojitosti se sílou materiálu vytvářejí dynamiku, která vdechuje jeho sochám život.