Lukáš Musil/K tomu se dostanem

30/1—10/5/2020

Vernisáž 29/1/2020/18h

malíř mladší generace, který si rychle vytvořil zcela originální výtvarný styl s dominancí linií. Pod pseudonymem MUSA jako jediný z českých tatérů prezentován na celosvětové tatérské výstavě v Musée du Quai Branly v Paříži.

Více

Od roku 2011 se věnuje volné tvorbě, v níž opět dominují linie společně s archetypálními tvary. Progresivní vývoj, proměny charakteru obrazů a témat mohli diváci vidět v roce 2017 v pražském Mánesu, kde Musil vystavil svá nová díla. V první místnosti MUD vytvoří site-specifik instalaci z jeho posledního cyklu.

Luboš Plný/Corpus Humanum

30/1—10/5/2020

Vernisáž 29/1/2020/18h

jediný český autor zastoupeným na mezinárodní expozici Viva Arte Viva! Bienále současného umění v Benátkách. Tvorba Luboše Plného má charakter celoživotního konceptuálního projektu, v němž je výtvarná práce úzce propojena s quasi-vědeckými experimenty na vlastním těle.

Více

Kresby Plného doplněné akrylovou malbou, koláže a asambláže zobrazují lidské tělo rozfázované na horizontálně vedené plátky. V přízemních sálech MUD bude vystaven průřez jeho tvorbou.

Jiří Kubový/ Obrazy

30/1—10/5/2020

Vernisáž 29/1/2020/18h

jeden z nejzajímavějších umělců své generace, který se ovšem vyhýbá větší pozornosti. Jako pro samouka pro něj umění nikdy nebylo otázkou živobytí a o to více se soustředil na důsledné hledání formy, jež by dokázala nejlépe vyjádřit jeho myšlenky.

Více

Jeho obrazy se pohybují na hraně mezi obrazem a plastikou. Téma, které Kubového doprovází celý život, je krajina. V roce 2020 navíc oslaví významné životní jubileum. U té příležitosti vyjde i monografie od Petra Jindry v Revolver Revue, která bude v našem muzeu v rámci výstavy pokřtěna.

Panelová výstava/ Divadlo v benešově

12/3—14/4/2020

Masarykovo náměstí v Benešově

Panelová výstava přiblíží historii a průřez tvorbou ochotnických divadelních spolků našeho města. Výběr z bohatého materiálu mapuje divadelní představení, zkoušky, scénáře i zákulisí jejich působení. Na výstavu v dubnu a v květnu navážou divadelní představení v různých částech města.

Petr holeček/ Zavři zvenku a vejdi znova

18/3—26/4/2020

Vernisáž 18/3/2020/18h

Největší síla soch Petra Holečka spočívá v tom, že vypadají, jako by se každým okamžikem měly pohnout. V široké škále témat se nejčastěji objevují zvířata a lidské postavy, často stavěné do komických situací. Výjimkou ale nejsou ani vážná témata zachycující lidské emoce nebo abstraktní pojmy.

Více

Velmi dobře zvládnuté technické provedení a osobitý styl Petra Holečka přivádí často diváka v úžas nad dokonalým vyvážením jeho soch a prací s prostorem. Křehkost ve spojitosti se sílou materiálu vytvářejí dynamiku, která vdechuje jeho sochám život.