BENEŠOVSKÝ LITERÁRNÍ FESTIVAL / MÁJ

Buďte při slavnostním zahájení festivalu!

7/3/2024 od 19.00

První večer festivalu přiblíží jedno z nevýznamnějších děl české literatury Máj Karla Hynka Máchy. Herec Jiří Schwarz, který zaujal v loňském ročníku festivalu skvostným přednesem básní Karla Tomana, navštíví náš festival znovu a budeme svědky jeho jedinečného podání Máje Karla Hynka Máchy, které doplní hudební a zvuková koláž připravená právě pro tento pořad. Vstupné dobrovolné

Slavnostní zahájení BLF proběhne v Šímově síni Muzea umění a designu Benešov. Před akcí můžete chvilku posedět i v naší muzejní kavárně. Rádi Vás tu uvidíme.

802-more-1.webp 802-more-2.webp
802-side.webp

VÝSTAVNÍ SÁLY V PŘÍZEMÍ MUD* PŘECHODNĚ UZAVŘENY

Instalujeme pro vás novou výstavu

26/2/2024—19/3/2024

26. 2. 2024

Z důvodu instalace nové výstavy s názvem SALON BENEŠOVSKA / O KRAJI: PRAXE, LIBOST, UŽITEK budou od pondělí 26. února do úterý 19. března 2024 přechodně zavřeny hlavní výstavní sály v přízemí budovy na Malém náměstí 74. Děkujeme za pochopení.

Muzeum je ale otevřeno i nadále. V Šímově síni právě probíhá výstava Critters a ve výstavních sálech v 1. patře je k vidění půjčená výstava od Muzea Podblanicka o historii Benešova a jeho okolí.

799-side.webp

Komentovaná prohlídka výstavou Critters

s umělci a kurátorkou výstavy

10/3/2024 od 16:00

Jak bude Země vypadat, pokud budeme pokračovat v současném způsobu života, který klade důraz na produktivitu a ekonomický růst? Výstavou fiktivních artefaktů z budoucnosti nás provedou umělci Sebastiano Tomasso a Aidan Zukowski s kurátorkou výstavy Karolínou Varvařovskou.

Více

Každý organismus existuje v delikátním propletení s životem okolo něj. Člověk není výjimkou, a přesto žije s naivní představou o své vlastní odolnosti. Má určitou zodpovědnost ke svému prostředí, která se vytrácí v moři vjemového šumu, ve víru každodenního stresu a v systematické i­luzi individualismu. Výstava Critters odkrývá osudy naší planety skrz paměti budoucích generací, které jsou nevyhnutelně selektivní a zkreslené nostalgií. Vyzývá tak diváctvo k pomyslné cestě časem do Země vytvořené současným způsobem života.

Sebastiano Tomasso (*1996) vystudoval obor vizuální komunikace na Leeds Art University. Prostřednictvím abstrakce, asemického písma a post-vandalistické instalace zachycuje pomíjivost každodennosti a objevuje v ní nepatrné krásy. Nabízí tak jistý nadhled: igelitový pytlík poletující ve větru je odpad, ale připomíná také tanec translucentní medúzy. Tomasso pracuje s tradičními médii i se škálou městských i přírodních nálezů, pokladů a odpadů.

Aidan Zukowski (*1997) dokončuje magisterské studium průmyslového designu na umprum. Ve svém volném čase se věnuje také malbě, fotografii a hudbě, skrz které zkoumá mimo jiné roli technologie v době pozdního kapitalismu.

797-side.webp

PŘIHLÁŠKY DO PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ PRODLOUŽENY

Na co se vaše děti mohou v létě těšit?

Minulý rok jsme při EXPEDICI hledali inspiraci nejen v rozmanité přírodě, fauně a floře, ale i v pestré paletě kultur, s jejich zvyky a moudrostí, a pokusili se ji zhmotnit. A protože se taková expedice kolem světa nedá stihnout za týden, rozhodli jsme se pokračovat v tomto objevování i letos. Tentokrát se podíváme například do Jižní Ameriky, navážeme na cestovatele Hanzelku a Zikmunda v Africe, odskočíme si ke klokanům… a ještě mnohem dál, ale to už bude překvapení. Program si klade za cíl přiblížit různé pohledy na svět. Jak se promítá krajina do mytologie, způsobu života, rituálů, předmětů a umění v různých částech světa. Nabízí tak lehkou ochutnávku z poznatků archeologie, historie, antropologie či ekologie prostřednictvím tvorby. Důraz klademe nejen na samostatnou práci, ale i v týmech.

Může být sama příroda umělkyní? Jaká se v ní skrývají umělecká díla? Pozorováním přírody, jejich procesů v krajině se zabývala také výtvarnice SILVIA BILLETER, která u nás v muzeu bude mít v prázdninový čas výstavu. Inspirováni jejími pohledy, zasvětíme táborové dobrodružství citlivému naslouchání krajině kolem nás. Vyzkoušíme si nejrůznější grafické techniky, budeme experimentovat se soutisky, zakusíme možnosti knihtisku a vytvoříme si třeba i vlastní autorskou knihu, cestovní deník. Přidej se k nám na tvůrčí průzkumnickou­ cestu!

801-more-1.webp 801-more-2.webp
Více

Příměstské tábory jsou určené dětem od 7 do 15 let. Programy probíhají od pondělí do pátku, vždy od 8:30 do 16:00. Cena za turnus je 3 500 Kč/dítě, zahrnuje materiálové, personální a organizační zajištění, pitný režim, stravu 3× denně (oběd a dvě svačiny), pojištění a jednodenní výlet. V případě přihlášení více dětí z jedné rodiny nabízíme sourozeneckou slevu ve výši 200 Kč na každé další dítě.

Termíny Expedice II:
PT1: 15.–⁠ 19. 7. 2024
PT2: 29. 7.–⁠2. 8. 2024

Termíny Putování krajinou Silvie Billeter:
PT3: 5.–⁠ 9. 8. 2024
PT4: 19.–⁠23. 8. 2024

Podepsanou a naskenovanou přihlášku posílejte do 31. května 2024 na info@mudbenesov.cz.

01 Závazná přihláška včetně informace pro rodiče ZDE
02 Bezinfekčnost ZDE
03 Zdravotní způsobilost ZDE
04 Souhlasy ZDE

801-side.webp

Edukační programy MUD*

školní rok 2023/2024

Pro školní skupiny realizujeme v průběhu roku galerijní edukační programy k právě probíhajícím výstavám. Edukační programy přizpůsobujeme dle věku dětí, žáků a studentů. Obsah i formu muzejních vzdělávacích programů se snažíme přizpůsobit věku školáků, takže k nám mohou bez obav nejenom děti z mateřinek a žáci základních škol, ale těšíme se také na studenty škol středních. Trvají od 45 minut do 120 minut, ale je možné se domluvit i na jiné časové dotaci. Cena těchto programů se odvíjí od délky programů: 30 Kč / 50 Kč za žáka. Pedagogický doprovod je vždy zdarma. Muzejní edukátoři jsou tu pro školní skupiny k dispozici každý všední den od 9 do 14. (Změna časů je po domluvě možná).

ZDE představujeme jejich anotace a nástin programů, jejichž součástí je komentovaná prohlídka výstavy a reflektovaná tvůrčí část.

Pokud byste si chtěli zpestřit výuku, můžete vyučování přesunout do vybraných prostor MUD*.

Více

V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše edukátory, emailem či telefonicky.

Anna Hůlková / 720 826 593 / hulkova@mudbenesov.cz

Martin Vlček / 601 073 514 / vlcek@mudbenesov.cz

515-side.webp