MÁME ZAVŘENO, ALE ...

V době, kdy není možné potkávat se osobně na výstavách a při večerních programech, jsme se naplno přesunuli do online světa, abychom s Vámi byli stále v kontaktu. Týdně se tak můžete osvěžit dopolední MUDovkou, medailonem díla z naší sbírky, pustit si video o architektonických perlách Benešova nebo se projít s kurátorkami a výstavou DŮM X MUD/Architektura Benešova.
Pro děti připravily naše edukátorky výtvarné dílny k výstavám projektu DŮM X MUD a čtenářský klub.

Držme si všichni palce, ať tímto obdobím projdeme ve zdraví a setkáme se v tom reálném MUD co nejdříve!

Příměstské tábory v MUD 2021

5/7—20/8/2021

Otevíráme zápis do příměstských táborů v MUD 2021 s názvem HLEDÁ SE KOLEGA!

→ → → Přihlásit na tábor můžete vaše děti TADY ← ← ←

Přihlaste své děti na umělecké profesní dobrodružství. Než dojdeme k páteční slavnostní vernisáži, děti se seznámí s nejrůznějšími profesemi, které v muzeu mohou potkat a vyzkouší si, co takové profese obnáší.

Více

Práce ve skupině, strategie, umění výběru, výroba grafiky, plakátů či pozvánek, mluvení před kamerou, vymyšlení výstavy, nebo uvádění návštěvníků do výstavních prostor. To a mnohem víc bude čekat vaše děti na příměšťáku v MUD!

Turnus jednoho táboru trvá od pondělí do pátku.
Tábory jsou určené pro děti od 6 do 13 let.
Cena táboru za jedno dítě: 2500 Kč.
Sleva pro 2 a více dětí: rodinná sleva ve výši 200 Kč na přihlášku.

Tábory se budou konat ve třech turnusech:

 1. turnus: 5. 7. – 9. 7. 2021
 2. turnus: 2. 8. – 6. 8. 2021
 3. turnus: 16. 8. – 20. 8. 2021

Důležité informace
Předávání dětí bude probíhat na recepci Muzea umění a designu vždy od 7:30 do 8:00 a nazpět do domovů budou děti předávány od 16:30 do 17:00.
První den rodiče předají organizátorkám kopii kartičky zdravotní pojišťovny a vyplněný formulář o bezinfekčnosti.
Vybavení dítěte: batůžek, pláštěnka, plavky, osuška, opalovací krém, sluneční brýle, pokrývka hlavy, nádoba na pití, náhradní oblečení na dílny a volitelné kapesné. Naplněný batůžek si lze po dobu tábora nechat v dílně muzea.

Informace k platbě
Po vyplnění závazné přihlášky prosíme o uhrazení částky 2.500 Kč.

 • pro 1. turnus nejpozději do 18. června. 2021
 • pro 2. turnus nejpozději do 23. července. 2021
 • pro 3. turnus nejpozději do 6. srpna. 2021

Pokud hlásíte 2 a více dětí na příměstské tábory MUD, nabízíme rodinnou slevu ve výši 200 Kč na přihlášku. Prosíme o platbu zvlášť na každé z dětí.
​Pokud by některé rodiny byly v komplikované finanční situaci, můžeme se individuálně domluvit na snížení ceny táboru.
Dítě je závazně přihlášeno a termín rezervován až po připsání částky na účet 373 656 4339/0800, Česká spořitelna. Do platebního příkazu jako poznámku prosím uveďte jméno a příjmení dítěte a jako variabilní symbol uveďte prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte.
Odhlásit dítě z příměstského tábora MUD je možné pouze písemně, a to nejpozději 14 kalendářních dní před termínem nástupu. V tomto případě Vám bude zápisné vráceno v plné výši.

Platba zahrnuje výtvarný materiál a materiál na workshopy, příspěvek na odměnu hostům, 5× teplý oběd, 10× (2× denně) bohatá svačina a pitný režim, vstupy na koupaliště, vytištění materiálů na výstavu.

ARCHIBN – O městě mluvit a naslouchat

2/3/2021

LIVE STREAM PŘEDNÁŠKY⎪ARCHIBN – O městě mluvit a naslouchat
2. 3. 2021 od 18H
přednáší: Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka – architekti a urbanisté, www.tecka.city

→ → → PŘEDNÁŠKU JE MOŽNÉ SLEDOVAT ZDE ← ← ←

Proč má smysl mluvit o kvalitě prostředí, ve kterém společně žijeme? Docházíme k vzájemnému porozumění? Jak funguje dialog mezi veřejností, odborníky a politiky a jak ho rozvíjet?

Více

Jaké principy vedou k dobře fungujícím městům a která témata jsou pro ně společná?
Jak obohatila naše devítiletá praxe z Benešova naše poznání o tvorbě prostředí měst a jaká témata jsou pro nás v Benešově důležitá?
Nejen na tyto otázky se pokusíme hledat odpovědi při společné diskusi v MUD.
Po skončení přednášky bude prostor na vaše otázky. Ty je možné psát během přednášky do diskuze pod live stream nebo už nyní na e-mail ochepovsky@mudbenesov.cz

Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka (archibn)
Přátelé, spolužáci, architekti a urbanisté z pražského ateliéru • tečka, jejichž cílem je dobře fungující prostředí pro lidi. Ve svém ateliéru se zabývají různými měřítky od urbanismu, přes veřejný prostor, až k rodinným domům, vždy se zásadním důrazem na zohledňování člověka a přírodního prostředí.
V roce 2012 založil Luboš Klabík spolek archibn, jehož cílem je zvýšit informovanost lidí v rámci témat architektury, veřejného prostoru a rozvoje města, zvýšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby a rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností.

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA – úkoly oboru na začátku 21. století

3/2/2021

LIVE STREAM PŘEDNÁŠKY⎪KRA­JINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA – úkoly oboru na začátku 21. století
3. 2. 2021 od 18H
přednáší: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

→ → → PŘEDNÁŠKU JE MOŽNÉ SLEDOVAT ZDE ← ← ←

Obor „Krajinářská architektura“ je na začátku 21. století jedním z vůdčích oborů v architektuře. Krajinářští architekti uvažují v souladu s potřebami Země, uvažují ekologicky, trvale udržitelně i s ohledem na probíhající klimatickou změnu, zajímá je přitom život ve veřejném prostoru současného města i v krajině.

Více

Na základě krátkého představení vývoje oboru „Krajinářská architektura“ a názorů předních představitelů oboru na jeho úkoly budou představena významná díla a principy tvorby v tomto oboru ve světě a u nás.
V druhé části přednášky Matouš Jebavý rozebere své významné realizace – obnovu parku Riegrovy sady na Vinohradech v Praze 2 a dvou pražských pomníků – Pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí a Pomníku obětem I. a II. sv. války na Zbraslavském náměstí.

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt
Působí na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze od roku 2000, je zároveň autorizovaným krajinářským architektem s praxí více než 25 let.
Mezi jeho nejvýznamnější autorská realizovaná díla patří postupná revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2, která je zpracovávána na základě jím vypracované celkové studie revitalizace. Park je kulturní nemovitou památkou. Realizace jižní části parku Riegrovy sady byla podle prováděcího projektu Matouše Jebavého realizována v roce 2011, rekonstrukce brány Vozová v roce 2017 a realizace centrální části parku s hlavním výhledem na Pražský hrad v roce 2019.
Revitalizace parku Riegrovy sady postoupila do finále prestižní soutěže Grand Prix Architektů 2020. V roce 2017 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky – Pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí v Praze, která byla oceněna v rámci systému RUV nejvyšším možným hodnocením AMX, jako umělecké dílo mezinárodního významu. V roce 2018 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky – Pomníku obětem I. a II. světové války na náměstí v Praze – Zbraslavi.
Další jeho významnou realizací je například Pěší zóna v ulici Jiráskova, vedoucí historickým centrem Slatiňan, z roku 1998 nebo nový park Chmelnice v Přešticích z roku 2010 –11. Z jeho krajinářských projektů je možno jmenovat například vegetační úpravy části dálnice D 11 na Hradec Králové s realizovaným ekoduktem nebo krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na řece Labi v Přelouči. Portfolio jím zpracovaných projektů čítá cca 120 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 150 projektů a realizací soukromých zahrad.

MEDAILONY STAVEB ONLINE

Historické fotky, příběhy staveb i video komentáře!

Připravili jsme pro vás medailony důležitých benešovských staveb. Podívejte se na videa o Radnici, Hotelu Pošta, Hotelu Karlov, Zřícenině minoritského kláštera a dalších.
Všechny najdete níže.

Více

video medailon ZŘÍCENINY MINORITSKÉHO KLÁŠTERA
článek o ZŘÍCENINĚ MINORITSKÉHO KLÁŠTERA

článek o HOTELU KARLOV

článek o RADNICI BENEŠOV

článek o BUDOVĚ OV KSČ (dnešní poliklinika) na Malém náměstí

video medailon PIARISTICKÉ KOLEJE
článek o PIARISTICKÉ KO­LEJI

video medailon HOTELU POŠTA
článek o HOTELU POŠTA
článek o HOTELU POŠTA

článek o GYMNÁZIU

video medailon NEMOCENSKÉ POKLADNY
článek o NEMOCENSKÉ POKLADNĚ

článek o POLYFUNKČÍM DOMĚ I., II.

článek o DOMU S ATELIÉREM

video medailon UČILIŠTĚ
článek o UČILIŠTI

článek o SPOŘITELNĚ

MAPA historického Benešova

Chcete vědět jak to dříve vypadalo na Masarykově náměstí nebo na Nové Pražské? Kde byla hospoda Na Špitále nebo hostinec u Stejskalů?

→ → → PODÍVEJTE SE NA MAPU HISTORICKÉHO BENEŠOVA ← ← ←

Pojďte se s námi online projít starým Benešovem. Díky speciální MUD google mapě s historickými fotkami se dozvíte zajímavosti o benešovských stavbách. Zejména o těch, které byly zbořeny, jako třeba synagoga nebo domy na Malém náměstí a další.

Více

Zdroje: Historické pohledy ze sbírek MUD, SOkA Benešov, zanikleobce.cz, archibn, Židovská komunita Benešov – připomínka obětí holocaustu Benešovska a okolí, fotografie od p. Drábka, p. Nerada, p. Daňhelovského a p. Andersona.

Benešov X Architekti: debata

LIVE STREAM ⎪ PLESKOT x LÁBUS x MUD x KLABÍK
11. 11. 2020 od 19H.

→ → → SHLÉDNOUT PŘEDNÁŠKU ZDE ← ← ←

Panelisté debaty: Josef Pleskot, Ladislav Lábus a Barbora Ficková (kurátorka výstavy DŮM X MUD / Architektura Benešova)
Moderátor debaty: Luboš Klabík.

Více

Na podobě Benešova se podílelo velké množství architektů. Někteří z nich zde vytvořili projekty, které vzbudily velký zájem nejen odborné veřejnosti a které jsou dodnes nepřekonané. Na společné debatě se budeme zabývat specifiky maloměsta, problematikou kvalitní architektury i přímo Benešovem.
Během debaty bude možné pod videem pokládat panelistům otázky, které budou po hlavní debatě zodpovězeny.

Městská hra

Pojďte s námi objevovat Benešov!
Pusťte se do hry, která vás provede městem a představí vám významné stavby, jak je neznáte. U každé stavby vás čeká úkol, po jehož splnění se dozvíte, která stavba vás čeká dál. Zvládnete všech sedm zastávek?

STÁHNOUT PRŮVODKU HROU PO MĚSTĚ

Návod ke hře:
1. Vytiskněte si průvodku ZDE
2. Vyražte k první stavbě – radnici. Dále postupujte podle instrukcí!
3. Schovejte si průvodku se 7 obtisky do doby, než bude MUD otevřený.
4. Vyzvedněte si výhru na recepci MUD a zajděte si doplnit informace na výstavu!

Pokud chcete poradit, NÁPOVĚDU NAJDETE ZDE.

DŮM X MUD

19/9—16/5/2021

Vernisáž 18/9/2020/19h

Druhý a třetí sál MUD

Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města. Budou zde vystaveny jak modely jednotlivých staveb, tak dokumentace okolností jejich vzniku. Návštěvník tak pozná například pozadí komplikované výstavby hotelu Karlov od Ladislava Lábuse, ale i provázanost rekonstrukce radnice od Josefa Pleskota s novým demokratickým zřízením.

Více

Prostor bude věnován historický budovám, jak těm, které stále slouží svému účelu, tak těm které musely ustoupit moderní zástavbě. Posledním velkým tématickým celkem bude obytná architektura. Mimo jiné i proto, že právě v soukromých stavbách je v posledních 15 letech nejvíce originálních realizací. Na tuto část bude navazovat i animované video, které návštěvníka provede úskalími stavby vlastního domu a výhodami spolupráce s architektem.

Jednotlivé realizace byly na výstavy vybrány tak, aby pokryly oblasti, které tvoří dobré město. Jsou zde veřejné stavby, stavby občanské vybavenosti, školy, hotely, historické stavby a samozřejmě soukromé domy. Aby si návštěvník dokázal představit, v jakém prostředí jsou stavby umístěny a také v jakém prostředí vznikaly, je celá první místnost věnována územnímu plánování a obecně městskému prostoru. Kromě stručného nastínění vývoje města až do počátku 20. století, zde budou představena umělecká díla ve veřejném prostoru. Velká část bude také věnována sídlištní zástavbě, která v 70. letech razantně proměnila tvář města. Vyzdvihnuta pak bude městotvorná činnost prvního porevolučního starosty Mojmíra Chromého a neoficiálního městského architekta Josefa Pleskota. Právě tento tandem dokázal společným úsilím probudit město z padesátileté letargie a vdechnout mu novou energii.

V následujících místnostech tak pak návštěvník bude již mnohem lépe chápat unikátnost jednotlivých projektů nebo jejich provázanost, jako je tomu u vily od Otakara Novotného a vily od K2 architekti, které jsou prakticky na jednom pozemku. Ukáže se také problematičnost některých zásahů do historického jádra, kde z Malého náměstí byly nakonec zachovány prakticky jen 3 historické budovy, včetně secesní budovy muzea.

Samostatnou kapitolou výstavy jsou soukromé domy. Ve městě již delší dobu nevznikla žádná kvalitní architektonická realizace, která by byla financována městem. V soukromých stavbách to ale vypadá, že trend nastolený Josefem Pleskotem a Mojmírem Chromým stále pokračuje. Vznikají zde výjimečné stavby které skvěle pracují se svým okolím i se specifiky Benešova, nebo stavby, které mají ambice na to utvářet obraz města. Jako je tomu například u polyfunkčních domů s byty, knihkupectvím a kavárnou ve Vnoučkově ulici od architektky Markéty Cajthamlové, které tvoří pomyslnou vstupní bránu do centra.

Výstava je samozřejmě určena všem. Obzvláště zajímavá ale bude pro obyvatele Benešova, kterým umožní podívat se na město, ve kterém žijí z odstupu a uvědomit si, kde má město přednosti ale také, kde má ještě mezery.

Výběr ze sbírek MUD

MUD má rozsáhlé sbírky. Kdybychom sečetli všechny sbírkové předměty, přiblížíme se počtu 14.000! A jaké perly v ní máme? V našem online seriálu #sbírkaMUD Vám na našich sociálních sítím hodně z nich ukážeme! Udělejte si ranní kávu a osvěžte se uměním.
Na výběr těch nejlepších se můžete podívat i na našem webu do záložky Naše sbírka nebo
→ → → KLIKNĚTE ZDE ← ← ←

MUD*love

Klub přátel

Staňte se přítelem MUD a využívejte skvělých výhod po celý rok. Kromě neomezeného vstupu do všech expozic a speciálních akcí pro členy MUD love, budete moci využívat i slevu v naší kavárně a dalších programech.

online přihláška ke stažení ZDE

Více

POPIS ČLENSTVÍ

PŘÍTEL MUD
1 osoba, 350 Kč/rok

 • neomezený vstup pro jednu osobu na všechny výstavy MUD, MVS
 • papírová pozvánka na hlavní akce MUD
 • program MUD v e-mailu jako první
 • speciální komentovaná prohlídka jen pro členy
 • 10 % sleva v kavárně
 • zdarma vstup na BIOGRAF MUD
 • jednou ročně speciální akce pro členy

RODINA MUD
2 osoby + děti do 18 let, 550 Kč/rok

 • neomezený vstup pro rodinu na všechny výstavy MUD, MVS
 • papírová pozvánka na hlavní akce MUD
 • program MUD v e-mailu jako první
 • speciální komentovaná prohlídka jen pro členy
 • 10 % sleva v kavárně
 • 10 % sleva na příměstské tábory pořádané MUD
 • 20 % sleva na výtvarné dílny pořádané MUD
 • zdarma vstup na BIOGRAF MUD
 • jednou ročně speciální akce pro rodiny s dětmi

Pro více informací nás kontaktujte na telefonním čísle 603 914 507 nebo na emailu drexlerova@mudbenesov.cz.