Otisk Josefíny Duškové

22/5—27/8/2022

Tisková zpráva, 19. 5. 2022

V sobotu 21. května bude podvečerní vernisáží v Muzeu umění a designu Benešov zahájena výstava Josefíny Duškové. Veřejnosti budou díla této sochařky přístupná až do 27. srpna.

Tisková zpráva k dispozici ZDE

Více

Josefína Dušková (1981) získala v roce 2010 Cenu města Benešova pro mladého výtvarníka do 35 let, v současné době žije a pracuje v Praze. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2002 až 2008), studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole obor Tvarování dřeva a řezbářství. V roce 2003 obdržela Cenu mezinárodního workshopu ve Florencii, o rok později pak cenu Nadace Český fond umění – stipendium Bogdana Najdenova. Její tvorbu významně ovlivnila stáž ve Finsku. Autorka vystavuje od roku 2005 (Výběr z českého sochařství 1995–2005 ve Veletržním paláci NG v Praze), od té doby má za sebou řadu výstav jak samostatných, tak kolektivních. Ačkoliv se cítí být především sochařkou, své tvůrčí myšlenky však často realizuje i prostřednictvím jiných médiích – například malbou, instalacemi nebo fotografiemi. Ani tuto všestrannost neopomněla kurátorka výstavy Barbora Pavliš. Josefína Dušková je od roku 2012 členkou spolku Umělecká beseda. Její tvorba je zastoupena v NG v Praze a v soukromých sbírkách.

Otisk Josefíny Duškové

370 Kč + 89 Kč poštovné

__________KOUPIT KNIHU__________

Katalog Otisk prezentuje tvorbu sochařky Josefíny Duškové, která se ve svém díle pracuje nejčastěji s otisky, ať již lidského těla, neo nejrůznějších přírodních i uměle vytvořených schránek či materiálů. Téma otisku se promítá i do ražby titulní strany. Důraz na materiál naznačují i dvoustránkové detaily, které v katalogu oddělují jednotlivé tematické okruhy. Kniha krom fotografií jejího díla představuje Josefínu Duškovou i skrze text kurátorky Lucie Šiklové, rozhovor autorky s Karlem Oujezdským a vlastní text samotné sochařky. Grafickou úpravu katalogu provedla Markéta Steinert, vytiskli ho v Bohemia Paper.

Petr Nikl: Nohy / Výstava jednoho díla

22/5—30/6/2022

Tisková zpráva, 19. 5. 2022

V Šímově síni Muzea umění a designu Benešov budou po dobu tří měsíců od konce května do konce srpna 2022 postupně vystaveny tři stěžejní artefakty ze sbírek MUD. Jako první se veřejnosti představí obraz multimediálního umělce, spisovatele a hudebníka Petra Nikla „Nohy“ z roku 1991.

Tisková zpráva k dispozici ZDE
Petr Nikl NOHY_tiskové foto

Více

Muzeum umění a designu Benešov (MUD) současně s letní výstavou díla sochařky Josefíny Duškové nabídne veřejnosti tzv. Výstavu jednoho díla. Jde o jinde už zavedený a osvědčený model výstavy jediného obrazu nebo díla, vybraného kurátory buď na základě jeho umělecké hodnoty, regionální důležitosti, anebo funkce díla ve sbírkách konkrétní instituce.

Jaký je v této souvislosti cíl pracovníků benešovského muzea? Kurátoři MUD se pro něj rozhodli pod záminkou nového využití multifunkčního prostoru Šímovy síně, v níž se kromě pravidelných výstav konají také různé společenské a kulturní události. I jejich návštěvníkům poskytne možnost zhlédnout některé z výjimečných děl ze sbírek MUD. Případná rozšířená forma Výstavy jednoho obrazu se navíc v budoucnosti může stát základem uvažované stálé expozice. A ještě jeden podstatný dodatek: Výstavy jednoho díla budou doprovázeny krátkým „zastavení s kurátorem”, při němž bude zájemcům vystavené dílo představeno a přiblíženo odborným pracovníkem muzea.
Obraz Petra Nikla Nohy spadá do autorovy rané tvorby spojené s uměleckou skupinou Tvrdohlaví. Je součástí bezejmenné obrazové série, v níž Nikl zpracovává vizuální podněty italské renesanční malby quattrocenta, které vytrhává z původního kontextu a symbolicky je posouvá prostřednictvím zjednodušení barevné škály a vnesením cizorodého prvku části dětských hraček, které pronikají skrze plátno. Parafráze mistrovské malby je přitom v dějinách českého moderního umění vzácným projevem uměleckého přivlastnění a metafyzického dialogu. Niklův přístup dětskosti bez dětinskosti pomáhá otevírat psychologicky závažná témata přístupnou řečí nestálých symbolů.

Niklův obraz bude v Šímově síni vystaven do 12. června, následovat ho bude plakát k přelomové výstavě Plastické hmoty sklářského výtvarníka Václava Cíglera, avizující výstavu v Uměleckoprů­myslovém muzeu v Praze v roce 1972 (plakát bude vystaven od 4. do 27. července). Letní cyklus uzavře srpnová instalace fotografie Ivana Pinkavy Castor a Pollux (2000), ta bude vystavena ve dnech 1. až 28. srpna.

Otisk Josefíny Duškové

22/5—27/8/2022

V sobotu 21. května byla vernisáží v Muzeu umění a designu Benešov zahájena výstava Josefíny Duškové. Veřejnosti budou díla této sochařky přístupná až do 27. srpna 2022.

Tisková zpráva k dispozici ZDE
Fotografie z vernisáže k dispozici ZDE

Více

Josefína Dušková (1981) získala v roce 2010 Cenu města Benešova pro mladého výtvarníka do 35 let, v současné době žije a pracuje v Praze. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2002 až 2008), studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole obor Tvarování dřeva a řezbářství. V roce 2003 obdržela Cenu mezinárodního workshopu ve Florencii, o rok později pak cenu Nadace Český fond umění – stipendium Bogdana Najdenova. Její tvorbu významně ovlivnila stáž ve Finsku. Autorka vystavuje od roku 2005 (Výběr z českého sochařství 1995–2005 ve Veletržním paláci NG v Praze), od té doby má za sebou řadu výstav jak samostatných, tak kolektivních. Ačkoliv se cítí být především sochařkou, své tvůrčí myšlenky však často realizuje i prostřednictvím jiných médiích – například malbou, instalacemi nebo fotografiemi. Ani tuto všestrannost neopomněla kurátorka výstavy Barbora Pavliš. Josefína Dušková je od roku 2012 členkou spolku Umělecká beseda. Její tvorba je zastoupena v NG v Praze a v soukromých sbírkách.

Workshop: Očima abstrakce III

26/6/2022

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDE

V další fotograficky zaměřené výtvarné dílně si vyzkoušíme přemalovat fotografii a tím oklamat realitu, ukážeme si možnosti vyprávění příběhů abstraktní formou a vyzkoušíme krátká fotografická cvičení. Prosíme, aby si děti na tento workshop vzaly digitální foťák nebo telefon s foťákem, pokud jím disponují.

Workshop: Očima abstrakce III
Věková kategorie 8–15 let
MUD / lektorská dílna

Vstupné: 250 Kč (V ceně je oběd, materiál a pomůcky.)

Letní příměstské tábory 2022 v MUD

18/7—19/8/2022

Stále probíhá zápis do čtyř turnusů příměstských táborů v MUD 2022 s názvem PROMĚNA!

  1. turnus 18.–⁠22. 7. 2022 │pro děti 8–⁠15 let (PT 1)
  2. turnus 25.–⁠29. 7. 2022 │pro děti 10–⁠15 let (PT 2)
  3. turnus 8.–⁠12. 8. 2022 │pro děti 8–⁠15 let (PT 3) – zbývá poslední 1 volné místo
  4. turnus 15.–⁠19. 8. 2022 │pro děti 7–⁠15 let (PT 4)

Letáček ZDE

PŘIHLÁŠKY na první tři turnusy ZDE
PŘIHLÁŠKA na 4. turnus ZDE

Jak dlouho trvá stát se žirafou? Může být město džunglí? Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpovědi nejen výtvarnou cestou! Benešov se na chvíli promění v zázračné místo, kde se z lidí stávají zvířata, z parku ostrov a z muzea třeba i les! Čeká nás kresba, malba, výroba kostýmu, práce s hlínou a mnoho dalšího! Tábor zakončíme společnou vernisáží.

Více

Čeká nás pět dnů plných proměn. Děti se stanou umělci, performery, sochaři, návrháři a nakonec i zvířaty! I naše prostředí se bude měnit, prostory muzea i Konopišťského zámeckého parku nemusí být, čím se zdají, nesmí se tedy nikdo divit, pokud v nich během našeho příměstského tábora začnou růst ty nejexotičtější rostliny!

Turnus jednoho táboru trvá od pondělí do pátku.
Cena táboru za jedno dítě: 3 000 Kč za turnus.
Sleva pro 2 a více dětí: rodinná sleva ve výši 200 Kč na přihlášku.

Přihlašování na první tři turnusy PRODLOUŽENO do 25. června, na 4. turnus je možné přihlásit se do 30. června 2022.

Důležité informace
Předávání dětí bude probíhat na recepci Muzea umění a designu vždy od 7:30 do 8:00 a nazpět do domovů budou děti předávány od 16:30 do 17:00. Jiné osobě než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě písemného potvrzení o předávání.

Po vyplnění on-line přihlašovacího formuláře Vám e-mailem zašleme závaznou přihlášku s organizačními pokyny a potvrzení od lékaře. To si prosím vytiskněte a vyplněné odevzdejte na recepci MUD nejpozději do konce června. První den PMT rodiče předají edukátorům kopii kartičky zdravotní pojišťovny a vyplněný formulář o bezinfekčnosti.

Vybavení dítěte: batůžek, pláštěnka, opalovací krém, sluneční brýle, pokrývka hlavy, nádoba na pití, náhradní oblečení na dílny a volitelné kapesné. Naplněný batůžek si lze po dobu tábora nechat v dílně muzea.

Vyplněním formuláře souhlasím s tím, aby MUD Benešov použil vytvořené fotografie nebo audio/video záznam mého dítěte v případných propagačních materiálech.

Informace k platbě

Celková cena za příměstský tábor je 3 000 Kč, přičemž cena zahrnuje: obědy, svačiny, pitný režim, program, materiál a úrazové pojištění.

Po potvrzení účasti ze strany MUD je třeba uhradit do 30. června 2022 nevratnou zálohu ve výši 1 000 Kč. V opačném případě bude místo přihlášeného dítěte nabídnuto náhradníkům.

Doplatek ceny ve výši 2 000 Kč je nutné u příměstských táborů PT 1, PT 2, PT 3 uhradit nejpozději do 30. června 2022, u PT 4 do 25. července.

Dítě je závazně přihlášeno a termín rezervován až po připsání částky na účet 3736564339/0800, Česká spořitelna. Jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím pořadové číslo příměstského tábora: PT 1 / PT 2 / PT 3 / PT 4 a PŘÍJMENÍ a JMÉNO dítěte. Děkujeme.

Pokud z jedné rodiny hlásíte 2 a více dětí na příměstské tábory MUD, je možné poskytnout sourozeneckou slevu ve výši 200 Kč. (První dítě platí plnou cenu a každý jeho sourozenec cenu se slevou. Pokud se liší příjmení sourozenců, uveďte v přihlášce do kolonky poznámky celé jméno sourozence.) Prosíme o platbu zvlášť na každé z dětí.

Storno poplatky
(1) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany tábora, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení plné (již zaplacené) částky.
(2) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, má zákonný zástupce dítěte právo pouze na vrácení doplatku. Záloha propadá ve prospěch tábora jakožto storno kauce. V případě doložení absence dítěte z důvodu úrazu nebo onemocnění řádnou dokumentací (lékařské potvrzení), bude vrácena částka ve výši doplatku a 50 % zálohy.
(3) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, kteří mají zájem na vrácení plné částky, pak jsou povinni za toto dítě zajistit náhradu.

Letní tvůrčí dílna pro středoškoláky

15/8—19/8/2022

Krajina, město, těsto
(Přihlašování PRODLOUŽENO do 30. 6.)

PŘIHLÁŠKY ZDE

Co dělá město městem? Krajinu krajinou? Krajinu ve městě a město v krajině? Může být tělo uměleckým nástrojem? A plátnem? Pomocí architektury, land artu, body artu, instalace a performance si společně uhněteme těsto z těla města a těla přírody.

Více

Umění je pojem nanejvíc abstraktní a pojímá skoro až nekonečnou škálu odvětví. Zasahuje do životů všech ať už pasivně nebo aktivně, vizuálně nebo emočně. Se středoškoláky bychom se rádi zaměřili na veřejný prostor a postmoderní přístupy v umění přesahující do současnosti, aby byli schopni identifikovat, co mají za umění kolem sebe, odkud pochází, co by v něm šlo zlepšit a jak na ně působí.

Důležité informace

Setkávat se budeme v kavárně Muzea umění a designu mezi 9:30–10:00. Rozloučíme se vždy mezi 18:00–18:30.

Po vyplnění on-line formuláře vám zašleme závaznou přihlášky s organizačními pokyny a potvrzení od lékaře. Tyto dokumenty si prosím vytiskněte a vyplněné doneste do konce června na recepci MUD. První den letní tvůrčí dílny nám pak předáte kopii kartičky zdravotní pojišťovny a vyplněný formulář o bezinfekčnosti.

U studentů a studentek mladších 18 let prosíme o písemný podepsaný souhlas rodičů na celý týden, že mohou jejich potomci po skončení programu samostatně opustit muzeum.

Vybavení: nádoba na pití a náhradní oblečení na dílny. Čekají nás i menší výlety, vždy si minimálně den předem řekneme, co bude potřeba.

Vyplněním formuláře souhlasím s tím, aby MUD Benešov použil vytvořené fotografie nebo audio/video záznam mého dítěte či mě v případných propagačních materiálech.

Informace k platbě

Celková cena za letní tvůrčí dílnu MUD je 3 000 Kč, přičemž cena zahrnuje: obědy, svačiny, pitný režim, program, materiál a úrazové pojištění.

Po potvrzení účasti ze strany MUD je třeba uhradit do 30. června 2022 nevratnou zálohu ve výši 1 000 Kč. V opačném případě bude místo přihlášeného účastníka nabídnuto náhradníkům.

Doplatek ceny ve výši 2 000 Kč je nutné u letní tvůrčí dílny uhradit do 25. července 2022.

Účastník je závazně přihlášen a termín rezervován až po připsání částky na účet 373 656 4339/0800, Česká spořitelna. Jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 čísel z rodného čísla účastníka. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím kód letní tvůrčí dílny: LTD 1 a PŘÍJMENÍ a JMÉNO účastníka. Děkujeme.

Storno poplatky
(1) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného účastníka ze strany tábora, má zákonný zástupce dítěte/zletilý účastník právo na vrácení plné (již zaplacené) částky.
(2) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného účastníka ze strany zákonných zástupců/příp. zletilého účastníka, má zákonný zástupce dítěte/zletilý účastník právo pouze na vrácení doplatku. Záloha propadá ve prospěch tábora jakožto storno kauce. V případě doložení přihlášeného účastníka z důvodu úrazu nebo onemocnění řádnou dokumentací (lékařské potvrzení), bude vrácena částka ve výši doplatku a 50 % zálohy.
(3) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, kteří mají zájem na vrácení plné částky, pak jsou povinni za toto dítě zajistit náhradu.

Salon umělců Benešovska 2022

350 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

Katalog výstavy Salon umělců Benešovska 2022 je vydán k výstavě benešovských umělců, tradiční přehlídce regionálního umění. Objeví se v něm široká paleta uměleckých přístupů a to jak z oblasti volného umění, tak z oblasti designu. Na výstavě i katalogu se představí 29 amatérských i profesionálních umělců. Součástí bude oblíbená krajinomalba, ilustrace, komix, videoart, autorský šperk, abstraktní i figurální sochy nebo různé druhy fotografie od umělecké, přes analogovou.

Kromě vystavených děl obsahuje katalog i texty vystavujících umělců. Každý katalog si navíc nese jedinečnou nálepku uměleckého díla.

KDY MÁME V MUD OTEVŘENO?

V Muzeu umění a designu Benešov vás vždy rádi uvidíme, nejlépe v době, kdy máme otevřeno:), a to je:

úterý – pátek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
sobota – neděle: 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
pondělí: zavřeno

Už teď se těšíme na vaši návštěvu! A nezapomeňte, že v uvedených časech máme na recepci otevřenou čítárnu i malou kavárnu, kde si můžete nerušeně vypít kávu nebo čaj a na chvilku si odpočinout od starostí všedního dne.

KNIHY Z MUD JAKO DÁREK

Darujte sobě nebo jiným třeba novinku Vrstvy města o architektuře Benešova, katalog z výstavy Barbory Kysilkové nebo nový katalog z intervence Lukáše Musila, který vydáváme v limitované edici 40 ks i s kresbou z intervence. Všechny knihy máme nově na webu s možností zakoupení a rychlého poslání do Vánoc.

Všechny knihy najdete v první záložce KOUPIT KNIHU, kde si je můžete i objednat!

Odebírejte náš newsletter!

Buďte jako první informován o všem, co se v MUD děje.
Stačí, když vyplníte tento jednoduchý → formulář ZDE ← a stanete se odběratelem našeho newsletteru.

Staň se designérem

V seriálu s názvem Co je v domě, to je úkol pro mě! se staneme designérem. Co je to design a kdo ho vytváří? Jaké designové předměty má MUD ve své sbírce? Společně si postavíme model půdorysu bytu a navrhneme do něj designový nábytek.

Pusť si seriál ZDE:

  1. díl – Postav si model půdorysu bytu
  2. díl – Kdo to je designér?
  3. díl – Vybavujeme obývací pokoj
  4. díl – Vybavujeme dětský pokoj a ložnici
  5. díl – Vybavujeme kuchyň a koupelnu

Každé dílo má svůj příběh

MUD má rozsáhlé sbírky. Kdybychom sečetli všechny sbírkové předměty, přiblížíme se počtu 14.000! A jaké perly v ní máme? V našem online seriálu MUDOVKA vám na našich sociálních sítím hodně z nich ukážeme! Udělejte si kávu a osvěžte se uměním.
Na výběr těch nejlepších se můžete podívat i na našem webu do záložky Naše sbírka nebo
→ → → KLIKNĚTE ZDE ← ← ←

MUD hlavní budova

Malé náměstí 74, 256 01 Benešov

MÁME OTEVŘENO:
úterý – pátek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
sobota – neděle: 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
pondělí: zavřeno

VSTUPNÉ:
základní
60 Kč

snížené
30 Kč (děti od 6 do 15 let, studenti, držitelé průkazů ISIC, ITIC, EURO<26)

rodinné
100 Kč (2 dospělí + 1–3 děti), 50 Kč (1 dospělý + 1–3 děti)

Více

skupinové
40 Kč (15 a více osob, návštěvu prosím ohlaste předem na čísle 317 729 113)

školní skupiny (pedagogický doprovod zdarma)
10 kč

školy v rámci edukačního programu
20 Kč

zdarma (děti do 6 let, senioři 65+, studenti dějin umění a výtvarných škol, držitelé průkazů ZTP, novináři po předložení průkazu, držitelé průkazů ICOM, AICA, SVKT, UHS, RG ČR, AMG, AVP)

MODERNÍ BENEŠOV / Architektura a urbanismus

2/12—31/12/2023

Dlouhodobá instalace v Městské výstavní síni

Dlouhodobá expozice v Městské výstavní síni poukazuje na urbanistickou proměnu, kterou moderní Benešov od počátku 20. století prodělal. První moderní stavby zde začaly vznikat už na přelomu 20. století. Jednalo se hlavně o budovy občanské vybavenosti, banky a další peněžní ústavy. Tyto stavby ale nezasáhly do celkového tvaru města, jak lze vidět na vystaveném plánu z doby po druhé světové válce.

Více

Úplnou změnu na moderní okresní město měla přinést urbanistická studie vytvořená v 60. letech. Na jejím základě vyrostla především nová sídliště, která měla řešit především problematiku nedostatku kvalitního bydlení, bohužel často za cenu nekoncepčního bourání a zbytečných zásahů do historického centra. V 90. letech se i zásluhou Mojmíra Chromého, prvního porevolučního starosty, povedlo navázat na předválečnou tradici a ve městě se objevily kvalitní stavby od významných architektů a to jak ve veřejném tak v soukromém sektoru. Díky Mojmíru Chromému také vznikly na počátku 90. let plány města od Josefa Pleskota. Na výstavě jsou k vidění dva, jeden zachycuje územní plán podle požadavků města a druhý návrh urbanistického rozvoje. Pleskot zde navrhl podobu obchvatu, rozvoje obytné zástavby nebo propojení s Konopištěm. V současné době stojí před městem hned několik důležitých urbanistických rozhodnutí, které mohou posunout město zase blíže k tomu být moderním městem. K tomu se váže poslední plán na výstavě, vize Benešova od studentů ČVUT z roku 2016.

Expozice navazuje na výstavní projekt DŮM X MUD, který proběhl v MUD v termínu 9/2020–5/2021. Na motivy výstavy vyšla kniha Vrstvy města: 20 kapitol o architektuře Benešova, která je k zakoupení ZDE

Benešovská muzejní noc 2022

4/6/2022

MUD, Malé náměstí 74, Benešov / od 13–⁠22h

Všechny vás srdečně zveme na tradiční Benešovskou muzejní noc, kterou MUD spolupořádá s Muzeem Podblanicka, p. o. Těšit se můžete na několik komentovaných prohlídek, tvůrčí dílny pro děti, SWAP (výměnu) pokojových květin a knih před muzeem, divadelní představení ZUŠ Josefa Suka Benešov nebo na jazzový koncert. Po celou dobu muzejní noci bude otevřena příjemná muzejní kavárna.

Plakát k dispozici ZDE
Podrobný program k dispozici ZDE

Tvůrčí dílna MUD na Benešovském jarmarku

1/5/2022

Až se v neděli 1. května vydáte na tradiční Benešovský jarmark, nezapomeňte se s dětmi zastavit na tvůrčí dílně. Budeme společně vyrábět mozaiky. Stánek máme přímo před budovou muzea na Malém náměstí. Rodiče si zároveň budou moci vychutnat lahodnou kávu z muzejní kavárny servírovanou přímo z okna MUD.