Edukační programy MUD 2023

Obsah i formu muzejních vzdělávacích programů se snažíme přizpůsobit věku školáků, takže k nám mohou bez obav nejenom děti z mateřinek a žáci základních škol, ale těšíme se také na studenty škol středních. Trvají od 45 minut do 120 minut, ale je možné se domluvit i na jiné časové dotaci. Cena těchto programů se odvíjí od délky programů: 30 Kč / 50 Kč za žáka. Pedagogický doprovod je vždy zdarma. Muzejní edukátoři jsou tu pro Vás a Vaše žáky každý všední den mezi 9:00 a 15:00.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA MUZEJNÍCH EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY ZDE

V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše edukátory, emailem či telefonicky.

Nicole Langrová / 773 281 960 / langrova@mudbenesov.cz

Martin Vlček / 601 073 514 / 776 105 987/ vlcek@mudbenesov.cz

Více

Pro školy jsme připravili několik typů vzdělávacích muzejních programů, kterými můžete doplnit nebo oživit výchovně-vzdělávací proces a které jsou přizpůsobeny věku účastníků.

Edukace k aktuální výstavě (vhodné pro ZŠ/SŠ/VOŠ)

V rámci edukačního programu k aktuální výstavě se žáci a studenti dozvědí, jak právě vystavovanou expozici správně číst a pomocí různých aktivit i pracovních listů ji do hloubky poznají.

Hodina výtvarky s… (vhodné pro předškoláky, nižší stupeň ZŠ)

Tento program pro nejmenší představí mladším školákům, či ještě předškolákům, velká jména českého umění, jejichž umělecká díla máme v našich sbírkách. Seznámíme je s charakteristickým rukopisem vybraných umělců kombinujícím různé výtvarné techniky, které si společně zkusíme i v praxi, na výtvarné části programu.

GOOD MUD* GOOD MOOD (vhodné pro MŠ/ZŠ)

Edukační program, který přibližuje chod paměťové instituce a s jejími pracovními pozicemi.

EDUprogramy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Žáky a studenty motivujeme k vlastním úvahám a s nenásilným výkladem o dobovém kontextu se společně dobíráme k významu konkrétních umělců a jejich děl.

EDUprogramy pro studenty SŠ, VOŠ nebo VŠ věnující se městskému prostředí
a urbanismu

Dětem v našem muzeu nabízíme bezpečný prostor pro jejich sebevyjádření, názory a postoje. Každý z našich programů se věnuje jinému tématu a výstavě a je jen na Vás, který si pro žáky vyberete. 

Pokud byste si chtěli zpestřit výuku, můžete vyučování přesunout do vybraných prostor MUD*.

515-side.webp

HODINA VÝTVARKY S JIŘÍM A BĚLOU KOLÁŘOVÝMI

Kdo byl Jiří Kolář, čím se proslavil a jaký byl jeho život? Jak rozdílný byl umělecký záběr Běly Kolářové od jejího manžela? Jak se tvoří koláž, muchláž či roláž a jaké jsou mezi těmito výtvarnými technikami rozdíly? Jak by vypadala netradiční koláž pojímaná jako speciální zátiší? Poznejme životní osudy tohoto nejvýraznějšího páru českého výtvarného umění 20. století. V kreativní části (dlouhé dle zvolené varianty) si vyzkoušíme techniky obou zmiňovaných umělců a posuneme je do dalších kontextů. 

Více

Program je uzpůsoben žákům všech věkových kategorií 

45–60 minut / Cena: 30 Kč/dítě 

90–120 minut / Cena: 50 Kč/dítě 

Delší program je možný dle domluvy s edukátory 

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů na email, či telefon

Kontakt:
Nicole Langrová
Martin Vlček
Tel.: +420 773 281 960, +420 776 105 987
E-mail: langrova@mudbenesov.czvlcek@mudbenesov.cz

HODINA VÝTVARKY S ADRIENOU ŠIMOTOVOU

Kdo byla Adriena Šimotová, čím se proslavila a jaký byl její život?  Proč její tvorbou prostupoval tak hluboký zájem o symboliku lidského těla? Jaké kombinovala techniky, materiály? Společně navážeme na její tvorbu praktickým cvičením s papírem, jeho narušováním, vrstvením. Zachytíme obrys a výtvarný charakter „obtisku“ těla na papír, a to v životním formátu. Délka výtvarných aktivit závisí na zvolené variantě. 

Více

Program je uzpůsoben žákům všech věkových kategorií 

45–60 minut / Cena: 30 Kč/dítě 

90–120 minut / Cena: 50 Kč/dítě 

Delší program je možný dle domluvy s edukátory 

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů na email, či telefon

Kontakt:
Nicole Langrová
Martin Vlček
Tel.: +420 773 281 960, +420 776 105 987
E-mail: langrova@mudbenesov.czvlcek@mudbenesov.cz