CO JE NERŮST

Společnost kvality, ne kvantity

Nerůst není o stagnaci, ale o osvobození společnosti od logiky růstu. Je vizí ekonomiky a společnosti, která umožní žít dobrý život všem uvnitř planetárních limitů, tedy společnosti, kde nikdo nemá příliš málo, zatímco jiní mají příliš mnoho. Společnost kvality, ne kvantity. Společnost, která nahradí kvantitativní zaměření a neustálý tlak na vyšší produktivitu a spotřebu a umožní zaměření na kvalitu těch aspektů života, které skutečně zvyšují spokojenost – mezilidské vztahy, volný čas, péče o své zdraví a okolí nebo vyšší míra demokratického zapojení do chodů společnosti. Nerůstová ekonomika tak řeší různé formy „chudoby“ – chudoby volného času, chudoby vztahů nebo chudoby smyslu, kterými dnes trpí i takzvaně bohatí.

Více o nerůstové problematice na webu NERUST.CZ

728-side.webp

Výstava Logika růstu rezonuje i inspiruje

MUD vystoupí na mezinárodní konferenci k udržitelnosti v kulturních organizacích

8. 9. 2023

Ve dnech 12. a 13. září 2023 se v Praze uskuteční mezinárodní konference Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence, kterou pořádá Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s IDU a Studiem ALTA. Na základě letošní výstavy Logika růstu a nově vzniklé nerůstové knihovny nás v létě oslovili organizátoři konference, abychom na akci prezentovali své zkušenosti s udržitelným způsobem fungování, a to v rámci tzv. Talks, kde se představí 10 inspirativních projektů (např. Národní divadlo, Goethe-Institut Prague, FAMU nebo Národní filmový archív). Tato nabídka nás těší a rádi na konferenci dorazíme s příspěvkem: MUD* A NERŮST, STŘED A KRAJ.

Účast na této konferenci vřele doporučujeme i všem ostatním kolegům*gyním z kulturních organizací i veřejné správy. Nechme se inspirovat úspěšnými projekty. Síťujme se a sdílejme zajímavé nápady, nejenom v rámci přednášek a praktických worshopů.

Více informací o konferenci naleznete ZDE

732-more-1.webp
732-side.webp

Muzeum umění a designu Benešov na cestě k nerůstu

Jak to začalo pohledem ředitelky

MUD* nechce být zkostnatělou institucí, kde se pietně vystavují umělecká díla a práší na vitríny. Jako mladá instituce se nyní, v Kristových letech, zabýváme aktuálními tématy v globálním i lokálním měřítku. Snažíme se obohacovat zdejší region o náměty na Benešovsku zatím nereflektované a zároveň hledáme to podstatné a specifické v naší lokalit, provokovat myšlení a podněcovat k diskusi. Jedním z témat, kterému jsme se začali intenzivně věnovat nejenom ve výstavní činnosti, ale také při každodenních činnostech a provozu muzea je právě problematika nerůstu a udržitelnosti.

Když jsem se v lednu 2022 stala ředitelkou MUD*, překvapilo mě, jak velký počet výstav zvládal tak malý kolektiv ročně připravit – 29 výstav v roce 2019 může na jednu stranu vypadat impozantně. Na druhou stranu však hon za kvantitou a vysoké pracovní tempo nemusí vždy být ideální cestou. Systém založený na výkonnosti a růstu s sebou logicky přináší po určité době pocit vyčerpání, únavy, osobního i pracovního diskomfortu, a tím pádem i k vyšší fluktuaci zaměstnanců. Tento trend jsem se proto rozhodla zvrátit, dokud je čas šlápnout na brzdu a podívat se na chod našeho muzea z nerůstové perspektivy, a to tak, abychom společně docílili udržitelné úrovně provozu a příjemného pracovního prostředí. V týmu, kde výstavní a publikační činnost zajišťuje dva a půl kurátora*ky výstav, to jinak než nerůstově nejde.

724-more-1.webp 724-more-2.webp 724-more-3.webp
Více

NERŮST V PRAXI MUDu
• Během roku realizujeme oproti předchozím letům menší počet výstav, zato s precizní přípravou.
• Na přípravu velkých výstav (cca 3krát za rok) necháváme kurátorům*kám i edukátorům*kám více času, přičemž prodlužujeme i životnost výstav, a tím klademe důraz na doprovodné programy (přednášky, workshopy apod.).
• Pro spolupráci oslovujeme také externí kurátory*ky.
• Každý vystavující umělec*kyně v MUD* dostane za svou práci finanční odměnu.
• Kromě designu našich publikací klademe mnohem větší důraz na jejich odbornou úroveň a výzkum. Od roku 2023 je samozřejmostí jejich bilingvní (česko-anglické) vydání.
• Snažíme se recyklovat výstavní materiál a využívat ho s jistými obměnami ve více projektech a instalacích. Budeme využívat artových re-use center.
• Snažíme se minimalizovat produkované množství odpadu. Odpady třídíme.
• Při pracovních cestách používáme veřejnou dopravu.
• Snažíme se vytvářet podmínky pro zajištění wellbeingu na pracovišti (u vybraných pozic možnost poskytování home office, možnost zkrácených úvazků, children friendly kanceláře, podpora profesního vzdělávání, …)
• Vytváříme podmínky pro samoorganizaci, poskytujeme kolegům*gyním tvůrčí svobodu, podporujeme vzájemně se respektující kolektiv, jemuž je vlastní pocit sounáležitosti a spoluodpovědnosti za muzeum jako celek.

724-side.webp

Publikace MUD | LOGIKA RŮSTU

vydáno v srpnu 2023

Doprovodná česko-anglická publikace k výstavnímu projektu Logika růstu (17/3/2023–27/8/2023, kurátorka Petra Widžová) mapuje podhoubí vztahů současného umění k aktuální společenské, ekologické, resp. ekonomické krizi a zkoumá reflexi témat pojících se s myšlenkovým rámcem tzv. hnutí nerůstu (degrowth) u nejmladší generace vizuálních umělců. Kromě bohaté fotodokumentace výstavy brožura obsahuje také stať o problematice nerůstu od česko-brazilského environmentalisty a ekologického aktivisty Daniela Costy Jařaba. Zároveň čtenáře necháváme nahlédnout pod pomyslnou pokličku MUD*, když v úvodní kapitole nastiňujeme, jak právě našem muzeum nasedá na nerůstovou vlnu a snaží se postupně implementovat nerůstové principy a udržitelnost do muzejní praxe.

Brožuru je možné objednat v našem MUZEJNÍM E-SHOPU

730-more-1.webp 730-more-2.webp
730-side.webp

První spolupráce MUD* s projektem art re use

Smysluplná pomoc s recyklací nejen galerijního materiálu

Muzeum umění a designu Benešov se vydalo na cestu nerůstu a udržitelnosti, nejenom z praktických důvodů (omezených finančních možnosti), ale též filosoficko-etických. V rámci naší výstavní činnosti se nově snažíme recyklovat instalační materiál a dát mu druhý či třetí život. S upcyklingem seznamujeme děti v rámci tvůrčích dílen. Na pracovní cesty využíváme prostředky veřejné hromadné dopravy. Třídíme a šetříme, kde se dá.

Sklad uměleckého materiálu za odvoz (art re use, Artmap z. s.), sídlí v Praze na Žižkově, jsme měli v hledáčku již dlouhou dobu. Poprvé jsme ho využili letos v srpnu. A určitě ne naposledy. Do muzea jsme si přivezli:

 • nepotřebné sokly, které využijeme na některé z připravovaných výstav,
 • krabici vzorků akrylovek, kterou děti na posledním běhu našeho příměstského tábora nadšeně rozbalovaly v duchu youtuberského unboxingu,
 • kancelářské potřeby, které s neméně velkým nadšením přivítali naši kolegové.

Spolupráci s ART RE USE si nemůžeme vynachválit. Moc děkujeme.

V MUD* nám na jaře vyrostla nerůstová knihovnička

Zasadili jsme do ní:

 • BRAND, Ulrich, WISSEN, Markus – Imperiální způsob života
 • CEDIT – kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla | Nerůst (číslo 10, ročník 4)
 • GORZ, André – Critique of Economic Reason
 • HLÁDEKOVÁ, Katarína, PECKA, Vojtěch (eds.) – Neúplný atlas regenerace
 • KALLIS, Giorgos – Na obranu nerůstu
 • LATOUR, Bruno – Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime
 • LATOUR, Bruno – Kde to jsem?
 • MOORE, Jason – Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí
 • PATEL, Raj, MOORE, Jason W. – Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí: Průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety
 • RAWORT, Kate – Ekonomie koblihy
 • SCHMELZER, Mathias, VANSINTJAN, Aaron, VETTER, Andrea – The Future of Degrowth: A Guide to a World beyond Capitalism
 • SCHUMACHER, Ernst Friedrich – Malé je milé, aneb jak by vypadala ekonomie, které by záleželo na lidech
 • THE AGRONAUTS JURNAL

A jistě budeme sklízet i nadále…

725-side.webp

Co má vlastně nerůst?

Přednáška Ondřeje Kolínského

Začátkem dubna 2023 jsme do MUD v rámci doprovodného programu k výstavě Logika růstu pozvali Ondřeje Kolínského, analytika nevládní organizace Asociace pro mezinárodní otázky. Ten v rámci přednášky představil základní myšlenky a východiska nerůstového hnutí, kritiku současného stavu a nástin možných řešení, která nabízí. Výchozím bodem je ekologická krize a změna klimatu, ale narozdíl od politik zeleného růstu jde o hlubší přeměnu. Přestat růst má nejen produkce zboží a spotřeba zdrojů, ale i tlak na výkon, soutěživost a ekonomizaci našich životů. Naopak růst by měl prostor pro náš volný čas, péči, zdraví a mezilidské vztahy. Nerůst hledá způsoby, jak měnit politiku a svět pomocí demokratické diskuze.

Prezentace Ondřeje Kolínského je k dispozici ZDE

726-more-1.webp
726-side.webp

NERŮST / NEZISK / PÉČE

Spolupráce na Benešovsku

V polovině června 2023 uspořádalo Muzeum umění a designu Benešov (MUD*) workshop s názvem: Nerůst / Nezisk / Péče. Jeho cílem bylo propojit místní neziskové organizace věnující se problematice péče a představit jim koncept nerůstu (degrowth), který je jedním z hlavních témat našeho aktuálního výstavního projekt Logika růstu (k vidění v MUDu do 27. 8. 2023). Programy zaměřené na znevýhodněné skupiny obyvatel chápeme jako podstatnou a pozitivní součást života společnosti. Vnímáme, že zůstávají nedoceněné, často navíc přehlížené – protože se přeci jedná o aktivity nevykazující zisk.

727-more-1.webp 727-more-2.webp
Více

NERŮSTOVÉ PROPOJENÍ V MUDu
I našemu muzeu je vlastní nezisková perspektiva spojená s otevřeností a propojováním různých komunit. Výstižně je to popsáno v nové definici Mezinárodní rady muzeí ICOM, která byla přijata vloni v srpnu v Praze na mezinárodní konferenci muzejníků z celého světa: „…muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“ Proto jsme se rozhodli oslovit neziskové organizace na Benešovsku s nabídkou spolupráce a vyjádřit jim naši podporu. Což se zadařilo. Prvního společného semináře v muzejní kavárně se zúčastnili zástupci (resp. zástupkyně) sedmi takových organizací: obecně prospěšné společnosti věnující se podpoře osob se zdravotním postižením Rytmus Střední Čechy, Pečovatelské služby okresu Benešov – POSEZ, poskytovateli domácí a zdravotní péče RUAH o.p.s., sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi – ZRNKO Diakonie ČCE, občanské poradně Cesta integrace, MeziČas Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Magdaléna o.p.s. a votické Villy Vallily, z.ú. Na programu bylo nejen seznámení se a navázání užší komunikace, ale i nerůstový workshop provázený lektorkami Šárkou Zahálkovou a Marií Čtveráčkovou.

Průvodkyně Šárka a Marie nás seznámily s koncepcí nerůstu. Ta klade důraz na budování respektující komunity, samoorganizaci, péči, sdílení, štěstí a lidský přístup v pracovním procesu. Věnovali jsme se také návrhům podpory neziskového sektoru ze strany MUDu, která bude probíhat formou prostoru pro prezentaci, tvůrčích dílen na míru (pro zaměstnance, dobrovolníky i klienty) a dalších speciálních akcí.

SPOLUPRÁCE
Spolupráce s ostatními neziskovkami a zaměření na podpůrné a pečující aktivity se bude prolínat i programem MUDu v roce 2024. Do veřejně přístupné Městské výstavní síně (MVS) připravujeme cyklus, který postupně představí široké veřejnosti činnost místních organizací a naváže tak na výstavy zabývající se urbanismem Benešova. Doplní tak o další vrstvu materiály věnované architektonickému prostoru města o mapování sociálního prostoru.

727-side.webp

STATUS UMĚLCE

Co nás zajímá

V MUD* podporujeme umělecké profese. Je třeba zlepšit postavení umělců i kreativních profesionálů, zajistit stabilní pracovní prostředí, pracovní podmínky i zvýšit jejich společenskou prestiž. Jedním z cílů Národního plánu obnovy v oblasti kultury je přijetí zákona o statusu umělce*umělkyně.

Všem těm, kdo se chtějí o tématu statusu umělce*umělkyně v Česku dozvědět více, seznámit se s argumenty a návrhy jednotlivých opatření, doporučujeme k prostudování například: