Letní muzejní příměstské tábory v MUD*

Prodloužili jsme termín pro podávání přihlášek do 31/5/2024

Vážení rodiče, pro léto 2024 jsme u nás v MUD* připravili pro děti dva programy příměstských táborů (Expedice II a Putování krajinou Silvie Billeter). Všechny běhy jsou určené dětem od 7 do 15 let. Programy probíhají od pondělí do pátku, vždy od 8:30 do 16:00. Cena za turnus je 3 500 Kč/dítě, zahrnuje materiálové, personální a organizační zajištění, pitný režim, stravu 3× denně (oběd a dvě svačiny), pojištění a jednodenní výlet. V případě přihlášení více dětí z jedné rodiny nabízíme sourozeneckou slevu ve výši 200 Kč na každé další dítě.

A teď to nejdůležitější. Termíny: PT1: 15.–⁠ 19. 7. 2024 / PT2: 29. 7.–⁠2. 8. 2024 / PT3: 5.–⁠ 9. 8. 2024 / PT4: 19.–⁠23. 8. 2024

Podepsanou a naskenovanou přihlášku posílejte do 31. května 2024 na info@mudbenesov.cz.

01 Závazná přihláška včetně informace pro rodiče ZDE
02 Bezinfekčnost ZDE
03 Zdravotní způsobilost ZDE
04 Souhlasy ZDE

790-more-1.webp 790-more-2.webp 790-more-3.webp 790-more-4.webp 790-more-5.webp
Více

Anotace jednotlivých programů:

EXPEDICE II (Letní příměstský tábor PT 1, PT 2)
Příměstský tábor 2023 se nesl v duchu objevování naší modré planety. Hledali jsme inspiraci nejen v rozmanité přírodě, fauně a floře, ale i v pestré paletě kultur, s jejich zvyky a moudrostí, a pokusili se ji zhmotnit. A protože se taková expedice kolem světa nedá stihnout za týden, rozhodli jsme se pokračovat v tomto objevování i letos. Tentokrát se podíváme například do Jižní Ameriky, navážeme na cestovatele Hanzelku a Zikmunda v Africe, odskočíme si ke klokanům… a ještě mnohem dál, ale to už bude překvapení.

Program si klade za cíl přiblížit různé pohledy na svět. Jak se promítá krajina do mytologie, způsobu života, rituálů, předmětů a umění v různých částech světa. Nabízí tak lehkou ochutnávku z poznatků ar­cheologie, historie, antropologie či ekologie prostřednictvím tvorby. Důraz klademe nejen na samostatnou práci, ale i v týmech.

PUTOVÁNÍ KRAJINOU SILVIE BILLETER (Letní příměstský tábor PT 3, PT 4)
Může být sama příroda umělkyní? Jaká se v ní skrývají umělecká díla? Pozorováním přírody, jejich procesů v krajině se zabývala také výtvarnice Silvia Billeter, která u nás v muzeu bude mít v prázdninový čas výstavu. Inspirováni jejími pohledy, zasvětíme táborové dobrodružství citlivému naslouchání krajině kolem nás. Vyzkoušíme si nejrůznější grafické techniky, budeme experimentovat se soutisky, zakusíme možnosti knihtisku a vytvoříme si třeba i vlastní autorskou knihu, cestovní deník. Přidej se k nám na tvůrčí průzkumnickou­ cestu!

790-side.webp

PŘIHLÁŠKY DO PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ PRODLOUŽENY

Na co se vaše děti mohou v létě těšit?

Minulý rok jsme při EXPEDICI hledali inspiraci nejen v rozmanité přírodě, fauně a floře, ale i v pestré paletě kultur, s jejich zvyky a moudrostí, a pokusili se ji zhmotnit. A protože se taková expedice kolem světa nedá stihnout za týden, rozhodli jsme se pokračovat v tomto objevování i letos. Tentokrát se podíváme například do Jižní Ameriky, navážeme na cestovatele Hanzelku a Zikmunda v Africe, odskočíme si ke klokanům… a ještě mnohem dál, ale to už bude překvapení. Program si klade za cíl přiblížit různé pohledy na svět. Jak se promítá krajina do mytologie, způsobu života, rituálů, předmětů a umění v různých částech světa. Nabízí tak lehkou ochutnávku z poznatků archeologie, historie, antropologie či ekologie prostřednictvím tvorby. Důraz klademe nejen na samostatnou práci, ale i v týmech.

Může být sama příroda umělkyní? Jaká se v ní skrývají umělecká díla? Pozorováním přírody, jejich procesů v krajině se zabývala také výtvarnice SILVIA BILLETER, která u nás v muzeu bude mít v prázdninový čas výstavu. Inspirováni jejími pohledy, zasvětíme táborové dobrodružství citlivému naslouchání krajině kolem nás. Vyzkoušíme si nejrůznější grafické techniky, budeme experimentovat se soutisky, zakusíme možnosti knihtisku a vytvoříme si třeba i vlastní autorskou knihu, cestovní deník. Přidej se k nám na tvůrčí průzkumnickou­ cestu!

801-more-1.webp 801-more-2.webp
Více

Příměstské tábory jsou určené dětem od 7 do 15 let. Programy probíhají od pondělí do pátku, vždy od 8:30 do 16:00. Cena za turnus je 3 500 Kč/dítě, zahrnuje materiálové, personální a organizační zajištění, pitný režim, stravu 3× denně (oběd a dvě svačiny), pojištění a jednodenní výlet. V případě přihlášení více dětí z jedné rodiny nabízíme sourozeneckou slevu ve výši 200 Kč na každé další dítě.

Termíny Expedice II:
PT1: 15.–⁠ 19. 7. 2024
PT2: 29. 7.–⁠2. 8. 2024

Termíny Putování krajinou Silvie Billeter:
PT3: 5.–⁠ 9. 8. 2024
PT4: 19.–⁠23. 8. 2024

Podepsanou a naskenovanou přihlášku posílejte do 31. května 2024 na info@mudbenesov.cz.

01 Závazná přihláška včetně informace pro rodiče ZDE
02 Bezinfekčnost ZDE
03 Zdravotní způsobilost ZDE
04 Souhlasy ZDE

801-side.webp

EXPEDICE ANEB PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY MUD 2023

10.–14. 7. 2023 / 31. 7.– 4. 8. 2023 (OBSAZENO) / 14.–18. 8. 2023 (OBSAZENO)

MUD pořádá nábor průzkumníků na objevitelskou cestu kolem světa. Je Ti mezi 7 a 15 lety? Přidej se k nám! Domorodé kmeny Tě naučí svým zvykům, jak se pohybovat v divoké krajině a jak si neznepřátelit mytické tvory. Jako každý správný průzkumník musíš mít tužku a papír stále při ruce. Vše je totiž nutno pečlivě zdokumentovat! Zpátky domů si dovezeme mapy, malby, kresby, jedinečné artefakty a mnoho dalšího, co pak v MUD vystavíme. Jsi připraven na cestu? Na expedici budeme vyrážet každý všední den, vždy od 8:30 do 16:00.

Cena: 3 000 Kč/turnus (cena zahrnuje materiálové, personální a organizační zajištění, stravu 3× denně a pojištění)

Šéfové expedice: Nicole Langrová a Martin Vlček

Více

Deadline pro podání přihlášek je 31. března 2023. Přihlášky posílejte elektronicky na kontaktní e-mail: info@mudbenesov.cz. Po potvrzení účasti ze strany MUD* je třeba uhradit do konce března také nevratnou zálohu ve výši 1 000 Kč, která se v případě neúčasti dítěte stává storno-poplatkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ZDE
BEZINFEKČNOST ZDE
LETÁK PMT MUD 2023

Podrobný program zašleme přihlášeným koncem března. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naše edukátory:
BcA. Nicole Langrová, tel: 773 281 960, email: langrova@mudbenesov.cz
Mgr. et MgA. Martin Vlček, tel: 601 073 514, email: vlcek@mudbenesov.cz

653-side.webp

Připravujeme muzejní příměstské tábory 2023

3. 1. 2023

V loňském roce během letních prázdnin jsme v MUD uspořádali 5 běhů příměstských táborů, z toho jeden i pro ukrajinské děti. Spoustu zábavy a zážitků si u nás v muzeu užily desítky školou povinných dětí, ale i jejich starší kamarádi – studenti středních škol.

Také v letošním roce se budou o velkých prázdninách konat v MUD letní příměstské tábory! Právě pracujeme na jejich programu. Nabídneme tři termíny, cenu ponecháme stejnou jako před rokem. Více informací už brzy na našem webu. Kdo se těší?

507-side.webp