MUDROVÁNÍ S RADKINEM HONZÁKEM

Homo sapiens sapiens

5/4/2024 od 18.30

Již třetí setkání renomovaného psychiatra a psychoterapeuta MUDr. Radkina Honzáka s posluchači v Šímově síni Muzea umění a designu Benešov přinese užitečné návody, jak se v předjaří vypořádat s únavou, jak čelit úzkostem, depresím a jiným emočním neduhům. Nepochybně však znovu dojde také na mnoho jasně, srozumitelně a vtipně zformulovaných obecných rad a ponaučení.

Vstupenky ve výši 180 Kč je možné zakoupit osobně na recepci MUD* v otevírací době muzea nebo online přes platformu GoOut ZDE

807-side.webp

Přednáška MUDr. Radkina Honzáka o psychosomatice

VYPRODÁNO! DĚKUJEME.

23/11/2023 od 18.30

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 vás zveme do Muzea umění a designu Benešov na přednášku psychiatra, publicisty a vysokoškolského pedagoga MUDr. Radkina Honzáka. V rámci doprovodného programu k výstavě Jana Duriny Weak Season (Slabé období) bude tentokrát v ŠÍmově síni přednášet o psychosomatice.

Vstupenky ve výši 180 Kč si můžete koupit na recepci MUD* v otevíracích hodinách nebo online na platformě GoOut (ZDE).

748-more-1.webp 748-more-2.webp 748-more-3.webp
Více

JAK CHÁPAT PSYCHOSOMATIKU
Po Galileovi začínají v Evropě vznikat vědy zkoumající objektivně určité oblasti světa se svými paradigmaty. Na špici byla Newtonova fyzika. Pokud oblast nezahrnovala zákony příčin a následků, přicházel v úvahu i přesný popis (tehdejší geologie). Medicína také zatoužila být vědou, a to vědou o člověku. Ten byl ale v té době opatřen nesmrtelnou duší, jejíž správy se nehodlala vzdát tehdy ještě velmi mocná (a také sirkami k popalování hranic s kacíři disponující) církev.

Medicíně tehdy (konec 17. století) vypomohl René Descartes, který navrhl, ať duši ponechá v kompetenci církve a filosofii a tělo ať pojedná jako „rozumný stroj“, nemoc pak jako poruchu tohoto stroje a lékaře jako odborníka, který ji rozpozná a dle svých možností opraví. Toto paradigma, tedy člověka v podobě biologického preparátu, uznává medicína dodnes téměř beze změn.

Ken Wilber nabízí komplexnější vidění našich problémů ve čtyřech kvadrantech. Na levém horním jsem tu já, jako živočich (nezapomeňme, že člověk patří k obratlovcům, a je tedy svým způsobem zvíře), vedle něj je jeho myšlení, prožívání a jednání. V pravém dolním kvadrantu je společenství, bližší i vzdálenější v němž žijeme a nalevo je kultura, kterou širší společenství sdílí.

Psychosomatická medicína je přístup, který do svého vidění člověka ve zdraví a nemoci bere v úvahu všechny čtyři kvadranty, a ne jen ten biologický. Má problémy, protože vyžaduje víc přemýšlení, víc času a tím pádem méně peněz než veterinární přístup biologické medicíny s pohledem na problematiku očima konce středověku.

748-side.webp

Ondřej Kolínský: Co má vlastně nerůst?

Přednáška v rámci doprovodného programu k výstavě Logika růstu

4/4/2023 od 18.00

Diskuse a přednáška analytika nevládní organizace Asociace pro mezinárodní otázky Ondřeje Kolínského představí základní myšlenky nerůstového hnutí, kritiku současného stavu a nástin řešení, která nabízí. Výchozím bodem je ekologická krize a změna klimatu, ale na rozdíl od politik zeleného růstu jde o hlubší přeměnu.

Přestat růst má nejen produkce zboží a spotřeba zdrojů, ale i tlak na výkon, soutěživost a ekonomizaci našich životů. Naopak růst by měl prostor pro náš volný čas, péči, zdraví a mezilidské vztahy. Nerůst hledá způsoby, jak měnit politiku a svět pomocí demokratické diskuze. Tu si vyzkoušíme i v rámci přednášky nad nerůstovými návrhy dalších kroků.

Přednášce bude předcházet komentovaná prohlídka výstavy Logika růstu, tentokrát s naším edukátorem Martinem Vlčkem.

Na obě akce je vstup zdarma.

Prezentace Ondřeje Kolínského k dispozici ZDE

673-side.webp

Přednáška Radkina Honzáka v MUD

15/12/2022

Osobnosti úžasné a porouchané –⁠ právě na toto téma bude ve čtvrtek 15. prosince od 18:30 přednášet v Šímově síni MUDr. Radkin Honzák. Tento renomovaný a moudrý psychiatr a psychoterapeut se často zamýšlí nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Hledá – a také nalézá – odpovědi na otázky, co všechno nám to přináší. Tentokrát se bude věnovat obtížně definovatelnému pojmu osobnost, svůj výklad doprovodí informacemi o některých zajímavých osobnostech 19. a 20. století, zejména pak těch, které ve své době dostávaly do vypjatých situací, v nichž se tříbí charaktery.

Vstupenky je možné koupit na recepci MUD nebo on-line přes GoOut

584-more-1.webp
584-side.webp

Přednáška Zakletá hmota: Design a materiál

13/12/2022

Až do konce února 2023 probíhá v MUD* výstava Archeologie designu. V rámci doprovodného programu jsme pro vás připravili kromě komentovaných prohlídek také tematické přednášky a diskuse se zajímavými hosty. První z nich se pod názvem Zakletá hmota: Design a materiál uskuteční 13. prosince od 17.30. Zástupci materiálového výzkumu a specializované průmyslové výroby Richard Vodička (egoé studio), Norbert a Tom Kostřicovi (Novito) a Adam Železný (studio Prám) představí své pojetí problematiky hmoty a jejích zákonitostí v designu. Vstup zdarma.

600-side.webp

Fenomén Vlasta Burian

25/4/2022

O Burianově životě, povaze a umění vypráví historik, zpěvák a herec Jiří Bartoloměj Sturz v hudebně-literárně historickém pořadu. Jeho součástí jsou hudební ukázky z Burianovy filmové a kabaretní produkce, které na akordeon doprovází Michaela Prokopcová.

Divadelní a filmový herec – komik, divadelní ředitel. Muž charakteristického výrazu i osudu, který si vysloužil okázalý přívlastek „král komiků“. Osudy tohoto umělce nejsou jen odrazem vývoje divadelní a filmové kultury, ale také osudů celé společnosti mladé Československé republiky, doby protektorátu a poválečných událostí. Vlasta Burian, jako člověk zcela apolitický, bezmála dětského naturelu se díky své popularitě stal svého druhu barometrem, a také obětí událostí ve výrazných časových periodách našich dějin.

518-side.webp

PŘEDNÁŠKA PROF. ROSTISLAVA ŠVÁCHY

5/11/2021

od 18 hodin, vstup zdarma s rezervací

Přednášky je přesunuta z 28. 9. 2021. Rezervace z tohoto data platí. Pokud byste ji chtěli změnit, napište nám.
Vstupenku na ni si můžete rezervovat zde nebo na pokladně MUD.

Historickým centrům obcí v Čechách i na Moravě hrozí, že nová výstavba naruší jejich charakter. Klub Za starou Prahu proto od roku 2002 uděluje cenu za stavby, které tato centra nepoškozují, nýbrž obohacují, a můžou se proto stát dobrým příkladem pro ostatní.

Více

Přednáška místopředsedy Klubu prof. Rostislava Šváchy ukáže posluchačům úspěšné stavby z této soutěže a seznámí je s debatami, jaké pak o nich vedli památkáři a fanoušci nové architektury. Upozorní pak na stavby z Benešova od architektů Ladislava Lábuse, Markéty Cajthamlové, Šárky Holišové Šochové a Hynka Holiše, které se v soutěži Klubu probojovaly do jejího finále.

462-side.webp

Do Japonska za architekturou

13/5/2021

→ → → LIVE STREAM SLEDUJTE ZDE ← ← ←

Po cestovatelské přednášce o indickém Chandigarhu se vydáme do Japonska, přesněji na jeho hlavní ostrov Honšú. Projdeme ho lehkým krokem poutníka se zálibou v architektuře. V křesťanských chrámech a muzeích budeme hledat odkazy na tradiční japonskou estetiku, která se zde propojuje s podněty proudícími z Evropy.

Více

Prozkoumáme mimo jiné neočekávané vazby mezi Českem a Japonskem vybudované zejména v první polovině 20. století. V Japanu působilo několik původem českých architektů (Antonín Raymond, Jan Josef Švagr a další), kteří významně ovlivnili směřování zdejší moderní architektury. Zaměříme se na Švagrovu poslední japonskou realizaci – kostel v Osace (Toyonaka church) a Raymondův poválečný betonový chrám v Tokiu (St. Anselm’s church). Zastavíme se i ve futuristické tokijské katedrále od Tadea Anda, která připomíná roztažená křídla ptáků.
Poté přeskočíme na současnou stavební produkci – přesněji dvě muzea, jedno zaměřující se na vystavování designu opět od T. Anda, které se nachází v Tokiu (21_21 DESIGN SIGHT) a druhé poblíž jezera Biwa v Moriyamě (Sagawa Art Museum), ke kterému přináleží čajový dům od slavného mistra keramiky Raku Kichizaemona.
Závěrem se zamyslíme, jaké podněty mohou malé japonské domy “kyosho jutaku” nabídnout Benešovu, který trpí nedostatkem stavebních parcel. Vrátíme se tak obloukem k jednomu z témat, o kterém pojednává výstava DŮM X MUD.

420-side.webp

Kam kráčíš sídliště?

14/4/2021

→ → → PŘEDNÁŠKU SI PUSŤTE ZDE ← ← ←

Sídliště – někomu se z beztvarého rozlehlého a těžko udržovatelného prostoru mezi vysokými budovami dělá nevolno. Jiný bude oponovat, že na sídlišti, právě díky tomuto volnému místu, mají kde děti kopat fotbal, je tam dost stromů a lepší vzduch než v uzavřených ulicích města. Kde se vlastně vzala tak revoluční myšlenka změnit města z uliční struktury na solitéry posazené v prostoru? A jak dnes naložit s tímto sídlištním dědictvím?

Více

V přednášce s diskuzí Martin Veselý, urbánní a environmentální antropolog, nejprve zodpoví otázku, co jsou (nejen) panelová sídliště a nastíní jejich vývoj.
Zajímá Vás, jak spokojeni jsou obyvatelé se životem na sídlištích? Jak se tato subjektivní spokojenost proměňovala v čase? A co vlastně z hlediska sociologie bydlení znamená být spokojen?
Přejete si více diskutovat téma identity a pověsti sídlišť? Kriticky zhodnotit časté stereotypy a zamyslet se nad reálnými perspektivami socioekonomického rozvoje sídlišť?
Spíše byste se rádi věnovali otázce veřejného prostoru na sídlištích – jeho kvalitě, bezpečnosti a možnostem široce chápané revitalizace?
Nebo jste někdy nevěřícně kroutili hlavou nad vzhledem fasád některých „revitalizovaných“ domů na sídlištích a kladli si otázku, jestli té pestrobarevnosti a rozmanitosti vzorů není až příliš, a kreativita majitelů objektů by neměla být nějak usměrňována.

417-side.webp

Literární pořad

18/2/2020

Básnická skladba a nová kniha Vladimíra Janovice Červený dvůr, 19:00 – 20:30

(Úvodní slovo: Pavel Hoza, umělecký přednes: František Kreuzmann, hudební doprovod: kytarista Jan Matěj Ra).
Poéma významného básníka Vladimíra Janovice pojednává o skutečné budově nedaleko Okrouhlice a současně o čemsi mnohem obecnějším a nadčasovém. O symbolu zachyceného času básníkova dětství a mládí? O symbolu touhy a deziluze? O jednom z nejpůsobivějších Janovicových básnických objevů? O tom všem jistě ano, a nepochybně o mnohem více. Ale nakonec je to především obraz tajemství, které pociťujeme, uvažujeme-li nad smyslem lidského života, mýtem podblanického kraje, celé naší země, ba světa…

243-side.webp

30 let naší cesty ke svobodě

13/11/2019

18:00 - 19:30, debatní večer v režii Matěje Moravanského a Vítka Staši

V hlavní roli svoboda a demokracie, jejich významy a podoby. Kam jsme za 30 let svobody a demokracie došli? Dá se říci, že můžeme dnešní stav společností nazvat svobodou a demokracií? Máme prostor na to se zlepšovat? Jaké jsou výzvy současnosti?
Pohled mladých historiků na listopadové události roku 1989, výběr inspirativních textů největších osobností listopadových událostí a následná debata.

201-side.webp

Přednáška Veroniky Šrek Bromové o jejím díle

17/4/2019

11:00–12:00

Veronika Šrek Bromová, jejíž site-specific instalaci Skenyreality můžete vidět v prvním sále MUD, vstoupila na českou výtvarnou scénu počátkem 90. let. Ústředním motivem jejího díla je ženské tělo, ale také rodina, intimita a na to navazující sociálně-psychologická témata jako touha a právo na svobodu, zkoumání vnitřních a vnějších hranic či momentu jinakosti. Její tvorba je zastoupena ve významných českých i zahraničních sbírkách Center Georges Pompidou v Paříži, Moderna Museet ve Stockholmu, NG v Praze, GHMP v Praze aj. V letech 2002–2011 vedla Ateliér nových médií a fotografie na pražské AVU. Pedagogicky spolupracovala s Art Institute of Chicago.

127-side.webp

Večer s Robertem Vanem

20/3/2019

od 18 hodin

Světoznámý fotograf s americkým pasem, slovenskými kořeny a maďarskými rodiči žijící v Praze bude přednášet o svém pestrém životě, který věnoval fotografii, v prostorách Muzea umění a designu v Benešově. To málo, co si plánoval, mu nikdy nevyšlo a na to mnohé, co se mu podařilo, ani nepomyslel, natož aby si to plánoval. Přijďte si poslechnout jeho příběh.

kapacita omezena, informace: 317 729 113/in­fo@mudbenesov­.cz
VSTUPENKU ZAKOUPÍTE ZDE nebo na pokladně v MUD*

117-more-1.webp
117-side.webp

Přednáška Kamily Ženaté o svém díle

13/2/2019

12:00-14:00

Tato významná česká umělkyně se na české umělecké scéně prosadila svou komplexní prací s výstavním prostorem, nejrůznějšími médii a důrazem na nepřenositelný osobní zážitek. Přijďte si poslechnout příběh nevšední osobnosti českého umění.

98-side.webp

Odkaz Jana Palacha

23/1/2019

18:00

Srdečně Vás zveme na vzpomínkový a diskuzní večer, který bude věnován odkazu statečného studenta Jana Palacha.

Více

Připomeneme si padesát let staré lednové události, přečteme si úryvky textů, které nám alespoň z části mohou poodhalit smysl oné velké oběti mladého člověka. Na závěr se zamyslíme nad tím, čím nám Jan Palach je a čím nám měl být. Pořádá student FF UK Matěj Moravanský.

95-side.webp

Přednáška o životě a díle Miloslava Chlupáče

22/1/2019

10:00-12:00

Miloslav Chlupáč, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů 20. Století je často veřejnosti neznámý. Jeho životní příběh odráží historické události Československa a ukazuje, jak často málo stačilo, aby se osud jednotlivce ubíral úplně jiným směrem.

Více

Během přednášky se seznámíte s teoretickými východisky jeho tvorby a ukážeme si příklady nejen jeho monumentální tvorby rozeseté po celém světě, ale také malby a litografie, které jeho sochařskou tvorbu doplňují.
Přednášku povede kurátorka výstavy Miloslav Chlupáč 1920–2008 Barbora Ficková.

93-side.webp

Beseda o vítězném návrhu úpravy Masarykova a Malého náměstí

10/10/2018

Srdečně Vás zveme na besedu o vítězném návrhu úpravy Masarykova a Malého náměstí, která proběhne od 17 hodin v Šímově síni.
Autoři tří nejlepších návrhů Vám představí jejich ideální řešení pro náměstí. Podněty vzniklé z diskuse pak budou autoři moci do návrhu zapracovat.
Další informace k soutěži naleznete zde: http://cceamoba.cz/…stabenesova/ .
Soutěžní návrhy si můžete také prohlédnout na výstavě v Městské výstavní síni (Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov).

75-side.webp

Skupina 42

17/5/2018

Přednáška se kvůli rekonstrukci hlavní budovy muzea koná v Cafe Bar Terasa Benešov (Villaniho 2130 25601 Benešov)

Květnová přednáška
tentokrát věnovaná jedné z nejslavnějších českých uměleckých skupin
Skupině 42
se bude zabývat samotnými členy skupiny i jejím úzkým tematickým zaměřením.

Více

Tím se stalo zachycení existenčních pocitů pracujícího městského člověka a jeho všedního dne. Svými myšlenkami Skupina 42 vycházela z tradice českého meziválečného umění a významně ovlivnila soudobý i budoucí rozvoj české výtvarné a literární tvorby. Skupina 42 se zaměřovala na zachycení mytologie městské krajiny a jejího ducha
vycházela z magického realismu prosazovaného v avantgardě té doby
nicméně bezpochyby také odrážela stísněnou atmosféru protektorátu a druhé světové války.

10-side.webp

Osudové roky české státnosti

10/5/2018

Století novodobého českého státu není jen historií země. Pokud se mluví o dějinách, slýcháme většinou o důležitých událostech a významných osobnostech.

Více

Zem a její dějiny však tvoří lidé. Jen odsud konkrétního člověka dokreslí atmosféru doby, v níž se odehrávaly boje o svobodu a demokracii naší země. Zaposlouchejte se tedy do příběhů prostých vojáků
žen v odboji i rodin, jejichž životy prošly v průběhu vzniku a vývoje naší republiky významnými změnami.

přednáší PhDr. Jindra Svitáková

9-side.webp

Zdeněk Kirchner a lettrismus

26/4/2018

Přednáška se kvůli rekonstrukci hlavní budovy muzea koná v Cafe Bar Terasa Benešov (Villaniho 2130).

Přednáška bude věnována malíři a grafikovi Zdenku Kirchnerovi. Jeho uměleckou pozůstalost obsahující několik stovek maleb grafických listů objektů a prací z oblasti užité grafiky získalo Muzeum umění a designu v roce 2013.

Více

Zdeněk Kirchner se narodil v roce 1934 v Jablonci nad Nisou. Do povědomí se u nás dostal díky knižním obálkám, plakátům a pro něj charakteristickým užitím písma v obraze. Díla vzniklá v českém prostředí se stala těžištěm pro jeho tvorbu ve Francii, kam emigroval v roce 1969 a kde také o osmnáct let později zemřel. Převážnou část svého života byl ovlivněn právě lettrismem, a proto bude řeč také o tématu písma ve výtvarném umění 20. století.

7-side.webp

Ženy umělkyně

22/3/2018

Přednáška se kvůli rekonstrukci hlavní budovy muzea koná v Cafe Bar Terasa Benešov (Villaniho 2130 25601 Benešov)

Téma žen v umění se v rámci dějin umění otevírá již od 70. let 20. století. Jejich situace je velmi komplikovaná a v průběhu historie se mnohokrát měnila.

Více

Umění bylo často chápáno jako čistě mužská doména
se kterou byly spojovány pojmy jako génius a talent
které byly pro ženy nedosažitelné. To ale neznamená
že by v dějinách umění žádné ženy nebyly. Největší překážkou byl přístup k uměleckému vzdělání a následně prosazení se na uměleckém trhu. V průběhu přednášky se seznámíme s některými významnými ženami českých dějin umění s důrazem na konec 19. století a 20. století. Věnovat se budeme právě uměleckému vzdělání a nastavení uměleckých skupin a společností ve vztahu k ženám.

5-side.webp

Kubismus a expresionismus

22/2/2018

Přednáška se kvůli rekonstrukci hlavní budovy muzea koná v Cafe Bar Terasa Benešov (Villaniho 2130 25601 Benešov)

Expresionismus i kubismus stojí na počátku českého moderního umění. V českém prostředí, které bylo impresionismem ovlivněno jen velmi okrajově, se jednalo o první zásadnější průlom do klasického pojetí umění. Zatímco ve světovém kontextu se expresionismus váže hlavně k německému prostředí a kubismus k francouzskému, situace na území Československa byla mnohem složitější.

Více

V této přednášce se seznámíme s hlavními postavami českého expresionismu a kubismu – Emilem Fillou, Bohumilem Kubištou, Fridrichem Feiglem či Antonínem Procházkou, ale věnovat se budeme i těm, kteří kubismus interpretovali svým specifickým způsobem jako například Josef Čapek. Zmíníme i propojení kubismu s oficiální tvorbou nově vzniklého Československa a vliv těchto dvou směrů na generaci mladších umělců.

3-side.webp