Seznamte se sbírkovými předměty MUD* ve videích

MUD* připravilo v roce 2022 deset krátkých videoreportáží o vybraných sbírkových předmětech ze svých rozsáhlých a různorodých sbírek. Ty čítají 13 777 sbírkových předmětů. Tematicky jsou rozčleněny do deseti podsbírek. Vedle výstav je videoprezentace další aktuální formou, jak sbírky ještě více otevřít a představit všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Videa, která jsou ke zhlédnutí na webových stránkách MUD* a sociálních sítích muzea, seznamují diváky nejen s dílem samotným, ale ve stručnosti i s formujícím kontextem nebo podstatnými aspekty života autora.

Projekt „MUDOVKY – ze sbírek MUD“ byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

Fén AEG

Peter Behrens
30. léta 20. století
inventární číslo: 10793

Více

Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

Ležící

Miroslav Chlupáč
nedatováno
inventární číslo: 4618

Více

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

Židle "X"

Jaroslav Kadlec
1984–1985
inventární číslo: 10600

Více

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

Bílý totem

Věra Janoušková
1980
inventární číslo: 1110

Více

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

bez názvu

Zdeněk Kirchner
1960
inventární číslo:

Více

Malíř a grafik Zdeněk Kirchner ve své tvorbě navazuje na principy lettrismu a jeho tvorba je silně spjatá s hudbou, konkrétně s jazzem. Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze se kromě volné tvorby věnoval také užité grafice. V roce 1969 emigroval do Francie, kde zůstal až do konce svého života. Po odchodu do Paříže spolupracoval s Jiřím Kolářem a mezinárodním hnutím Signes Espaces. Kirchnerova volná tvorba je charakteristická zejména užitím nečitelných písmových záznamů, otisků a zachycením hudby. Jednotlivé motivy se v jeho dílech často opakují, některé tisky vytvářel po desítkách kusech a jako podklad pro tisk využíval nejrůznější materiály.

V 90. letech byla umělcova pozůstalost převezena z Francie do jeho rodné země. V roce 2013 ji darovalo Studio Paměť do MUD. Ve sbírkách muzea se tak nachází přes 1000 děl z oblasti volné, ale i užité tvorby Zdeňka Kirchnera. Její část byla vystavena v roce 2018 na autorově samostatné výstavě. Zdeněk Kirchner je i kvůli svým životním peripetiím veřejnosti v Česku nepříliš známý. Vzhledem k objemu jeho děl ve sbírce MUD je logické, že právě tato instituce má přispívat k šíření povědomí o jeho fascinujícím díle.

Projekt „MUDOVKY- ze sbírek MUD“ byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

Naděje, 5. variace

Jiří Tichý
1971–⁠1972
inventární číslo: 6385

Více

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

Doteky

Adriena Šimotová
1982
inventární číslo: 6337

Více

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

bez názvu

Naděžda Plíšková
1973
inventární číslo: 4585

Více

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

Kráčející

Karel Nepraš
Kráčející, 2000 – inventární číslo: 4487
Kráčející, 1999 (malý) – inventární číslo4802

Z9T_d493roE

Více

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

skleněný kávovar sintrax

Gerhard Marcks, Wilhelm Wagenfeld
1956
inventární číslo: 4670

Více

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.