Jan Durina

15/9/2023—12/11/2023

Vernisáž 14/9/2023/19h

Na podzim MUD uspořádá výstavu Jana Duriny, která zachytí průřez jeho bohatou tvorbou, kterou prostupují otázky po identitě jedince, genderu, ale i témata samoty, ztráty a hranic mezi přírodou a člověkem. U odborné veřejnosti je znám hlavně skrze své oceňované fotografie, na kterých se sám stává modelem a ve kterých neustále konfrontuje diváka s jeho vlastní konformitou. V poslední době se věnuje interdisciplinární tvorbě, kde propojuje fotografii s živou performance, zvukem a s objekty, které sám vytváří. Jedná se například o nejrůznější části oděvů, které Durina bohatě vyšívá, barví a dále upravuje, ale i o objekty, které se podobají spíše tapisériím či textilním sochám. Jeho performance proběhly v posledním roce například v Národní galerii nebo v bratislavské Kunsthalle.

Výstava v MUD se zaměří hlavně na tvorbu z posledních let tedy na záznamy z performance, textilní objekty, ale i černobílé kresby, skrze které Durina objevuje další rozměry své kreativity. K výstavě také vyjde autorský katalog, který bude mapovat další aspekty Durinova díla.

Kurátorka: Barbora Pavliš

666-more-1.webp 666-more-2.webp 666-more-3.webp 666-more-4.webp 666-more-5.webp 666-more-6.webp
666-side.webp

Nejkrásnější české knihy roku 2022

58. ročník soutěže o nejlepší český knižní design

22/8/2023—10/9/2023

Vernisáž 22/8/2023/18h

V Šímově síni Muzea umění a designu Benešov budou na přelomu srpna a září prezentovány oceněné publikace v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2022. Tuto soutěž o nejlepší knižní design každoročně pořádají Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví / Muzeum literatury. Hodnotí se v ní grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži). Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích, přičemž v každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa.

Více

Soutěž NČKR má dlouholetou tradici. Památník národního písemnictví ji organizuje pravidelně od roku 1965. MUD v minulých letech uspořádalo dvě výstavy oceněných knih, a to NČKR 2018 a NČKR 2019. A právě v posledně jmenovaném ročníku soutěže se do osmičky nominovaných děl v kategorii Katalog dostala publikace KRAJINOW vydaná naším muzeem.

668-side.webp

Vladimír Cidlinský

21/4/2023—11/6/2023

Vernisáž 20/4/2023/18h

Tvorba benešovského malíře, grafika a pedagoga je výrazně spjata s kopcovitou krajinou a malebnými vesnicemi. Po celý svůj život se snažil zprostředkovat přírodu rodného kraje a její idylickou podobu skrze různá výtvarná média. Nesčetněkrát zachytil i rodné město a jeho měnící se panorama. Výstava v Šímově síni představí jak díla charakteristická pro jeho tvorbu, tak i kresby a litografie zaznamenávající výstavbu panelových sídlišť a urbanisticko-architektonickou přeměnu Benešova.

Kurátor výstavy: Pavel Liška

654-more-1.webp 654-more-2.webp
654-side.webp