Silvia Billeter

Poesie tisku

7/6/2024—29/9/2024

Vernisáž 6/6/2024/19h

Retrospektiva Poesie tisku je první obsáhlá výstava, která představí dílo švýcarské umělkyně Silvie Billeter včetně význačného cyklu Hledat Petrkov (1992–2010). Autorčiny grafiky budou představeny v dialogu s tvorbou jejích souputníků*ic z okruhu vyučujících i studentstva AVU i UMPRUM (Jiří John, Adriena Šimotová, Václav Cigler, Eva Brodská ad.). Život a práci umělkyně podrobněji přiblíží dokumentární fotografie Pepy Dvořáčka, které vznikly přímo pro tuto výstavu.

773-more-1.webp 773-more-2.webp 773-more-3.webp 773-more-4.webp
Více

Výstava bude zahájena koncertem Stamicova kvarteta.

Ve spolupráci s Muzeem literatury a zámečkem Petrkov je připraven rozsáhlý doprovodný program jak v Muzeu umění a designu Benešov, tak v Petrkově. V úterý 11. června od 18:00 se v Šímově síni MUD* uskuteční promítání dokumentu Petrkov 13 a koncert písničkáře Karla Vepřeka, který zhudebnil básně Bohuslava Reynka. Na konci letních prázdnin (24. 8.) pak mohou zájemci*kyně v osobním doprovodu Silvie Billeter podniknout společnou cestu z Benešova na zámeček Petrkov, kde se odehraje divadelní představení Suzanne Renaud režisérky Lucie Trmíkové.

Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Kurátor výstavy: Pavel Liška

773-side.webp

František Janula – Čech z Paříže / malíř, sochař, básník

10/9/2024—31/12/2024

Vernisáž 9/9/2024/19h

Výstava připravovaná pro prostory Šímovy síně představí výběr z děl malíře, sochaře a básníka Františka Januly žijícího od roku 1968 v exilu v Paříži. Jeho jméno však není českému publiku zcela neznámé. Po roce 1989 se v České republice uskutečnilo kolem třiceti jeho samostatných výstav.

777-more-1.webp
Více

Ve Francii se seznámil s dalším Čechem žijícím v exilu Zdeňkem Kirchnerem jehož díla tvoří značnou část našich podsbírek grafiky a malby. V roce 2023 nabylo MUD* do svých sbírek deset uměleckých děl z pozůstalosti Františka Januly. Tento dar se stal prvotním impulsem k uspořádání jeho samostatné výstavy u nás v muzeu. Výstavu externě kurátoruje Irena Mašíková, dvorní kurátorka autora.

Autorova díla jsou zastoupena například ve sbírkách Státní knihovny v Paříži, Národní galerii v Praze, Museu Kampa, Galerii Karlovy Vary, Prácheňském muzeu Písek, Galerii Klatovy/Klenová, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Muzeu umění a designu Benešov a mnoha dalších. Jeho díla jsou také součástí soukromých sbírek ve Francii, Německu, Lucembursku, Belgii, Holandsku, Švýcarsku, Švédsku, Itálii, Portugalsku, USA a České republice.

V roce 2022 bylo Františku Janulovi uděleno Státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti umění.

Kurátorka výstavy: Irena Mašíková Konštantová

777-side.webp

Prefabrikát: Stavebnice, hra a design

16/10/2024—31/12/2024

Vernisáž 15/10/2024/19h

Na podzim 2024 zaplní hlavní sály Muzea umění a designu Benešov skleněné artefakty, které vycházejí z užití tvarů vyráběných ve velkých sériích. Tyto esteticky neokázalé produkty představují mezičlánky, dílky skládačky primárně určené k utilitárnímu či odbornému použití. Jejich materiálová a formální specifikace reaguje na praxi konkrétního oboru a na jasně definované požadavky finalizace (laboratorní sklo, skleněné aparaturní díly, trubky a tvarovky, agronádoby a další).

Více

Použití prefabrikátů (výraz používaný nejvíce ve stavebnictví) pro svébytné objekty designu v sobě zahrnuje hru s předem daným tvarovým a materiálovým omezením, překvapivou kompozici i pokorné zdůraznění charakteristik materiálu. V případě výstavy Prefabrikát to bude nejčastěji borokřemičité sklo (SIMAX) a mapování spolupráce designérů*ek s nedalekými sklárnami Kavalier.

Kurátorka výstavy: Anna Sejková

774-side.webp