První část komentovky výstavy DŮM X MUD

→ → → SLEDUJTE KOMENTOVKU ZDE ← ← ←

Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města.
První část prohlídky se zaměří na rozvoj města a proměny, kterými město prošlo během 20. století. Zastavíme se u panelové výstavby, ale i u územního plánu od Josef Pleskota z počátku 90. let.

421-side.webp

Druhá část online komentovky výstavy DŮM X MUD

→ → → SLEDUJTE KOMENTOVKU ZDE ← ← ←

Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města.
Po první části prohlídky, která byla zaměřena právě na územní plánování, vývoj města až do počátku 20. století a umělecká díla ve veřejném prostoru se podíváme na soukromé domy.

Více

V Benešově vznikají výjimečné stavby které skvěle pracují se svým okolím i se specifiky Benešova, nebo stavby, které mají ambice na to utvářet obraz města. Jako je tomu například u polyfunkčních domů s byty, knihkupectvím a kavárnou ve Vnoučkově ulici od architektky Markéty Cajthamlové, které tvoří pomyslnou vstupní bránu do centra.
Výstavou provází kurátorka výstavy Lenka Chýlová.

422-side.webp

MEDAILONY STAVEB ONLINE

Historické fotky, příběhy staveb i video komentáře!

Připravili jsme pro vás medailony důležitých benešovských staveb. Podívejte se na videa o Radnici, Hotelu Pošta, Hotelu Karlov, Zřícenině minoritského kláštera a dalších.
Všechny najdete níže.

Více

video medailon ZŘÍCENINY MINORITSKÉHO KLÁŠTERA
článek o ZŘÍCENINĚ MINORITSKÉHO KLÁŠTERA

článek o HOTELU KARLOV

článek o RADNICI BENEŠOV

článek o BUDOVĚ OV KSČ (dnešní poliklinika) na Malém náměstí

video medailon PIARISTICKÉ KOLEJE
článek o PIARISTICKÉ KO­LEJI

video medailon HOTELU POŠTA
článek o HOTELU POŠTA
článek o HOTELU POŠTA

článek o GYMNÁZIU

video medailon NEMOCENSKÉ POKLADNY
článek o NEMOCENSKÉ POKLADNĚ

článek o POLYFUNKČÍM DOMĚ I., II.

článek o DOMU S ATELIÉREM

video medailon UČILIŠTĚ
článek o UČILIŠTI

článek o SPOŘITELNĚ

357-side.webp

MAPA historického Benešova

Chcete vědět jak to dříve vypadalo na Masarykově náměstí nebo na Nové Pražské? Kde byla hospoda Na Špitále nebo hostinec u Stejskalů?

→ → → PODÍVEJTE SE NA MAPU HISTORICKÉHO BENEŠOVA ← ← ←

Pojďte se s námi online projít starým Benešovem. Díky speciální MUD google mapě s historickými fotkami se dozvíte zajímavosti o benešovských stavbách. Zejména o těch, které byly zbořeny, jako třeba synagoga nebo domy na Malém náměstí a další.

Více

Zdroje: Historické pohledy ze sbírek MUD, SOkA Benešov, zanikleobce.cz, archibn, Židovská komunita Benešov – připomínka obětí holocaustu Benešovska a okolí, fotografie od p. Drábka, p. Nerada, p. Daňhelovského a p. Andersona.

358-side.webp

Proč stavět s architektem?

Na výstavy DŮM X MUD / Architektura Benešova uvidíte i video, které pro výstavu vytvořilo animační studio Krutart.

→ → → PUSTIT VIDEO ← ← ←

Jeho hlavním tématem je otázka, zde se vyplatí stavět s architektem.

359-side.webp

O Otakaru Novotném

Přednáška prof. Vladimíra Šlapety

→ → → PŘEDNÁŠKU SI PUSŤTE ZDE← ← ←

Otakar Novotný, benešovský rodák, je často označován za jednoho ze zakladatelů moderní české architektury. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Štencův dům a budova Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze. Jeho nejvýraznější realizací v Benešově je budova bývalé Městské spořitelny, dnešní městský úřad, která se nachází na Masarykově náměstí.

364-side.webp

Benešov X Architekti: debata

→ → → SHLÉDNOUT PŘEDNÁŠKU ZDE ← ← ←

Panelisté debaty: Josef Pleskot, Ladislav Lábus a Barbora Ficková (kurátorka výstavy DŮM X MUD / Architektura Benešova)
Moderátor debaty: Luboš Klabík.

Více

Na podobě Benešova se podílelo velké množství architektů. Někteří z nich zde vytvořili projekty, které vzbudily velký zájem nejen odborné veřejnosti a které jsou dodnes nepřekonané. Na společné debatě se budeme zabývat specifiky maloměsta, problematikou kvalitní architektury i přímo Benešovem.
Během debaty bude možné pod videem pokládat panelistům otázky, které budou po hlavní debatě zodpovězeny.

354-side.webp

CHANDIGARH - Moderní město podle Le Corbusiera

→ → → LIVE STREAM SLEDUJTE ZDE ← ← ←

Na závěr výstavy DŮM X MUD odlehčíme atmosféru cestovatelskou přednáškou z indického města Chandigarh, jehož urbanismus je světovým unikátem.
Chandigarh je město na severozápadě Indie. Milionové hlavní město dvou sousedících států, Punjabu a Haryany, bylo vybudováno téměř na zelené louce v roce 1947 a mělo vyřešit složitou politickou situaci po rozdělení Punjabu.

Více

První indický premiér Jawaharlal Nehru se rozhodl, že tento úkol nechce svěřit indickým architektům a jako prvního oslovil Albera Mayera, amerického architekta a urbanistu. Ten však po pouhém roce a úmrtí kolegy Macieje Nowického od projektu odstoupil. Zanechal po sobě základní návrh superbloků propojených spoustou zeleně.
Nehru poté oslovil světově známého architekta Le Corbusiera. Velkolepé představy Le Corbusiera o moderním městě se potkaly s ambiciózními plány indické vlády. Vzniklo tak město budoucnosti s galeriemi, školami, administrativními budovami a veškerou občanskou vybaveností. Město je rozděleno na čtvrtě podle funkce, má široké bulváry a městské parky.
Jak se ale v takovém městě žije? A přináší Corbusierův urbanismus nějaké výhody nebo je to jen utopickým experimentem?

426-side.webp

Do Japonska za architekturou

→ → → LIVE STREAM SLEDUJTE ZDE ← ← ←

Po cestovatelské přednášce o indickém Chandigarhu se vydáme do Japonska, přesněji na jeho hlavní ostrov Honšú. Projdeme ho lehkým krokem poutníka se zálibou v architektuře. V křesťanských chrámech a muzeích budeme hledat odkazy na tradiční japonskou estetiku, která se zde propojuje s podněty proudícími z Evropy.

Více

Prozkoumáme mimo jiné neočekávané vazby mezi Českem a Japonskem vybudované zejména v první polovině 20. století. V Japanu působilo několik původem českých architektů (Antonín Raymond, Jan Josef Švagr a další), kteří významně ovlivnili směřování zdejší moderní architektury. Zaměříme se na Švagrovu poslední japonskou realizaci – kostel v Osace (Toyonaka church) a Raymondův poválečný betonový chrám v Tokiu (St. Anselm’s church). Zastavíme se i ve futuristické tokijské katedrále od Tadea Anda, která připomíná roztažená křídla ptáků.
Poté přeskočíme na současnou stavební produkci – přesněji dvě muzea, jedno zaměřující se na vystavování designu opět od T. Anda, které se nachází v Tokiu (21_21 DESIGN SIGHT) a druhé poblíž jezera Biwa v Moriyamě (Sagawa Art Museum), ke kterému přináleží čajový dům od slavného mistra keramiky Raku Kichizaemona.
Závěrem se zamyslíme, jaké podněty mohou malé japonské domy “kyosho jutaku” nabídnout Benešovu, který trpí nedostatkem stavebních parcel. Vrátíme se tak obloukem k jednomu z témat, o kterém pojednává výstava DŮM X MUD.

425-side.webp

Kam kráčíš sídliště?

→ → → PŘEDNÁŠKU SI PUSŤTE ZDE ← ← ←

Sídliště – někomu se z beztvarého rozlehlého a těžko udržovatelného prostoru mezi vysokými budovami dělá nevolno. Jiný bude oponovat, že na sídlišti, právě díky tomuto volnému místu, mají kde děti kopat fotbal, je tam dost stromů a lepší vzduch než v uzavřených ulicích města. Kde se vlastně vzala tak revoluční myšlenka změnit města z uliční struktury na solitéry posazené v prostoru? A jak dnes naložit s tímto sídlištním dědictvím?

Více

V přednášce s diskuzí Martin Veselý, urbánní a environmentální antropolog, nejprve zodpoví otázku, co jsou (nejen) panelová sídliště a nastíní jejich vývoj.
Zajímá Vás, jak spokojeni jsou obyvatelé se životem na sídlištích? Jak se tato subjektivní spokojenost proměňovala v čase? A co vlastně z hlediska sociologie bydlení znamená být spokojen?
Přejete si více diskutovat téma identity a pověsti sídlišť? Kriticky zhodnotit časté stereotypy a zamyslet se nad reálnými perspektivami socioekonomického rozvoje sídlišť?
Spíše byste se rádi věnovali otázce veřejného prostoru na sídlištích – jeho kvalitě, bezpečnosti a možnostem široce chápané revitalizace?
Nebo jste někdy nevěřícně kroutili hlavou nad vzhledem fasád některých „revitalizovaných“ domů na sídlištích a kladli si otázku, jestli té pestrobarevnosti a rozmanitosti vzorů není až příliš, a kreativita majitelů objektů by neměla být nějak usměrňována.

427-side.webp

ARCHIBN – O městě mluvit a naslouchat

→ → → PŘEDNÁŠKU SI PUSŤTE ZDE ← ← ←

Proč má smysl mluvit o kvalitě prostředí, ve kterém společně žijeme? Docházíme k vzájemnému porozumění? Jak funguje dialog mezi veřejností, odborníky a politiky a jak ho rozvíjet?
přednáší: Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka – architekti a urbanisté, www.tecka.city

Více

Jaké principy vedou k dobře fungujícím městům a která témata jsou pro ně společná?
Jak obohatila naše devítiletá praxe z Benešova naše poznání o tvorbě prostředí měst a jaká témata jsou pro nás v Benešově důležitá?
Nejen na tyto otázky se pokusíme hledat odpovědi při společné diskusi v MUD.

Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka (archibn)
Přátelé, spolužáci, architekti a urbanisté z pražského ateliéru • tečka, jejichž cílem je dobře fungující prostředí pro lidi. Ve svém ateliéru se zabývají různými měřítky od urbanismu, přes veřejný prostor, až k rodinným domům, vždy se zásadním důrazem na zohledňování člověka a přírodního prostředí.
V roce 2012 založil Luboš Klabík spolek archibn, jehož cílem je zvýšit informovanost lidí v rámci témat architektury, veřejného prostoru a rozvoje města, zvýšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby a rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností.

428-side.webp

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA – úkoly oboru na začátku 21. století

→ → → PŘEDNÁŠKU SI PUSŤTE ZDE ← ← ←

Obor „Krajinářská architektura“ je na začátku 21. století jedním z vůdčích oborů v architektuře. Krajinářští architekti uvažují v souladu s potřebami Země, uvažují ekologicky, trvale udržitelně i s ohledem na probíhající klimatickou změnu, zajímá je přitom život ve veřejném prostoru současného města i v krajině.

přednáší: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

Více

Na základě krátkého představení vývoje oboru „Krajinářská architektura“ a názorů předních představitelů oboru na jeho úkoly budou představena významná díla a principy tvorby v tomto oboru ve světě a u nás.
V druhé části přednášky Matouš Jebavý rozebere své významné realizace – obnovu parku Riegrovy sady na Vinohradech v Praze 2 a dvou pražských pomníků – Pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí a Pomníku obětem I. a II. sv. války na Zbraslavském náměstí.

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt
Působí na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze od roku 2000, je zároveň autorizovaným krajinářským architektem s praxí více než 25 let.
Mezi jeho nejvýznamnější autorská realizovaná díla patří postupná revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2, která je zpracovávána na základě jím vypracované celkové studie revitalizace. Park je kulturní nemovitou památkou. Realizace jižní části parku Riegrovy sady byla podle prováděcího projektu Matouše Jebavého realizována v roce 2011, rekonstrukce brány Vozová v roce 2017 a realizace centrální části parku s hlavním výhledem na Pražský hrad v roce 2019.
Revitalizace parku Riegrovy sady postoupila do finále prestižní soutěže Grand Prix Architektů 2020. V roce 2017 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky – Pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí v Praze, která byla oceněna v rámci systému RUV nejvyšším možným hodnocením AMX, jako umělecké dílo mezinárodního významu. V roce 2018 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky – Pomníku obětem I. a II. světové války na náměstí v Praze – Zbraslavi.
Další jeho významnou realizací je například Pěší zóna v ulici Jiráskova, vedoucí historickým centrem Slatiňan, z roku 1998 nebo nový park Chmelnice v Přešticích z roku 2010 –11. Z jeho krajinářských projektů je možno jmenovat například vegetační úpravy části dálnice D 11 na Hradec Králové s realizovaným ekoduktem nebo krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na řece Labi v Přelouči. Portfolio jím zpracovaných projektů čítá cca 120 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 150 projektů a realizací soukromých zahrad.

429-side.webp

Večer s Davidem Vávrou

→ → → SHLÉDNOUT PŘEDNÁŠKU ZDE ← ← ←

Široké veřejnosti je David Vávra znám jako básnící průvodce moderní architekturou v pořadu Šumná města. Z jeho architektonických realizací je pak třeba připomenout rekonstrukci Švandova divadla na Smíchově, rekonstrukci sborového domu církve evangelické v Braníku a v Modřanech nebo úpravy paláce Akropolis na Žižkově.

430-side.webp

DŮM X MUD

vernisáž: 18. 9. od 19H
19. 9. 2020 — 16. 5. 2021

Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města. Budou zde vystaveny jak modely jednotlivých staveb, tak dokumentace okolností jejich vzniku. Návštěvník tak pozná například pozadí komplikované výstavby hotelu Karlov od Ladislava Lábuse, ale i provázanost rekonstrukce radnice od Josefa Pleskota s novým demokratickým zřízením.

Více

Prostor bude věnován historický budovám, jak těm, které stále slouží svému účelu, tak těm které musely ustoupit moderní zástavbě. Posledním velkým tématickým celkem bude obytná architektura. Mimo jiné i proto, že právě v soukromých stavbách je v posledních 15 letech nejvíce originálních realizací. Na tuto část bude navazovat i animované video, které návštěvníka provede úskalími stavby vlastního domu a výhodami spolupráce s architektem.

Jednotlivé realizace byly na výstavy vybrány tak, aby pokryly oblasti, které tvoří dobré město. Jsou zde veřejné stavby, stavby občanské vybavenosti, školy, hotely, historické stavby a samozřejmě soukromé domy. Aby si návštěvník dokázal představit, v jakém prostředí jsou stavby umístěny a také v jakém prostředí vznikaly, je celá první místnost věnována územnímu plánování a obecně městskému prostoru. Kromě stručného nastínění vývoje města až do počátku 20. století, zde budou představena umělecká díla ve veřejném prostoru. Velká část bude také věnována sídlištní zástavbě, která v 70. letech razantně proměnila tvář města. Vyzdvihnuta pak bude městotvorná činnost prvního porevolučního starosty Mojmíra Chromého a neoficiálního městského architekta Josefa Pleskota. Právě tento tandem dokázal společným úsilím probudit město z padesátileté letargie a vdechnout mu novou energii.

V následujících místnostech tak pak návštěvník bude již mnohem lépe chápat unikátnost jednotlivých projektů nebo jejich provázanost, jako je tomu u vily od Otakara Novotného a vily od K2 architekti, které jsou prakticky na jednom pozemku. Ukáže se také problematičnost některých zásahů do historického jádra, kde z Malého náměstí byly nakonec zachovány prakticky jen 3 historické budovy, včetně secesní budovy muzea.

Samostatnou kapitolou výstavy jsou soukromé domy. Ve městě již delší dobu nevznikla žádná kvalitní architektonická realizace, která by byla financována městem. V soukromých stavbách to ale vypadá, že trend nastolený Josefem Pleskotem a Mojmírem Chromým stále pokračuje. Vznikají zde výjimečné stavby které skvěle pracují se svým okolím i se specifiky Benešova, nebo stavby, které mají ambice na to utvářet obraz města. Jako je tomu například u polyfunkčních domů s byty, knihkupectvím a kavárnou ve Vnoučkově ulici od architektky Markéty Cajthamlové, které tvoří pomyslnou vstupní bránu do centra.

Výstava je samozřejmě určena všem. Obzvláště zajímavá ale bude pro obyvatele Benešova, kterým umožní podívat se na město, ve kterém žijí z odstupu a uvědomit si, kde má město přednosti ale také, kde má ještě mezery.

337-side.webp

DIANA WINKLEROVÁ / Po-city

vernisáž: 18. 9. od 19H
19. 9. 2020 — 16. 5. 2021

→ → → ONLINE KOMENTOVKA ZDE ← ← ←

Site-specific instalace o znejistění hranic veřejného prostoru a soukromí, o pocitech koexistence a sebepoznání. O možnosti přehodnocení toho, co nazýváme okolní prostředí, které chtě nechtě zrcadlí a tiše ale naléhavě se ptá na ztotožnění (identitu) každého z nás. Kde je hranice toho, co nazýváme doma, místo, které spadá do osobní péče a podporuje sounáležitost a pocit bezpečí?

Více

Hravě, ale i tak trochu kriticky, mezi zdmi výstavního prostoru, které snesou tíhu i lehkost snění. O prolínání architektury vnějšího a vnitřního světa, krajiny ložnice a obýváku náměstí.
Umělecká díla, která vytváří Diana Winklerová pocházejí z její zkušenosti s vnímáním věcí, prostoru, myšlenek a vědomí. Neomezuje se na práci v určitém médiu nebo předmětu, hledá jasnou a hravou rovnováhu mezi poselstvím uměleckého díla a jeho vizuálním vyjádřením. Její myšlenky se obvykle stávají sochou, fotografií, počítačovou grafikou nebo videem.
Diana Winklerová je absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, studovala v ateliéru sochařství pod vedením prof. Kurta Gebauera. Aktivně se podílí na kulturním dění v oblasti vizuálního umění a hudby, vyučuje modelování na VŠUP v Praze.

338-side.webp

Benešov technický industriální

19. 9. 2020 – 17. 1. 2021
panelová výstava v Tyršově ulici

Součástí výstavy věnované benešovské architektuře a veřejnému prostoru je také venkovní panelová výstava s názvem Benešov technický industriální. Jde o reprízu velmi úspěšného projektu, který se uskutečnil v roce 2017 ve Státním okresním archivu v Benešově. Autorem výstavy a také stejnojmenné publikace je historik Michal Horáček.

Více

Výstava přináší přehled staveb z oblasti potravinářského průmyslu, stavebního průmyslu, městské infrastruktury a dalších odvětví v Benešově a jeho blízkém okolí. Na řadě archivních materiálů – plánů, nákresů a dobových fotografií ukazuje vývoj jednotlivých oborů od dob předindustriálních. Právě na tomto vývoji a historii samotných staveb lze sledovat měnící se tvář města, zejména ve druhé polovině 19. století a ve 20. století.

Mapuje prosperitu města v různých obdobích i změny v urbanistické koncepci, kdy celé průmyslové ulice nebo zóny ustupovaly novým městským plánům, často spojeným s bytovou problematikou. Poukazuje také na vztahy mezi městem Benešov a Konopišťským panstvím, které si byly v určitém období právě v oblasti průmyslu konkurenty. Ke zrušení průmyslové zóny pod zámkem Konopiště došlo v souvislosti s rozhodnutím Františka Ferdinada d´Este přebudovat zámek Konopiště na letní sídlo, a poté přenesl průmyslovou výrobu do Benešova, kde koncem 19. století vznikl moderní pivovar, lihovar a další velké podniky.

342-side.webp

Dny architektury Benešov

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje již desátý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká, moravská a slovenská města a obce všech velikostí. Letos se uskuteční od 1. do 7. října. V Benešově se tentokrát potkáme na dvou komentovaných prohlídkách a to v pátek 2.10. a v sobotu 3.10. odpoledne.

Více

DETAILNÍ PŘEHLED PROGRAMU:

2. 10. 16:30
Po Karlově starém i novém
Sraz: pá 2. 10., 16.30, Masarykovo nám. 100

Projdeme se Karlovem, nejstarší osídlenou částí Benešova, kde se kromě historických památek nachází i několik novějších realizací. Součástí programu bude oceňovaná stavba hotelu Karlov a dva rodinné domy od architekta Ladislava Lábuse. Od zříceniny minoritského kláštera procházka povede do Villaniho parku k soše od významného umělce a benešovského rodáka Miloslava Chlupáče. Prohlídka bude zakončena u židovského památníku. Provádět budou Barbora Ficková a Lenka Chýlová, kurátorky výstavy DŮMXMUD, která se koná 19.9. 2020 – 31.1. 2021 v Muzeu umění a designu Benešov.

3. 10. 16:30
Benešov – moderní architektura
Sraz: so 3. 10., 16.30, Masarykovo náměstí 226

Na jízdním kole po kvalitních moderních benešovských stavbách. Komentovaná projížďka začne na Masarykově náměstí u budovy bývalé spořitelny od architekta Otakara Novotného. Pokračovat bude u modrého domu od Markéty Cajthamlové, dále ke stavbám Ladislava Lábuse, Aloise Mezery a k radnici od architekta Josefa Pleskota. Ze sedla kola a s větrem v zádech se architektura vnímá hned jinak. Prohlídka bude zakončena v místním pivovaru Ferdinand, který kromě kvalitní industriální architektury nabízí i pravé benešovské pivo. Provedou Barbora Ficková a Lenka Chýlová, kurátorky výstavy DŮMXMUD, která se koná 19.9. 2020 – 31.1. 2021 v Muzeum umění a designu Benešov.

343-side.webp

Otakar Novotný (1880 – 1959)

19. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Městská výstavní síň

Otakar Novotný velkou měrou ovlivnil vývoj české moderní architektury. Narodil se v Benešově, kde se nachází i několik jeho realizací. Při příležitosti 140. výročí bude možné v Městské výstavní síni shlédnout výstavu, kterou v roce 2010 připravili potomci architekta společně se Spolkem výtvarných umělců Mánes. Představena bude zejména Novotného architektonická tvorba, ale dozvíte se více i o jeho životě a to nejen díky textu ON otec z pera Jiřího Novotného.

Více

V rámci výstavy proběhne v budově bývalé Městské spořitelny (dnes Městský úřad budova B) 24/9 od 18hod. přednáška o Otakaru Novotném, kterou přednese teoretik architektury profesor Vladimír Šlapeta.

344-side.webp