MEDAILONY STAVEB ONLINE

Historické fotky, příběhy staveb i video komentáře!

Připravili jsme pro vás medailony důležitých benešovských staveb. Podívejte se na videa o Radnici, Hotelu Pošta, Hotelu Karlov, Zřícenině minoritského kláštera a dalších.
Všechny najdete níže.

Více

video medailon ZŘÍCENINY MINORITSKÉHO KLÁŠTERA
článek o ZŘÍCENINĚ MINORITSKÉHO KLÁŠTERA

článek o HOTELU KARLOV

článek o RADNICI BENEŠOV

článek o BUDOVĚ OV KSČ (dnešní poliklinika) na Malém náměstí

video medailon PIARISTICKÉ KOLEJE
článek o PIARISTICKÉ KO­LEJI

video medailon HOTELU POŠTA
článek o HOTELU POŠTA
článek o HOTELU POŠTA

článek o GYMNÁZIU

video medailon NEMOCENSKÉ POKLADNY
článek o NEMOCENSKÉ POKLADNĚ

článek o POLYFUNKČÍM DOMĚ I., II.

článek o DOMU S ATELIÉREM

video medailon UČILIŠTĚ
článek o UČILIŠTI

článek o SPOŘITELNĚ

MAPA historického Benešova

Chcete vědět jak to dříve vypadalo na Masarykově náměstí nebo na Nové Pražské? Kde byla hospoda Na Špitále nebo hostinec u Stejskalů?

→ → → PODÍVEJTE SE NA MAPU HISTORICKÉHO BENEŠOVA ← ← ←

Pojďte se s námi online projít starým Benešovem. Díky speciální MUD google mapě s historickými fotkami se dozvíte zajímavosti o benešovských stavbách. Zejména o těch, které byly zbořeny, jako třeba synagoga nebo domy na Malém náměstí a další.

Více

Zdroje: Historické pohledy ze sbírek MUD, SOkA Benešov, zanikleobce.cz, archibn, Židovská komunita Benešov – připomínka obětí holocaustu Benešovska a okolí, fotografie od p. Drábka, p. Nerada, p. Daňhelovského a p. Andersona.

Proč stavět s architektem?

Na výstavy DŮM X MUD / Architektura Benešova uvidíte i video, které pro výstavu vytvořilo animační studio Krutart.

→ → → PUSTIT VIDEO ← ← ←

Jeho hlavním tématem je otázka, zde se vyplatí stavět s architektem.

O Otakaru Novotném

Přednáška prof. Vladimíra Šlapety

→ → → ZÁZNAM Z PŘEDNÁŠKY← ← ←

Otakar Novotný, benešovský rodák, je často označován za jednoho ze zakladatelů moderní české architektury. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Štencův dům a budova Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze. Jeho nejvýraznější realizací v Benešově je budova bývalé Městské spořitelny, dnešní městský úřad, která se nachází na Masarykově náměstí.

Benešov X Architekti: debata

LIVE STREAM ⎪ PLESKOT x LÁBUS x MUD x KLABÍK
11. 11. 2020 od 19H.

→ → → SHLÉDNOUT PŘEDNÁŠKU ZDE ← ← ←

Panelisté debaty: Josef Pleskot, Ladislav Lábus a Barbora Ficková (kurátorka výstavy DŮM X MUD / Architektura Benešova)
Moderátor debaty: Luboš Klabík.

Více

Na podobě Benešova se podílelo velké množství architektů. Někteří z nich zde vytvořili projekty, které vzbudily velký zájem nejen odborné veřejnosti a které jsou dodnes nepřekonané. Na společné debatě se budeme zabývat specifiky maloměsta, problematikou kvalitní architektury i přímo Benešovem.
Během debaty bude možné pod videem pokládat panelistům otázky, které budou po hlavní debatě zodpovězeny.

DŮM X MUD

vernisáž: 18. 9. od 19H
19. 9. 2020 — 16. 5. 2021

Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města. Budou zde vystaveny jak modely jednotlivých staveb, tak dokumentace okolností jejich vzniku. Návštěvník tak pozná například pozadí komplikované výstavby hotelu Karlov od Ladislava Lábuse, ale i provázanost rekonstrukce radnice od Josefa Pleskota s novým demokratickým zřízením.

Více

Prostor bude věnován historický budovám, jak těm, které stále slouží svému účelu, tak těm které musely ustoupit moderní zástavbě. Posledním velkým tématickým celkem bude obytná architektura. Mimo jiné i proto, že právě v soukromých stavbách je v posledních 15 letech nejvíce originálních realizací. Na tuto část bude navazovat i animované video, které návštěvníka provede úskalími stavby vlastního domu a výhodami spolupráce s architektem.

Jednotlivé realizace byly na výstavy vybrány tak, aby pokryly oblasti, které tvoří dobré město. Jsou zde veřejné stavby, stavby občanské vybavenosti, školy, hotely, historické stavby a samozřejmě soukromé domy. Aby si návštěvník dokázal představit, v jakém prostředí jsou stavby umístěny a také v jakém prostředí vznikaly, je celá první místnost věnována územnímu plánování a obecně městskému prostoru. Kromě stručného nastínění vývoje města až do počátku 20. století, zde budou představena umělecká díla ve veřejném prostoru. Velká část bude také věnována sídlištní zástavbě, která v 70. letech razantně proměnila tvář města. Vyzdvihnuta pak bude městotvorná činnost prvního porevolučního starosty Mojmíra Chromého a neoficiálního městského architekta Josefa Pleskota. Právě tento tandem dokázal společným úsilím probudit město z padesátileté letargie a vdechnout mu novou energii.

V následujících místnostech tak pak návštěvník bude již mnohem lépe chápat unikátnost jednotlivých projektů nebo jejich provázanost, jako je tomu u vily od Otakara Novotného a vily od K2 architekti, které jsou prakticky na jednom pozemku. Ukáže se také problematičnost některých zásahů do historického jádra, kde z Malého náměstí byly nakonec zachovány prakticky jen 3 historické budovy, včetně secesní budovy muzea.

Samostatnou kapitolou výstavy jsou soukromé domy. Ve městě již delší dobu nevznikla žádná kvalitní architektonická realizace, která by byla financována městem. V soukromých stavbách to ale vypadá, že trend nastolený Josefem Pleskotem a Mojmírem Chromým stále pokračuje. Vznikají zde výjimečné stavby které skvěle pracují se svým okolím i se specifiky Benešova, nebo stavby, které mají ambice na to utvářet obraz města. Jako je tomu například u polyfunkčních domů s byty, knihkupectvím a kavárnou ve Vnoučkově ulici od architektky Markéty Cajthamlové, které tvoří pomyslnou vstupní bránu do centra.

Výstava je samozřejmě určena všem. Obzvláště zajímavá ale bude pro obyvatele Benešova, kterým umožní podívat se na město, ve kterém žijí z odstupu a uvědomit si, kde má město přednosti ale také, kde má ještě mezery.

DIANA WINKLEROVÁ / Po-city

vernisáž: 18. 9. od 19H
19. 9. 2020 — 16. 5. 2021

Site-specific instalace o znejistění hranic veřejného prostoru a soukromí, o pocitech koexistence a sebepoznání. O možnosti přehodnocení toho, co nazýváme okolní prostředí, které chtě nechtě zrcadlí a tiše ale naléhavě se ptá na ztotožnění (identitu) každého z nás. Kde je hranice toho, co nazýváme doma, místo, které spadá do osobní péče a podporuje sounáležitost a pocit bezpečí?

Více

Hravě, ale i tak trochu kriticky, mezi zdmi výstavního prostoru, které snesou tíhu i lehkost snění. O prolínání architektury vnějšího a vnitřního světa, krajiny ložnice a obýváku náměstí.
Umělecká díla, která vytváří Diana Winklerová pocházejí z její zkušenosti s vnímáním věcí, prostoru, myšlenek a vědomí. Neomezuje se na práci v určitém médiu nebo předmětu, hledá jasnou a hravou rovnováhu mezi poselstvím uměleckého díla a jeho vizuálním vyjádřením. Její myšlenky se obvykle stávají sochou, fotografií, počítačovou grafikou nebo videem.
Diana Winklerová je absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, studovala v ateliéru sochařství pod vedením prof. Kurta Gebauera. Aktivně se podílí na kulturním dění v oblasti vizuálního umění a hudby, vyučuje modelování na VŠUP v Praze.

Městská hra

Pojďte s námi objevovat Benešov!
Pusťte se do hry, která vás provede městem a představí vám významné stavby, jak je neznáte. U každé stavby vás čeká úkol, po jehož splnění se dozvíte, která stavba vás čeká dál. Zvládnete všech sedm zastávek?

STÁHNOUT PRŮVODKU HROU PO MĚSTĚ

Návod ke hře:
1. Vytiskněte si průvodku ZDE
2. Vyražte k první stavbě – radnici. Dále postupujte podle instrukcí!
3. Schovejte si průvodku se 7 obtisky do doby, než bude MUD otevřený.
4. Vyzvedněte si výhru na recepci MUD a zajděte si doplnit informace na výstavu!

Pokud chcete poradit, NÁPOVĚDU NAJDETE ZDE.

Benešov technický industriální

19. 9. 2020 – 17. 1. 2021
panelová výstava v Tyršově ulici

Součástí výstavy věnované benešovské architektuře a veřejnému prostoru je také venkovní panelová výstava s názvem Benešov technický industriální. Jde o reprízu velmi úspěšného projektu, který se uskutečnil v roce 2017 ve Státním okresním archivu v Benešově. Autorem výstavy a také stejnojmenné publikace je historik Michal Horáček.

Více

Výstava přináší přehled staveb z oblasti potravinářského průmyslu, stavebního průmyslu, městské infrastruktury a dalších odvětví v Benešově a jeho blízkém okolí. Na řadě archivních materiálů – plánů, nákresů a dobových fotografií ukazuje vývoj jednotlivých oborů od dob předindustriálních. Právě na tomto vývoji a historii samotných staveb lze sledovat měnící se tvář města, zejména ve druhé polovině 19. století a ve 20. století.

Mapuje prosperitu města v různých obdobích i změny v urbanistické koncepci, kdy celé průmyslové ulice nebo zóny ustupovaly novým městským plánům, často spojeným s bytovou problematikou. Poukazuje také na vztahy mezi městem Benešov a Konopišťským panstvím, které si byly v určitém období právě v oblasti průmyslu konkurenty. Ke zrušení průmyslové zóny pod zámkem Konopiště došlo v souvislosti s rozhodnutím Františka Ferdinada d´Este přebudovat zámek Konopiště na letní sídlo, a poté přenesl průmyslovou výrobu do Benešova, kde koncem 19. století vznikl moderní pivovar, lihovar a další velké podniky.

Otakar Novotný (1880 – 1959)

19. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Městská výstavní síň

Otakar Novotný velkou měrou ovlivnil vývoj české moderní architektury. Narodil se v Benešově, kde se nachází i několik jeho realizací. Při příležitosti 140. výročí bude možné v Městské výstavní síni shlédnout výstavu, kterou v roce 2010 připravili potomci architekta společně se Spolkem výtvarných umělců Mánes. Představena bude zejména Novotného architektonická tvorba, ale dozvíte se více i o jeho životě a to nejen díky textu ON otec z pera Jiřího Novotného.

Více

V rámci výstavy proběhne v budově bývalé Městské spořitelny (dnes Městský úřad budova B) 24/9 od 18hod. přednáška o Otakaru Novotném, kterou přednese teoretik architektury profesor Vladimír Šlapeta.