Edukační programy MUD 2022/2023

Pro školy nabízíme v MUD edukační programy v různých variantách. Snažíme se jejich obsah a formu přizpůsobit věku školáků, takže k nám mohou nejenom děti z mateřinek a žáci základních škol, ale těšíme se také na studenty škol středních. Muzejní edukátoři jsou tu pro Vás a Vaše žáky každý všední den mezi 9:00 a 15:00.

Více

V letošním školním roce nabízíme pro školy dva základní vzdělávací programy. Objednat si u nás můžete prohlídku aktuální výstavy s muzejním edukátorem, v rámci které školáky seznámíme také s chodem paměťové instituce a jejími pracovními pozicemi (GOOD MUD* GOOD MOOD). Druhým typem vzdělávacího programu je tzv. HODINA VÝTVARKY S…, kde školákům představíme velká jména českého umění, seznámíme je s rukopisem vybraných umělců a výklad doplníme nezbytnými informacemi o dobovém kontextu. Během galerijní edukace vyzkoušíme s dětmi související výtvarné techniky. Nedílnou součástí těchto workshopů jsou i výtvarné etudy.

S nástupem nových edukátorů (Nicole Langrové a Martina Vlčka) jsme vzdělávací aktivity MUD nově rozšířili také o témata přesahující klasické pojetí výtvarného umění (instalace, veřejný prostor, land art, body art…).

Dětem nabízíme bezpečný prostor pro jejich sebevyjádření, názory a postoje. Každý program se věnuje jinému tématu a výstavě a je jen na vás, který si pro žáky vyberete.  

Pokud byste si chtěli zpestřit výuku, můžete vyučování přesunout do vybraných prostor MUD.

→ Stáhnout nabídku edukačních programů pro rok 2022 ←

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů buď e-mailem nebo telefonicky.

Kontakt:
Nicole Langrová / 773 281 960 / langrova@mudbenesov.cz
Martin Vlček / 776 105 987 / vlcek@mudbenesov.cz

HODINA VÝTVARKY S ARTEFAKTY TOMÁŠE ČERNÉHO

Od 9. září do 23. října 2022 bude v MUD probíhat trojvýstava tří mladých umělců: malířky Markéty Kolářové, fotografky Natálie Hájkové a keramika Tomáše Černého. Je to právě keramika Tomáše Černého, kterou se budeme na této hodině výtvarky zabývat. Výstupky, nožičky, ale i husté kapky, kterými keramické artefakty vystupují z řad klasických váziček, asociují ledacos. Právě imaginace, fantazie a vzpomínky, ke kterým předměty vybízí, nám budou nápomocné při tvorbě našeho vlastního, Tomáše Černého tvorbou inspirovaného, artefaktu.

Více

Program je uzpůsoben žákům všech věkových kategorií 

45–60 minut / Cena: 30 Kč/dítě 

90–120 minut / Cena: 50 Kč/dítě 

Delší program je možný dle domluvy s edukátory.

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů e-mailem nebo telefonicky.

Kontakt:
Nicole Langrová / 773 281 960 / langrova@mudbenesov.cz
Martin Vlček / 776 105 987 / vlcek@mudbenesov.cz

HODINA VÝTVARKY S JIŘÍM A BĚLOU KOLÁŘOVÝMI

Kdo byl Jiří Kolář, čím se proslavil a jaký byl jeho život? Jak rozdílný byl umělecký záběr Běly Kolářové od jejího manžela? Jak se tvoří koláž, muchláž či roláž a jaké jsou mezi těmito výtvarnými technikami rozdíly? Jak by vypadala netradiční koláž pojímaná jako speciální zátiší? Poznejme životní osudy tohoto nejvýraznějšího páru českého výtvarného umění 20. století. V kreativní části (dlouhé dle zvolené varianty) si vyzkoušíme techniky obou zmiňovaných umělců a posuneme je do dalších kontextů. 

Více

Program je uzpůsoben žákům všech věkových kategorií 

45–60 minut / Cena: 30 Kč/dítě 

90–120 minut / Cena: 50 Kč/dítě 

Delší program je možný dle domluvy s edukátory 

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů na email, či telefon

Kontakt:
Nicole Langrová
Martin Vlček
Tel.: +420 773 281 960, +420 776 105 987
E-mail: langrova@mudbenesov.czvlcek@mudbenesov.cz

HODINA VÝTVARKY S MARKÉTOU KOLÁŘOVOU A NATÁLIÍ HÁJKOVOU

Výstava MUD s názvem KOLÁŘOVÁ / ČERNÝ / HÁJKOVÁ (9/9 až 23/10/2022) představuje tvorbu tří autorů: Markéty Kolářové, Natálie Hájkové a Tomáše Černého. Mytologie, báje a zvyky nejsou jedinými společnými tématy malby Markéty Kolářové a fotografie Natálie Hájkové, jsou však tématy natolik širokými, že jim zasvětíme tuto hodinu výtvarky. Kombinovat dva umělce není snadné, my se pokusíme propojit médium fotografie a malby pomocí koláže a barevnost obrazů s monochromií fotografií skrze výtvarné materiály. Na konci si všichni odnesou svůj jedinečný umělecký výrobek inspirovaný hned dvěma umělkyněmi.

Více

Program je uzpůsoben žákům všech věkových kategorií (MŠ předškoláci, ZŠ, SŠ, VOŠ) 

45–60 minut / Cena: 30 Kč/dítě 

90–120 minut / Cena: 50 Kč/dítě 

Delší program je možný dle domluvy s edukátory 

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů e-mailem nebo telefonicky.

Kontakt:
Nicole Langrová / 773 281 960 / langrova@mudbenesov.cz
Martin Vlček / 776 105 987 / vlcek@mudbenesov.cz