Edukační programy MUD 2022/2023

Pro školy nabízíme v MUD edukační programy v různých variantách. Snažíme se jejich obsah a formu přizpůsobit věku školáků, takže k nám mohou nejenom děti z mateřinek a žáci základních škol, ale těšíme se také na studenty škol středních. Muzejní edukátoři jsou tu pro Vás a Vaše žáky každý všední den mezi 9:00 a 15:00.

Více

V letošním školním roce nabízíme pro školy dva základní vzdělávací programy. Objednat si u nás můžete prohlídku aktuální výstavy s muzejním edukátorem, v rámci které školáky seznámíme také s chodem paměťové instituce a jejími pracovními pozicemi (GOOD MUD* GOOD MOOD). Druhým typem vzdělávacího programu je tzv. HODINA VÝTVARKY S…, kde školákům představíme velká jména českého umění, seznámíme je s rukopisem vybraných umělců a výklad doplníme nezbytnými informacemi o dobovém kontextu. Během galerijní edukace vyzkoušíme s dětmi související výtvarné techniky. Nedílnou součástí těchto workshopů jsou i výtvarné etudy.

S nástupem nových edukátorů (Nicole Langrové a Martina Vlčka) jsme vzdělávací aktivity MUD nově rozšířili také o témata přesahující klasické pojetí výtvarného umění (instalace, veřejný prostor, land art, body art…).

Dětem nabízíme bezpečný prostor pro jejich sebevyjádření, názory a postoje. Každý program se věnuje jinému tématu a výstavě a je jen na vás, který si pro žáky vyberete.  

Pokud byste si chtěli zpestřit výuku, můžete vyučování přesunout do vybraných prostor MUD.

→ Stáhnout nabídku edukačních programů pro rok 2022 ←

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů buď e-mailem nebo telefonicky.

Kontakt:
Nicole Langrová / 773 281 960 / langrova@mudbenesov.cz
Martin Vlček / 776 105 987 / vlcek@mudbenesov.cz

515-side.webp

HODINA VÝTVARKY S ARTEFAKTY TOMÁŠE ČERNÉHO

Od 9. září do 23. října 2022 bude v MUD probíhat trojvýstava tří mladých umělců: malířky Markéty Kolářové, fotografky Natálie Hájkové a keramika Tomáše Černého. Je to právě keramika Tomáše Černého, kterou se budeme na této hodině výtvarky zabývat. Výstupky, nožičky, ale i husté kapky, kterými keramické artefakty vystupují z řad klasických váziček, asociují ledacos. Právě imaginace, fantazie a vzpomínky, ke kterým předměty vybízí, nám budou nápomocné při tvorbě našeho vlastního, Tomáše Černého tvorbou inspirovaného, artefaktu.

Více

Program je uzpůsoben žákům všech věkových kategorií 

45–60 minut / Cena: 30 Kč/dítě 

90–120 minut / Cena: 50 Kč/dítě 

Delší program je možný dle domluvy s edukátory.

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů e-mailem nebo telefonicky.

Kontakt:
Nicole Langrová / 773 281 960 / langrova@mudbenesov.cz
Martin Vlček / 776 105 987 / vlcek@mudbenesov.cz

555-side.webp

HODINA VÝTVARKY S JIŘÍM A BĚLOU KOLÁŘOVÝMI

Kdo byl Jiří Kolář, čím se proslavil a jaký byl jeho život? Jak rozdílný byl umělecký záběr Běly Kolářové od jejího manžela? Jak se tvoří koláž, muchláž či roláž a jaké jsou mezi těmito výtvarnými technikami rozdíly? Jak by vypadala netradiční koláž pojímaná jako speciální zátiší? Poznejme životní osudy tohoto nejvýraznějšího páru českého výtvarného umění 20. století. V kreativní části (dlouhé dle zvolené varianty) si vyzkoušíme techniky obou zmiňovaných umělců a posuneme je do dalších kontextů. 

Více

Program je uzpůsoben žákům všech věkových kategorií 

45–60 minut / Cena: 30 Kč/dítě 

90–120 minut / Cena: 50 Kč/dítě 

Delší program je možný dle domluvy s edukátory 

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů na email, či telefon

Kontakt:
Nicole Langrová
Martin Vlček
Tel.: +420 773 281 960, +420 776 105 987
E-mail: langrova@mudbenesov.czvlcek@mudbenesov.cz

HODINA VÝTVARKY S MARKÉTOU KOLÁŘOVOU A NATÁLIÍ HÁJKOVOU

Výstava MUD s názvem KOLÁŘOVÁ / ČERNÝ / HÁJKOVÁ (9/9 až 23/10/2022) představuje tvorbu tří autorů: Markéty Kolářové, Natálie Hájkové a Tomáše Černého. Mytologie, báje a zvyky nejsou jedinými společnými tématy malby Markéty Kolářové a fotografie Natálie Hájkové, jsou však tématy natolik širokými, že jim zasvětíme tuto hodinu výtvarky. Kombinovat dva umělce není snadné, my se pokusíme propojit médium fotografie a malby pomocí koláže a barevnost obrazů s monochromií fotografií skrze výtvarné materiály. Na konci si všichni odnesou svůj jedinečný umělecký výrobek inspirovaný hned dvěma umělkyněmi.

556-more-1.webp
Více

Program je uzpůsoben žákům všech věkových kategorií (MŠ předškoláci, ZŠ, SŠ, VOŠ) 

45–60 minut / Cena: 30 Kč/dítě 

90–120 minut / Cena: 50 Kč/dítě 

Delší program je možný dle domluvy s edukátory 

Termín pro Vaši třídu můžete objednat u našich edukátorů e-mailem nebo telefonicky.

Kontakt:
Nicole Langrová / 773 281 960 / langrova@mudbenesov.cz
Martin Vlček / 776 105 987 / vlcek@mudbenesov.cz

556-side.webp