EDUKAČNÍ PROGRAMY MUD

září - prosinec 2021

Edukační programy nabízíme v různých variantách podle jednotlivého stupně vzdělávání. V rámci programu s žáky projdeme výstavy MUD, seznámíme je s chodem paměťové instituce a jejími pracovními pozicemi. Nabízíme žákům bezpečný prostor pro jejich sebevyjádření, názory a postoje. Každý program se věnuje jinému tématu a výstavě a je jen na vás, který si pro žáky vyberete.

→ Stáhnout nabídku edukačních programů pro rok 2021 ←

Více

→ TERMÍN PRO VAŠI TŘÍDU OBJEDNÁVEJTE ZDE ←
Kontakt:
Tereza Drexlerová
Tel.: +420 603 914 507
E-mail: drexlerova@mudbenesov.cz

Good MUD* good mood

→ TERMÍN PRO VAŠI TŘÍDU OBJEDNÁVEJTE ZDE ←

60 – 90 minut
Program je uzpůsoben: předškolákům a žákům1. třídy, 2. až 5. třídy ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ
Edukační list/Good MUD* good mood – 20 Kč/kus
Cena: 20 Kč/dítě

Tento program je doporučován při první návštěvě muzea. Co všechno se v muzeu děje a k čemu slouží? Kdo všechno stojí za realizací jedné výstavy? Jak se dostane dílo do muzea a kde je, když není na výstavě? Co dělá v muzeu kurátorka a k čemu je správkyně sbírky? Tímto programem děti vtáhneme do samotného zákulisí muzea, dozví se jaké profese jsou potřeba pro chod instituce, k čemu muzeum vůbec slouží, o co vše se stará nebo čím vším si musí dílo projít, než se dostane na výstavu. V poslední části programu si společně vytvoříme vlastní zmenšenou galerii s originální výstavou.

→ Stáhnout nabídku edukačních programů pro rok 2021 ←

VŠEDNÍ EDUKACE

→ TERMÍN PRO VAŠI TŘÍDU OBJEDNÁVEJTE ZDE ←

60 – 90 minut
Program je uzpůsoben: předškolákům a žákům1. třídy, 2. až 5. třídy ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ
Edukační list/Všední list – 20 Kč/kus
Cena: 20 Kč/dítě

V dnešní době má většina z nás mobil, který má nepřeberné množství funkcí. Dříve tomu tak nebylo.
Lidé pro poslech hudby používali rádia či gramofony, v knize se listovalo opravdovými stránkami, pro
řešení matematických příkladů byla potřeba kalkulačka a pro kontrolu času hodinky. I dnes tyto
předměty vlastníme, ale proč vlastně, když vše najdeme v jediném zařízení?
Prozkoumejme společně výrobky na výstavě Všednost, které zahrnují kromě praktické hodnoty i
hodnotu estetickou. Program obsahuje pohybové aktivity.

→ Stáhnout nabídku edukačních programů pro rok 2021 ←

HODINA VÝTVARKY S JIŘÍM A BĚLOU KOLÁŘOVÝMI

→ TERMÍN PRO VAŠI TŘÍDU OBJEDNÁVEJTE ZDE ←

45 minut
Program je uzpůsoben žákům: 1. třídy, 2. až 5. třídy ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ
Cena: 20 Kč/dítě

Jaká velká jména se objevují v naší početné sbírce umění? Kdo byl Jiří Kolář, čím se proslavil a jaký
byl jeho život? Jak rozdílný byl umělecký záběr Běly Kolářové od jejího manžela? Jak se tvoří koláž,
muchláž či roláž a jaké jsou mezi těmito výtvarnými technikami rozdíly? Poznejme životní osudy
tohoto nejvýraznějšího páru českého umění 20. století. V kreativní části si vyzkoušíme techniky obou
zmiňovaných umělců.

→ Stáhnout nabídku edukačních programů pro rok 2021 ←

HODINA VÝTVARKY S ADRIENOU ŠIMOTOVOU

→ TERMÍN PRO VAŠI TŘÍDU OBJEDNÁVEJTE ZDE ←

45 minut
Program je uzpůsoben žákům: 1. třídy, 2. až 5. třídy ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ
Cena: 20 Kč/dítě

Jaká velká jména se objevují v naší početné sbírce umění? Kdo byla Adriena Šimotová, čím se
proslavila a jaký byl její život? Proč její tvorbou prostupoval tak hluboký zájem o symboliku lidského
těla? Jaké kombinovala techniky, materiály a proč pracovala nejčastěji prsty? Společně zachytíme
okamžik a jeho atmosféru otiskem těla na papír, přesně tak jako Adriena.

→ Stáhnout nabídku edukačních programů pro rok 2021 ←

HODINA VÝTVARKY S DAISY MRÁZKOVOU

→ TERMÍN PRO VAŠI TŘÍDU OBJEDNÁVEJTE ZDE ←

45 minut
Program je uzpůsoben: předškolákům a žákům 1. třídy, 2. až 5. třídy ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ
Cena: 20 Kč/dítě

Jaká velká jména se objevují v naší početné sbírce umění? Kdo byla Daisy Mrázková, čím se
proslavila a jaký byl její život? Splnila si svůj dětský sen, když se stala ilustrátorkou dětských knížek?
Prozkoumejme knihy a jejich kresby a společně si zkusme vytvořit vlastní příběh s originální ilustrací.

→ Stáhnout nabídku edukačních programů pro rok 2021 ←

VYUČOVÁNÍ V PROSTORÁCH MUD

→ TERMÍN PRO VAŠI TŘÍDU OBJEDNÁVEJTE ZDE ←

Určeno pro všechny věkové kategorie / max. 30 dětí
neomezený čas (od 8 do 18 hodin)
20 Kč/dítě, v ceně je zahrnut vstup na výstavy

Zpříjemněte si jakoukoliv vyučovací hodinu v prostorách paměťové instituce. V lektorské dílně vám
můžeme připravit židle s promítacím zařízením, výtvarné pomůcky a pitný režim.