patrik hábl / vyhořelá země

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Lidstvo se po desetiletích klidného období ocitá na křižovatce, kdy dochází k „bodu zvratu“, jak ji nazval Hans Joachim Schellnhuber. Člověk – zranitelná bytost na Zemi a stejně tak stále křehčí příroda, kterou ovlivňujeme.

Více

Instalace nastavuje zrcadlo nejen dnešní globální klimatické proměně, ale také geopolitické situaci, migraci i samotnému divákovi. Hábl výstavou klade otázky týkající se pomíjivosti. Co zbude za několik staletí nejen z nás, naší krajiny, našich životů, ale i z našeho kulturního dědictví?
Vyhořelá země v sobě nese řetězec příčin a důsledků, od ledovců přes emise až k jaderné energii.

krajinow / kolektivní výstava

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Hlavní kurátorský projekt Aleny Bartkové a Barbory Fickové KRAJINOW je umístěn do hlavního sálu Muzea umění a designu. Názory starší generace se zde potkávají s pohledem nejmladších umělců, kteří svůj vztah ke krajině – obzvláště vzhledem k situaci poslední doby – razantně přehodnocují. Ve čtyřech hlavních sálech MUD se výstava rozděluje na několik tematických okruhů – krajina duchovní, dramatická, divoká, krajina mého srdce a další. Ke každému tématu jsou vybrána díla jak ze sbírek MUD, tak ze zápůjček spřátelených institucí.

Více

Vystavující umělci: Jaroslav Alt, Vincenc Beneš, Marie Blabolilová, Václav Boštík, Martin Böhm, Zdenka Braunerová, Zdeněk Daněk, Veronika Drahotová, Lenka Falušiová, Milan Grygar, Eva Herová, Tomáš Honz, Kristina Honzírková, Josef Istler, Vojtěch Jehlička, Tomáš King, Markéta Kolářová, Patricia Koyšová, Bohumil Kubišta, Otakar Kubín, Jiří Kubový, Alena Kučerová, Otakar Lebeda, Ivana Lomová, Karel Malich, Milan Maur, Jan Merta, Ondřej Mestek, Nikola Nikolaiová, Willi Nowak, Petr Pastrňák, Xénie Poldaufová, Bohuslav Reynek, Antonín Slavíček, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Josef Šíma, Max Švabinský, Toyen, Josef Váchal, Eva Vápenková, Alena Kožená (Vršanská), Jan Zrzavý

patrik proško/prorost

19/9—27/3/2020

Vernisáž 19/9/2019/18h

Svět je obsáhlý pojem. Navykli jsme si tak nazývat okolní realitu v její úplnosti, ale dá se vztáhnout i na jednotlivé složky až do úrovně mikrosvěta domu, zahrady nebo pracovního stolu. Každá taková oblast je pak z logiky věci vůči svému okolí vymezena hranicemi. Ty mohou mít různou podobu. Může jít o zeď stejně tak jako o prostor daný pohledem či mentální úvahou.

Více

Galerie a výstavní prostor, v němž se výstava koná, je jen určitým přetavením okolní hmotné reality do samostatného světa, který je ale proměnný. Je to proměna krajiny na několika úrovních – materiální, energetické, sociální, ale také kreativní a mentální. Výstavy je založen na propojování a vrstvení těchto proměn formou site specific intervence v celém prostoru sklepa.
Stropy prorostlé kořeny z jiných pater, abstraktní hmota expandující z dutin domu, sochařsky obrácený záznam proměny krajiny ve zděnou stěnu nebo betonovou podlahu, energetická proměna elektrických kabeláží v prostorách sklepa, prostorové otevření kanalizačních rozvodů, ze kterých tryskají sochařské parafráze jejich obsahu…

KRAJINA Z OBÝVÁKU / kolektivní výstava

19/9—3/11/2019

Vernisáž 18/9/2019/18h

Nashromáždili jsme formou otevřené výzvy různorodé obrazy krajin, které mají lidé z Benešovska ve svých domovech. Přihlásili je jak jejich majitelé, tak samotní autoři a vznikla výstava přímo od Benešovských obyvatel. Z obýváků díla doputovala do galerie – mění se tak způsob jejich vnímání?

Více

Autoři děl: Vladimír Antušek, Ondřej Beran, Vladimír Cidlinský, Jan Dvořák, Jiří Hodík, J. Malina, Bedřich Novotný, Václav Pavlík, Jaroslav Pasler, Emil Artur Pittermann, Soudek, Ladislav Šíma, Jan Veselý, Jan Vojtěch

OTÁZKA MÍSTA / Intervence

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Mapovat městskou krajinu a hledat prostory, kde se z anonymního města stává osobní místo. Série pěti intervencí, na kterých bude vždy spolupracovat dvojice umělců, architektů či urbanistů, proběhne souběžně s instalací a zahájením výstavy KRAJINOW!

DOPROVODNÝ PROGRAM

19/9—20/1/2020

Doprovodný program k výstavnímu projektu KRAJINOW naleznete ve složce „další akce“.

Tomáš Hájek, Mirek Janošík /Druhé nástupiště, druhá kolej

19/9—30/10/2019

V Městské výstavní síni se představí Tomáš Hájek a Miroslava Janošík z uměleckého sdružení Druhé nástupiště druhá kolej. Tomáš Hájek zde představí své dřevořezby, které materiálově i tématicky přenesou krajinu do výstavního prostoru. Miroslav Janošík vystaví soubor fotografií, které ukazují krásu a sílu přírody.