Jan Dvořák / 80

350 Kč + 89 Kč poštovné

__________KOUPIT KNIHU__________

Katalog Jana Dvořáka vydalo MUD* u příležitosti nadcházejícího významného životního jubilea tohoto benešovského malíře. Katalog zachycuje základní aspekty Dvořákovy tvorby od krajinomalby až po klasická květinová zátiší. Grafickou úpravu katalogu vytvořila Markéta Steinert.

564-more-1.webp 564-more-2.webp
Více

Obrazy Jana Dvořáka jsou prostoupeny silným citem, který autor chová nejen ke krajině, ale i k výtvarné tvorbě jako takové. Právě toto nadšení z umění dohromady s velmi dobrým řemeslným zpracováním vedou k tomu, že jsou autorovy obrazy velmi dobře přístupné divákům. Tvorba Jana Dvořák tak nevzniká jen pro nějakou osobní potřebu autora, ale stává se darem, který Jan Dvořák dává regionu, ze kterého čerpá neustálou inspiraci.

564-side.webp

Markéta Kolářová / Mezisvěty

60 Kč + 89 Kč poštovné

__________KOUPIT KNIHU__________

Markéta Kolářová umně kombinuje různé inspirační zdroje a propojuje na svých obrazech vizuální prvky z archeologických nálezů, s mytologií, bájemi a svou vlastní zkušeností. Vzniká velmi živelná vize světa, kde se hranice mezi všedním a duchovním stírají.

566-more-2.webp
Více

Výstava Kolářová – Černý – Hájková představuje tři mladé
umělce, z nichž se každý prezentuje jiným výtvarným jazykem,
dohromady je ale spojují témata rituálů, experimentování,
objevování starých kultur či vytváření svébytných imaginací.
Ke každé části vyšla brožura obsahující rozsáhlovou obrazovou
přílohu a text od kurátorů MUD, který shrnuje tvorbu daného
umělce.

566-side.webp

Tomáš Černý / XLIVES

60 Kč + 89 Kč poštovné

__________KOUPIT KNIHU__________

V současném světě stále zřetelněji zakoušíme, že užitečnost věcí nezaručuje jejich hodnotu a naopak že hodnoty nemůžeme odvozovat z užitečnosti. Tomáš Černý ve svých keramických objektech rozlišuje a s nadšením se hlásí k bezúčelnosti. Nedali bychom si je domů? Příliš by nám připomínaly, že my sami jsme krásné nádoby, které k ničemu neslouží.

565-more-1.webp 565-more-2.webp
Více

Výstava Kolářová – Černý – Hájková představuje tři mladé umělce, z nichž se každý prezentuje jiným výtvarným jazykem, dohromady je ale spojují témata rituálů, experimentování, objevování starých kultur či vytváření svébytných imaginací. Ke každé části vyšla brožura obsahující rozsáhlovou obrazovou přílohu a text od kurátorů MUD, který shrnuje tvorbu daného umělce.

565-side.webp

Natálie Hájková / Celtic noise playing in the background, The hour between dog and wolf

60 Kč + 89 Kč poštovné

__________KOUPIT KNIHU__________

Natálie Hájková představuje dva fotografické projekty. Celtic noise playing in the background zachycuje její interpretaci keltského pohřbu. Událost, kterou nikdy nikdo nemohl spatřit, ale po které nám zůstaly artefakty a archeologická naleziště skrz něž keltskou kulturu poznáváme. The hour between dog and wolf je básnický obraz popisující dobu těsně po setmění a těsně před rozbřeskem. Díky měkkému světlu a dlouhým stínům je těžké rozlišit detaily. Věci se proňměují před očima a nejsou tím, čím se zdají být.

567-more-1.webp 567-more-2.webp
Více

Výstava Kolářová – Černý – Hájková představuje tři mladé
umělce, z nichž se každý prezentuje jiným výtvarným jazykem,
dohromady je ale spojují témata rituálů, experimentování,
objevování starých kultur či vytváření svébytných imaginací.
Ke každé části vyšla brožura obsahující rozsáhlovou obrazovou
přílohu a text od kurátorů MUD, který shrnuje tvorbu daného
umělce.

567-side.webp

Otisk Josefíny Duškové

370 Kč + 89 Kč poštovné

__________KOUPIT KNIHU__________

Katalog Otisk prezentuje tvorbu sochařky Josefíny Duškové, která se ve svém díle pracuje nejčastěji s otisky, ať již lidského těla, neo nejrůznějších přírodních i uměle vytvořených schránek či materiálů. Téma otisku se promítá i do ražby titulní strany. Důraz na materiál naznačují i dvoustránkové detaily, které v katalogu oddělují jednotlivé tematické okruhy. Kniha krom fotografií jejího díla představuje Josefínu Duškovou i skrze text kurátorky Lucie Šiklové, rozhovor autorky s Karlem Oujezdským a vlastní text samotné sochařky. Grafickou úpravu katalogu provedla Markéta Steinert, vytiskli ho v Bohemia Paper.

530-more-1.webp 530-more-2.webp 530-more-3.webp 530-more-4.webp
530-side.webp

Salon umělců Benešovska 2022

350 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

Katalog výstavy Salon umělců Benešovska 2022 je vydán k výstavě benešovských umělců, tradiční přehlídce regionálního umění. Objeví se v něm široká paleta uměleckých přístupů a to jak z oblasti volného umění, tak z oblasti designu. Na výstavě i katalogu se představí 29 amatérských i profesionálních umělců. Součástí bude oblíbená krajinomalba, ilustrace, komix, videoart, autorský šperk, abstraktní i figurální sochy nebo různé druhy fotografie od umělecké, přes analogovou.

Kromě vystavených děl obsahuje katalog i texty vystavujících umělců. Každý katalog si navíc nese jedinečnou nálepku uměleckého díla.

503-more-2.webp 503-more-3.webp
503-side.webp

Vrstvy města / 20 kapitol o architektuře Benešova

390 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

Ve 20 kapitolách popisují autorky nejvýznamnější benešovské stavby jako je Hotel Karlov, Městská spořitelna nebo kostel sv. Anny a postupně odkrývají jednotlivé vrstvy města, ať už v historické, geografické nebo sociologické rovině. V jednotlivých příbězích se ukazuje jak důležitý je vztah investora a architekta, jako v případě Josefa Pleskota a Mojmíra Chromého při stavbě radnice. Nebo jak můžou historické stavby vytvářet identitu města, jako je tomu i torza minoritského kláštera na Karlově.

474-more-1.webp 474-more-2.webp 474-more-3.webp 474-more-4.webp 474-more-5.webp 474-more-6.webp
Více

Kromě přesného architektonického a historického popisu jednotlivých staveb se kniha zaměřuje na příběhy, které jsou s domem spojené a na význam, který má daná stavba pro město jako celek. Jednotlivé kapitoly jsou provázané nejen postupným vývojem města, ale i významnými obyvateli, kteří se na jejich výstavbě často podíleli ať již z pozice investora či architekta. Právě jejich citace, společně s výpověďmi dalších lidí, kteří jsou s budovami spojeni, najdete v každé kapitole.

Autorky: Lenka Chýlová, Barbora Pavliš
Fotografie: Viktor Szemzö, Filip Šlapal, archiv MUD
Grafická úprava: Markéta Steinert
Tisk: AF BKK s.r.o., Praha
ISBN: 978–80–87400–50–0
Vydání první
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v listopadu 2021
Jazyk: česky
Počet stran: 247
Formát: 130 × 190 mm

474-side.webp

Všednost Lukáše Musila

200 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KATALOG__________

Katalog Všednost Lukáše Musila (zabalen v kapse z pauzovacího papíru) byl vydán k týdenní stejnojmenné intervenci Lukáše Musila, který reaguje na část výstavy Všednost, která byla v této místnosti do minulého týdne umístěna. Obrazy a fotografie, které zde byly původně vystaveny, se věnovaly tématu všedního života, každodennosti a také tomu, jakým způsobem globální pandemie ovlivnila naše vnímání všednosti.

484-more-1.webp 484-more-2.webp 484-more-3.webp
Více

Lukáš Musil touto intervencí navazuje na svou výstavu z roku 2020 K tomu se dostanem, kterou realizoval v prvním sále MUD. V ní řešil niterná témata a postavení člověka vůči sobě samému. Toto hledání rovnováhy – hledání vnitřního horizontu – dále zpracovává i v této intervenci, a to skrze pro něj charakteristický minimalismus. Černé čáry, roztřesené linie a jednoduché tvary jsou hlavním nástrojem jeho sebevyjádření.

Kurátorka: Alena Ochepovsky
Text: Barbora Pavliš, Alena Ochepovsky, Lukáš Musil
Grafická úprava: Markéta Steinert
Fotografie: Martin Schubert, Silvie Kořenková
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–53–1
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v listopadu 2021

484-side.webp

Homo tempus / Barbora barbar kysilková

490 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

Barbora Kysilková tvořící pod jménem Barbar žila v Praze, Oxfordu, Berlíně a Oslu. Nyní žije s přítelem na samotě ve švédských lesích. Výstava Homo tempus, ke které vznikl i tento katalog, je zatím největší výstavou jejích děl. Barbar se věnuje realistickému – někdy až hyperrealistickému – zobrazení skutečnosti a figurální malbě. Ve svých malbách ukazuje divákům často reálné postavy, které staví do vypjatých emocionálních situací a rozehrává s nimi příběhy vypovídající o životě, smrti i smíření. Jejím cílem není šokovat, ale představit život ve všech jeho podobách – realisticky a bez příkras. Nejde jen o surové zobrazení smrti, ale i o intimní okamžiky či chvíle silného emocionálního vypětí.
Katalog je členěn do sešitu s dlouhým rozhovorem, který s Barborou Kysilkovou vedla kurátorka výstavy Alena Ochepovsky a obrazové části – karet s jednotlivými dí­ly.

476-more-1.webp 476-more-2.webp 476-more-3.webp
Více

Rok vydání: 2021
Jazyk: česky, anglicky
Počet stran: sešit s rozhovorem 16 stran, 12 oboustranných karet s díly
Formát: 236 × 310 mm
Grafická úprava: Markéta Steinert

476-side.webp

Všednost

320 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

Pojem všednost nabyl za poslední rok nový rozměr. Pro mnohé z nás se vše postupně začalo dít v pravidelném rytmu všedních činností a na omezeném prostoru. Výstava Všednost, ke které byl vydán tento katalog, je sondou do těchto všedních dní a interpretací sdílené zkušenosti. Zaměřuje se především na prostředí domovů a na běžné předměty, které náš obytný prostor zabydlují. Do popředí vytahuje předměty, které každý důvěrně zná a snaží se je ukázat v novém světle. Výrazným tématem výstavy je také všednost v uměleckých dílech.

477-more-1.webp 477-more-2.webp 477-more-3.webp
Více

Nosným médiem je fotografie, která ze své podstaty dokáže velmi dobře zachytit každodenní realitu. Objevuje se i ústřední téma domova jako bezpečného a intimního prostoru, kde může být člověk sám sebou. Umělecká díla na výstavě zároveň figurují jako univerzální zprostředkovatelé emocí, které v nás všech nejistá situace posledního roku vyvolává. Vystavené předměty a umělecká díla byla vybrána ze sbírky MUD.

Kurátorky: Markéta Hornerová, Alena Ochepovsky, Barbora Pavliš
Texty: Markéta Hornerová, Alena Ochepovsky, Barbora Pavliš, Anežka Kořínková
Grafická úprava: Studio Kosatko
Architektura výstavy: Michael Kohout
Fotografie: Silvie Kořenková, Zdeněk Rerych, Martin Schubert
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–48–7
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2021
Jazyk: česky, anglicky
Počet stran: 114
Formát: 236 × 310 mm

477-side.webp

Krajinow

300 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

Jeden projekt, čtyři výstavy, pět intervencí, jedno téma, jeden katalog. K výstavnímu projektu Krajinow jsme vydali stejnojmenný katalog. Dozvíte se zde, jakou proměnou prochází krajina ve výtvarném umění a jak k tomuto tématu přistupuje starší i současná generace výtvarníků. Katalog mimo jiné obsahuje rozhovory s vystavujícími umělci Patrikem Háblem a Patrikem Proškem o jejich tvorbě, ve které téma krajiny silně rezonuje.

478-more-1.webp 478-more-2.webp 478-more-3.webp
Více

Katalog shrnuje projekty celého výstavního projektu Krajinow:
Patrik Hábl / Vyhořelá Země
Patrik Proško / Prorost
Krajinow / Skupinová výstava
Krajina z obýváku / Skupinová výstava
Intervence / Otázka místa

Kurátorky: Markéta Hornerová, Alena Ochepovsky, Barbora Ficková
Texty: Markéta Hornerová, Alena Ochepovsky, Barbora Ficková, Patrik Hábl, Patrik Proško, Lenka Chýlová
Grafický design: Markéta Steinert
Fotografie: František Provazník, Lukáš Císař
Tisk: Integraf s.r.o., Náchod
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–37–1
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2019
Jazyk: česky
Počet stran: 176
Formát: 236 × 310 mm

478-side.webp

JIŘÍ ŠETLÍK: PROVÁZEJÍ MNE ŽIVOTEM

290 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

Přední český historik a teoretik umění Jiří Šetlík 2. dubna 2019 oslavil devadesát let. K tomuto jeho významnému životnímu jubileu vyšla publikace s názvem Jiří Šetlík: Provázejí mne životem. Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich autorech. Knihu k vydání připravil editor Tomáš Vrba, ve výrazné grafické úpravě Rostislava Vaňka a s adekvátním fotografickým doprovodem Gabriela Urbánka ji vydává Muzeum umění a designu Benešov. Jak napovídá podtitul, jde o vzpomínkový text inspirovaný výtvarnými díly, které Jiří Šetlík důvěrně zná.

479-more-1.webp 479-more-2.webp 479-more-3.webp 479-more-4.webp 479-more-5.webp 479-more-6.webp
Více

Většinou jsou to dary blízkých přátel, významných moderních umělců druhé poloviny 20. století. Knížka vznikala postupně jako záznam Šetlíkova komentáře k vlastní malé sbírce, který průběžně pořizovala editorova žena při pravidelných přátelských návštěvách. V poutavém vyprávění tak ožívají miniaturní portréty uměleckých osobností, mezi nimiž jsou Adriena Šimotová, Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Hugo Demartini, Stanislav Kolíbal, Jiří Kolář, Jiří John, Zdeněk Tůma nebo skláři Stanislav Libenský a Jaroslava Brichtová, René Roubíček, Václav Cigler a Marian Karel.

Autor: Tomáš Vrba
Grafická úprava: Rostislav Vaněk
Fotografie: Gabriel Urbánek
Tisk: Indigoprint s.r.o., Praha
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–98–2
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2019
Jazyk: česky
Počet stran: 121

479-side.webp

Šetlík pro MUD

900 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

K výstavě Šetlík pro MUD* vyšel i stejnojmenný katalog v limitované edici 130 kusů, který graficky zpracoval Jakub Gruber.
Šetlík se narodil v roce 1929. Po studiu dějin umění a estetiky na Karlově univerzitě v Praze (1948–1952) byl aspirantem Ústavu dějin a teorie umění ČSAV (1955–1968). V roce 1954 se stal členem Svazu čs. výtvarných umělců. Společně s Jaromírem Zeminou působil jako teoretik umění v tvůrčí skupině UB 12 (1959–1970). V letech 1958–1964 vedl oddělení sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a poté byl šéfredaktorem Výtvarné práce (1964–1968).

480-more-1.webp 480-more-2.webp 480-more-3.webp
Více

V letech 1969–1970 vykonával funkci ředitele Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze, kde po odvolání z této pozice z politických důvodů pracoval jako stavební technik, než mu bylo začátkem roku 1989 nabídnuto místo odborného pracovníka sochařské sbírky v Národní galerii. V letech 1990–1993 vykonával funkci kulturního rady Velvyslanectví Československa ve Washingtonu, poté byl prorektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde dodnes zastává funkci člena umělecké a vědecké rady. Mezi léty 1996 až 2001 vedl katedru dějin umění a architektury Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Je také čestným členem Vědecké rady Muzea umění a designu v Benešově.

Kurátorka: Lenka Škvorová
Texty: Lenka Škvorová, Jiří Šetlík
Grafická úprava: Jakub Gruber
Fotografie: František Provazník, archiv Jiřího Šetlíka, MUD
Tisk: Indigoprint s.r.o., Praha
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–26–5
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2018
Jazyk: česky
Počet stran:
Formát: 236 × 310 mm

480-side.webp

KAJA: TVORBA ARCHITEKTA JAROSLAVA KADLECE

350 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

Práce Jaroslava Kadlece, vynikajícího českého architekta, designéra, pedagoga, teoretika a publicisty, jemuž byla v roce 2008 na Grand Prix Obce architektů udělena Cena za celoživotní dílo, vyniká v současnosti už jen zřídka vídanou všestranností: zahrnuje nábytkové soubory, řešení interiérů, návrhy divadel, knihoven, galerií, stejně jako rekonstrukce historických budov, studie zahrad i rozsáhlých krajinných celků.

482-more-1.webp 482-more-2.webp 482-more-3.webp
Více

Monografie poprvé zpracovává dílo této výjimečné osobnosti v celé šíři. Kniha obsahuje desítky unikátních fotografií (včetně slavné skleněné fontány z Expa 58 v Bruselu), plánů, skic a studií, z nichž některé ještě nebyly publikovány. Nechybějí ani ukázky soudobých počinů, jež mají souvislost s architektovým působením na Benešovsku. Přímým podnětem ke vzniku knihy byla retrospektivní výstava v Muzeu umění a designu Benešov uspořádaná k jeho devadesátým narozeninám.

Autor: Petr Volf
Grafická úprava: Marek Pistora
Fotografie a obrazové podklady: archiv Jaroslava Kadlece
Tisk: H. R. G. Spol. s.r.o.
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–25–8
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2018

482-side.webp

FRANTIŠEK PROVAZNÍK: ČTYŘI ŽIVOTY

450 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT KNIHU__________

Katalog stejnojmenné výstavy benešovského fotografa Františka Provazníka je rozdělena do čtyř částí podle životních etap fotografa: profesionální sportovní kariéra, studium fotografie na FAMU a život v tehdejším Československu, 15 let prožitých v Anglii a život po návratu z Anglie. Kniha obsahuje velké množství reprodukcí mapujících tvorbu Františka Provazníka, ve které se hlásí k tradici klasické české fotografie příznačné pro tvorbu Jaromíra Funkeho, Josefa Sudka a zejména Jana Svobody. Odkaz těchto nestorů fotografie spočívá především v práci se světlem, ale také v pojetí skladby fotografie, užívané šedé škále tónů a v zachycené atmosféře.

481-more-1.webp 481-more-2.webp 481-more-3.webp
Více

Kurátorka a autorka textů: Lenka Škvorová
Grafická úprava: Lukáš Císař
Fotografie: Archiv Františka Provazníka
Tisk: POLYGOS s.r.o.
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–39–5
Katalog vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2019
Jazyk: česky
Počet stran:174
Formát: 236 × 310 mm

481-side.webp

BROŽURY MUD

20 Kč za 1 brožuru + 19 Kč doručení Českou poštou.

__________KOUPIT BROŽURU__________

Pro krátkodobé výstavy, kterým nevydáváme větší katalog, vydáváme brožuru, která obsahuje stěžení vystavovaná díla, kurátorské a jiné texty. Nyní jsou k prodeji dostupné tyto brožury:

 • JAROSLAV VANČÁT / Interakce
 • LUKÁŠ HAVRDA / Atrakce
 • ZDENĚK KIRCHNER / Znaky rytmu
 • JAROSLAV SŮRA / Hudba z plakátů
 • VERONIKA ŠREK BROMOVÁ / Skenyreality
 • INTERVENCE / Otázka místa
 • MIROSLAVO / Proměna
 • CRASHTEST 11 / Na rozhraní
 • DUŠAN FILIP ŠKRÁŠEK
 • KAMILA ŽENATÁ / U stolu
 • MILOSLAV CHLUPÁČ / 1920–2008
 • JAN ŠPAČEK / Obrazy 2018
 • JIŘÍ VOVES / Vrstvy zapomnění II
 • LUBOŠ PLNÝ / Corpus humanum
483-side.webp