Markéta Kolářová / Mezisvěty

60 Kč + 89 Kč poštovné

__________KOUPIT KNIHU__________

Markéta Kolářová umně kombinuje různé inspirační zdroje a propojuje na svých obrazech vizuální prvky z archeologických nálezů, s mytologií, bájemi a svou vlastní zkušeností. Vzniká velmi živelná vize světa, kde se hranice mezi všedním a duchovním stírají.

566-more-2.webp
Více

Výstava Kolářová – Černý – Hájková představuje tři mladé
umělce, z nichž se každý prezentuje jiným výtvarným jazykem,
dohromady je ale spojují témata rituálů, experimentování,
objevování starých kultur či vytváření svébytných imaginací.
Ke každé části vyšla brožura obsahující rozsáhlovou obrazovou
přílohu a text od kurátorů MUD, který shrnuje tvorbu daného
umělce.

566-side.webp

Tomáš Černý / XLIVES

60 Kč + 89 Kč poštovné

__________KOUPIT KNIHU__________

V současném světě stále zřetelněji zakoušíme, že užitečnost věcí nezaručuje jejich hodnotu a naopak že hodnoty nemůžeme odvozovat z užitečnosti. Tomáš Černý ve svých keramických objektech rozlišuje a s nadšením se hlásí k bezúčelnosti. Nedali bychom si je domů? Příliš by nám připomínaly, že my sami jsme krásné nádoby, které k ničemu neslouží.

565-more-1.webp 565-more-2.webp
Více

Výstava Kolářová – Černý – Hájková představuje tři mladé umělce, z nichž se každý prezentuje jiným výtvarným jazykem, dohromady je ale spojují témata rituálů, experimentování, objevování starých kultur či vytváření svébytných imaginací. Ke každé části vyšla brožura obsahující rozsáhlovou obrazovou přílohu a text od kurátorů MUD, který shrnuje tvorbu daného umělce.

565-side.webp

Natálie Hájková / Celtic noise playing in the background, The hour between dog and wolf

60 Kč + 89 Kč poštovné

__________KOUPIT KNIHU__________

Natálie Hájková představuje dva fotografické projekty. Celtic noise playing in the background zachycuje její interpretaci keltského pohřbu. Událost, kterou nikdy nikdo nemohl spatřit, ale po které nám zůstaly artefakty a archeologická naleziště skrz něž keltskou kulturu poznáváme. The hour between dog and wolf je básnický obraz popisující dobu těsně po setmění a těsně před rozbřeskem. Díky měkkému světlu a dlouhým stínům je těžké rozlišit detaily. Věci se proňměují před očima a nejsou tím, čím se zdají být.

567-more-1.webp 567-more-2.webp
Více

Výstava Kolářová – Černý – Hájková představuje tři mladé
umělce, z nichž se každý prezentuje jiným výtvarným jazykem,
dohromady je ale spojují témata rituálů, experimentování,
objevování starých kultur či vytváření svébytných imaginací.
Ke každé části vyšla brožura obsahující rozsáhlovou obrazovou
přílohu a text od kurátorů MUD, který shrnuje tvorbu daného
umělce.

567-side.webp