Katalog knihovny

Do čítárny na kávu

U nás v MUD najdete vedle recepce čítárnu, kde si můžete prezenčně půjčit knihu, odpočinout v designových židlích* a také popít kávu nebo čaj. V místnosti se dále nachází interaktivní art stěna určená nejen pro děti.

Více

Naše knihovna je zaměřena na odbornou literaturu z oblasti volného i užitého umění včetně designu, architektury, fotografie a příbuzných oborů*. Knižní fond čítá okolo 3000 svazků a bude každoročně doplňován. K prezenčnímu studiu kromě monografií, encyklopedií, odborných slovníků, katalogů výstav a dalších uměnovědných publikací budou k dispozici nejnovější čísla časopisů Architekt+, Art+Antiques, Artikl, Flash Art, Font, Fotograf, Respekt nebo Raketa pro děti. V souvislosti s probíhajícími výstavami se v budoucnu můžete těšit na doprovodné programy v podobě přednášek a workshopů pořádaných právě v naší čítárně.
K četbě si můžete dát mimo kávy a čaje též výborné italské víno!

nápojový lístek

*židle od designéra Philippe Starcka a designové společnosti iSimar
*kategorie: Architektura, Design, Grafický design, Informační design, Fotografie, Grafika, Komiks, Kresba, Malba, Sochařství, Teorie umění, Typografie, Výtvarné umění

VŠEDNOST

Katalog v českém i anglickém jazyce zakoupíte na pokladně MUD za 320Kč.

Pojem všednost nabyl za poslední rok nový rozměr. Pro mnohé z nás se vše postupně začalo dít v pravidelném rytmu všedních činností a na omezeném prostoru. Výstava Všednost je sondou do těchto všedních dní a interpretací sdílené zkušenosti. Zaměřuje se především na prostředí domovů a na běžné předměty, které náš obytný prostor zabydlují. Do popředí vytahuje předměty, které každý důvěrně zná a snaží se je ukázat v novém světle.

Více

Výrazným tématem výstavy je také všednost v uměleckých dílech. Nosným médiem je fotografie, která ze své podstaty dokáže velmi dobře zachytit každodenní realitu. Objevuje se i ústřední téma domova jako bezpečného a intimního prostoru, kde může být člověk sám sebou. Umělecká díla na výstavě zároveň figurují jako univerzální zprostředkovatelé emocí, které v nás všech nejistá situace posledního roku vyvolává. Vystavené předměty a umělecká díla byla vybrána ze sbírky MUD.

Knihu graficky upravil Jan Košátko.

Jiří Kubový: Absolutní krajina

Publikaci zakoupíte na pokladně MUD
cena: 600Kč

Nakladatelství Revolver Revue před pár týdny vydalo obsáhlou monografii Jiřího Kubového – Absolutní krajina.
Obsáhlá monografie je věnována pozoruhodnému výtvarnému dílu Jiřího Kubového (nar. 1950), které vznikalo soustředěně na okraji veřejného uměleckého provozu. Tento výtvarník nalézal vlastní výrazovou formu odpovídající obsahům vycházejícím z tradice založené na vzájemnosti lidského subjektu a světa, kterou vystihuje fenomenologický pojem Husserlův: Lebenswelt, v překladu Jana Patočky „svět našeho života“.

Více

Tato tradice je také tradicí básnickou – fenomény světa prostupuje smysl, který se ustavičně znovu rodí – a výtvarné dílo Jiřího Kubového se k básnické zkušenosti vztahuje nejen svým ustrojením, ale i spoluprací s básníky, k nimž patřil Emil Juliš, Ladislav Novák, Josef Hrubý, nepřímo i Jiří Kolář. Monografie sleduje vývoj Kubového výtvarného díla v dialogické symbiose jeho forem a tematiky a kromě výtvarných děl představuje autorovu korespondenci s básníky Emilem Julišem a Ladislavem Novákem a přináší také studii Petra Jindry, rozhovor, který s Jiřím Kubovým vedl Vladimír Drápal, i biografii s přehledem výstav. Grafický design Luboš Drtina. Překlad do angličtiny Jean-Gaspard Páleníček. Edice Revolver Revue.

Česko-anglické vydání

1. vydání
Vázaná
Počet stran 328
Formát 230 × 280 mm

KRAJINOW

Publikaci zakoupíte na pokladně MUD

Jeden projekt, čtyři výstavy, pět intervencí, jedno téma, jeden katalog.
K výstavnímu projektu Krajinow jsme vydali nový katalog.
Dozvíte se zde, jakou proměnou prochází krajina ve výtvarném umění a jak k tomuto tématu přistupuje starší i současná generace výtvarníků. Katalog mimo jiné obsahuje rozhovory s vystavujícími umělci Patrikem Háblem a Patrikem Proškem o jejich tvorbě, ve které téma krajiny silně rezonuje. Knihu graficky upravila Markéta Steinert.

Více

Krajinow byl nominovaný v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2019 v kategorii katalogy.
Pro katalog si můžete zajít na pokladnu MUD nebo do knihkupectví Artmap a Academia v Praze.
K dostání je i v e-shopu knihkupectví Artmap v tomto odkaze.
Cena v MUD: 300 Kč
V knihkupectví: 350 Kč

Prolistujte KRAJINOW:
Patrik Hábl/Vyhořelá země
Patrik Proško/Prorost
Krajinow/Skupinová výstava
Krajina v obýváku/Skupinová výstava
Intervence/Otáz­ka místa

Jiří Šetlík: Provázejí mne životem

Vydali jsme novou publikaci, kterou zakoupíte na pokladně MUD a také v knihkupectví Artmap, UPM Modernista Museum shop, knihkupectví Karolinum a Academia.

K dostání je i v e-shopu knihkupectví Artmap v tomto odkaze.

Přední český historik a teoretik umění Jiří Šetlík 2. dubna 2019 oslavil devadesát let. K tomuto jeho významnému životnímu jubileu vyšla publikace s názvem Jiří Šetlík: Provázejí mne životem. Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich autorech. Knihu k vydání připravil editor Tomáš Vrba, ve výrazné grafické úpravě Rostislava Vaňka a s adekvátním fotografickým doprovodem Gabriela Urbánka ji vydává Muzeum umění a designu Benešov.

Více

Jak napovídá podtitul, jde o vzpomínkový text inspirovaný výtvarnými díly, které Jiří Šetlík důvěrně zná. Většinou jsou to dary blízkých přátel, významných moderních umělců druhé poloviny 20. století. Knížka vznikala postupně jako záznam Šetlíkova komentáře k vlastní malé sbírce, který průběžně pořizovala editorova žena při pravidelných přátelských návštěvách. V poutavém vyprávění tak ožívají miniaturní portréty uměleckých osobností, mezi nimiž jsou Adriena Šimotová, Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Hugo Demartini, Stanislav Kolíbal, Jiří Kolář, Jiří John, Zdeněk Tůma nebo skláři Stanislav Libenský a Jaroslava Brichtová, René Roubíček, Václav Cigler a Marian Karel.
Cena v MUD: 290 Kč
V knihkupectví: 350 Kč

Šetlík pro MUD*

Publikaci zakoupíte na pokladně MUD

Cena: 900Kč
K výstavě Šetlík pro MUD* vyšel i stejnojmenný katalog v limitované edici 130 kusů, který graficky zpracoval Jakub Gruber.
Šetlík se narodil v roce 1929. Po studiu dějin umění a estetiky na Karlově univerzitě v Praze (1948–1952) byl aspirantem Ústavu dějin a teorie umění ČSAV (1955–1968). V roce 1954 se stal členem Svazu čs. výtvarných umělců. Společně s Jaromírem Zeminou působil jako teoretik umění v tvůrčí skupině UB 12 (1959–1970). V letech 1958–1964 vedl oddělení sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a poté byl šéfredaktorem Výtvarné práce (1964–1968).

Více

V letech 1969–1970 vykonával funkci ředitele Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze, kde po odvolání z této pozice z politických důvodů pracoval jako stavební technik, než mu bylo začátkem roku 1989 nabídnuto místo odborného pracovníka sochařské sbírky v Národní galerii. V letech 1990–1993 vykonával funkci kulturního rady Velvyslanectví Československa ve Washingtonu, poté byl prorektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde dodnes zastává funkci člena umělecké a vědecké rady. Mezi léty 1996 až 2001 vedl katedru dějin umění a architektury Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Je také čestným členem Vědecké rady Muzea umění a designu v Benešově.

František Provazník: Čtyři životy

Publikaci zakoupíte na pokladně MUD

Zatím poslední vydanou publikací je obsáhlý katalog s názvem František Provazník: Čtyři životy. Kniha je rozdělena do čtyř částí podle životních etap fotografa Františka Provazníka: profesionální sportovní kariéra, studium fotografie na FAMU a život v tehdejším Československu, 15 let prožitých v Anglii a život po návratu z Anglie.

Více

Kniha obsahuje velké množství reprodukcí mapujících tvorbu Františka Provazníka, ve které se hlásí k tradici klasické české fotografie příznačné pro tvorbu Jaromíra Funkeho, Josefa Sudka a zejména Jana Svobody. Odkaz těchto nestorů fotografie spočívá především v práci se světlem, ale také v pojetí skladby fotografie, užívané šedé škále tónů a v zachycené atmosféře.

Cena v MUD: 450 Kč

KAJA Tvorba architekta Jaroslava Kadlece

Publikaci zakoupíte na pokladně MUD nebov knihkupectví Artmap v Praze.
K dostání je i v e-shopu knihkupectví Artmap v tomto odkaze.

Práce Jaroslava Kadlece, vynikajícího českého architekta, designéra, pedagoga, teoretika a publicisty, jemuž byla v roce 2008 na Grand Prix Obce architektů udělena Cena za celoživotní dílo, vyniká v současnosti už jen zřídka vídanou všestranností: zahrnuje nábytkové soubory, řešení interiérů, návrhy divadel, knihoven, galerií, stejně jako rekonstrukce historických budov, studie zahrad i rozsáhlých krajinných celků.

Více

Monografie poprvé zpracovává dílo této výjimečné osobnosti v celé šíři. Kniha obsahuje desítky unikátních fotografií (včetně slavné skleněné fontány z Expa 58 v Bruselu), plánů, skic a studií, z nichž některé ještě nebyly publikovány. Nechybějí ani ukázky soudobých počinů, jež mají souvislost s architektovým působením na Benešovsku. Přímým podnětem ke vzniku knihy byla retrospektivní výstava v Muzeu umění a designu Benešov uspořádaná k jeho devadesátým narozeninám
Cena v MUD: 350 Kč
V knihkupectví: 490 Kč