Přehled knih

Do čítárny na kávu

U nás v MUD najdete vedle recepce čítárnu, kde si můžete prezenčně půjčit knihu, odpočinout v designových židlích* a také popít kávu nebo čaj. V místnosti se dále nachází interaktivní art stěna určená nejen pro děti.

Více

Naše knihovna je zaměřena na odbornou literaturu z oblasti volného i užitého umění včetně designu, architektury, fotografie a příbuzných oborů*. Knižní fond čítá okolo 3000 svazků a bude každoročně doplňován. K prezenčnímu studiu kromě monografií, encyklopedií, odborných slovníků, katalogů výstav a dalších uměnovědných publikací budou k dispozici nejnovější čísla časopisů Architekt+, Art+Antiques, Artikl, Flash Art, Font, Fotograf, Respekt nebo Raketa pro děti. V souvislosti s probíhajícími výstavami se v budoucnu můžete těšit na doprovodné programy v podobě přednášek a workshopů pořádaných právě v naší čítárně.
K četbě si můžete dát mimo kávy a čaje též výborné italské víno!

nápojový lístek

*židle od designéra Philippe Starcka a designové společnosti iSimar
*kategorie: Architektura, Design, Grafický design, Informační design, Fotografie, Grafika, Komiks, Kresba, Malba, Sochařství, Teorie umění, Typografie, Výtvarné umění

Šetlík pro MUD*

Publikaci zakoupíte na pokladně MUD

Cena: 900Kč
K výstavě Šetlík pro MUD* vyšel i stejnojmenný katalog v limitované edici 130 kusů, který graficky zpracoval Jakub Gruber.
Šetlík se narodil v roce 1929. Po studiu dějin umění a estetiky na Karlově univerzitě v Praze (1948–1952) byl aspirantem Ústavu dějin a teorie umění ČSAV (1955–1968). V roce 1954 se stal členem Svazu čs. výtvarných umělců. Společně s Jaromírem Zeminou působil jako teoretik umění v tvůrčí skupině UB 12 (1959–1970). V letech 1958–1964 vedl oddělení sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a poté byl šéfredaktorem Výtvarné práce (1964–1968).

Více

V letech 1969–1970 vykonával funkci ředitele Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze, kde po odvolání z této pozice z politických důvodů pracoval jako stavební technik, než mu bylo začátkem roku 1989 nabídnuto místo odborného pracovníka sochařské sbírky v Národní galerii. V letech 1990–1993 vykonával funkci kulturního rady Velvyslanectví Československa ve Washingtonu, poté byl prorektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde dodnes zastává funkci člena umělecké a vědecké rady. Mezi léty 1996 až 2001 vedl katedru dějin umění a architektury Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Je také čestným členem Vědecké rady Muzea umění a designu v Benešově.

KAJA Tvorba architekta Jaroslava Kadlece

Publikaci zakoupíte na pokladně MUD

Cena: 350Kč
Práce Jaroslava Kadlece, vynikajícího českého architekta, designéra, pedagoga, teoretika a publicisty, jemuž byla v roce 2008 na Grand Prix Obce architektů udělena Cena za celoživotní dílo, vyniká v současnosti už jen zřídka vídanou všestranností: zahrnuje nábytkové soubory, řešení interiérů, návrhy divadel, knihoven, galerií, stejně jako rekonstrukce historických budov, studie zahrad i rozsáhlých krajinných celků. Monografie poprvé zpracovává dílo této výjimečné osobnosti v celé šíři. Kniha obsahuje desítky unikátních fotografií (včetně slavné skleněné fontány z Expa 58 v Bruselu), plánů, skic a studií, z nichž některé ještě nebyly publikovány. Nechybějí ani ukázky soudobých počinů, jež mají souvislost s architektovým působením na Benešovsku. Přímým podnětem ke vzniku knihy byla retrospektivní výstava v Muzeu umění a designu Benešov uspořádaná k jeho devadesátým narozeninám

Jiří Šetlík: Provázejí mne životem

Vydali jsme novou publikaci, kterou zakoupíte na pokladně MUD a také v knihkupectví Artmap, UPM Modernista Museum shop, knihkupectví Karolinum a Academia.

Cena v MUD: 290Kč
V ostatních knihkupectvích: 350Kč
Přední český historik a teoretik umění Jiří Šetlík 2. dubna 2019 oslavil devadesát let. K tomuto jeho významnému životnímu jubileu vyšla publikace s názvem Jiří Šetlík: Provázejí mne životem. Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich autorech. Knihu k vydání připravil editor Tomáš Vrba, ve výrazné grafické úpravě Rostislava Vaňka a s adekvátním fotografickým doprovodem Gabriela Urbánka ji vydává Muzeum umění a designu Benešov.

Více

Jak napovídá podtitul, jde o vzpomínkový text inspirovaný výtvarnými díly, které Jiří Šetlík důvěrně zná. Většinou jsou to dary blízkých přátel, významných moderních umělců druhé poloviny 20. století. Knížka vznikala postupně jako záznam Šetlíkova komentáře k vlastní malé sbírce, který průběžně pořizovala editorova žena při pravidelných přátelských návštěvách. V poutavém vyprávění tak ožívají miniaturní portréty uměleckých osobností, mezi nimiž jsou Adriena Šimotová, Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Hugo Demartini, Stanislav Kolíbal, Jiří Kolář, Jiří John, Zdeněk Tůma nebo skláři Stanislav Libenský a Jaroslava Brichtová, René Roubíček, Václav Cigler a Marian Karel.