Katalog knihovny

Do čítárny na kávu

U nás v MUD najdete vedle recepce čítárnu, kde si můžete prezenčně půjčit knihu, odpočinout v designových židlích* a také popít kávu nebo čaj. V místnosti se dále nachází interaktivní art stěna určená nejen pro děti.

Více

Naše knihovna je zaměřena na odbornou literaturu z oblasti volného i užitého umění včetně designu, architektury, fotografie a příbuzných oborů*. Knižní fond čítá okolo 3000 svazků a bude každoročně doplňován. K prezenčnímu studiu kromě monografií, encyklopedií, odborných slovníků, katalogů výstav a dalších uměnovědných publikací budou k dispozici nejnovější čísla časopisů Architekt+, Art+Antiques, Artikl, Flash Art, Font, Fotograf, Respekt nebo Raketa pro děti. V souvislosti s probíhajícími výstavami se v budoucnu můžete těšit na doprovodné programy v podobě přednášek a workshopů pořádaných právě v naší čítárně.
K četbě si můžete dát mimo kávy a čaje též výborné italské víno!

nápojový lístek

*židle od designéra Philippe Starcka a designové společnosti iSimar
*kategorie: Architektura, Design, Grafický design, Informační design, Fotografie, Grafika, Komiks, Kresba, Malba, Sochařství, Teorie umění, Typografie, Výtvarné umění