ARCHIBN – O městě mluvit a naslouchat

2/3/2021

LIVE STREAM PŘEDNÁŠKY⎪ARCHIBN – O městě mluvit a naslouchat
2. 3. 2021 od 18H
přednáší: Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka – architekti a urbanisté, www.tecka.city

→ → → PŘEDNÁŠKU JE MOŽNÉ SLEDOVAT ZDE ← ← ←

Proč má smysl mluvit o kvalitě prostředí, ve kterém společně žijeme? Docházíme k vzájemnému porozumění? Jak funguje dialog mezi veřejností, odborníky a politiky a jak ho rozvíjet?

Více

Jaké principy vedou k dobře fungujícím městům a která témata jsou pro ně společná?
Jak obohatila naše devítiletá praxe z Benešova naše poznání o tvorbě prostředí měst a jaká témata jsou pro nás v Benešově důležitá?
Nejen na tyto otázky se pokusíme hledat odpovědi při společné diskusi v MUD.
Po skončení přednášky bude prostor na vaše otázky. Ty je možné psát během přednášky do diskuze pod live stream nebo už nyní na e-mail ochepovsky@mudbenesov.cz

Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka (archibn)
Přátelé, spolužáci, architekti a urbanisté z pražského ateliéru • tečka, jejichž cílem je dobře fungující prostředí pro lidi. Ve svém ateliéru se zabývají různými měřítky od urbanismu, přes veřejný prostor, až k rodinným domům, vždy se zásadním důrazem na zohledňování člověka a přírodního prostředí.
V roce 2012 založil Luboš Klabík spolek archibn, jehož cílem je zvýšit informovanost lidí v rámci témat architektury, veřejného prostoru a rozvoje města, zvýšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby a rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností.

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA – úkoly oboru na začátku 21. století

3/2/2021

LIVE STREAM PŘEDNÁŠKY⎪KRA­JINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA – úkoly oboru na začátku 21. století
3. 2. 2021 od 18H
přednáší: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

→ → → PŘEDNÁŠKU JE MOŽNÉ SLEDOVAT ZDE ← ← ←

Obor „Krajinářská architektura“ je na začátku 21. století jedním z vůdčích oborů v architektuře. Krajinářští architekti uvažují v souladu s potřebami Země, uvažují ekologicky, trvale udržitelně i s ohledem na probíhající klimatickou změnu, zajímá je přitom život ve veřejném prostoru současného města i v krajině.

Více

Na základě krátkého představení vývoje oboru „Krajinářská architektura“ a názorů předních představitelů oboru na jeho úkoly budou představena významná díla a principy tvorby v tomto oboru ve světě a u nás.
V druhé části přednášky Matouš Jebavý rozebere své významné realizace – obnovu parku Riegrovy sady na Vinohradech v Praze 2 a dvou pražských pomníků – Pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí a Pomníku obětem I. a II. sv. války na Zbraslavském náměstí.

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt
Působí na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze od roku 2000, je zároveň autorizovaným krajinářským architektem s praxí více než 25 let.
Mezi jeho nejvýznamnější autorská realizovaná díla patří postupná revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2, která je zpracovávána na základě jím vypracované celkové studie revitalizace. Park je kulturní nemovitou památkou. Realizace jižní části parku Riegrovy sady byla podle prováděcího projektu Matouše Jebavého realizována v roce 2011, rekonstrukce brány Vozová v roce 2017 a realizace centrální části parku s hlavním výhledem na Pražský hrad v roce 2019.
Revitalizace parku Riegrovy sady postoupila do finále prestižní soutěže Grand Prix Architektů 2020. V roce 2017 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky – Pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí v Praze, která byla oceněna v rámci systému RUV nejvyšším možným hodnocením AMX, jako umělecké dílo mezinárodního významu. V roce 2018 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky – Pomníku obětem I. a II. světové války na náměstí v Praze – Zbraslavi.
Další jeho významnou realizací je například Pěší zóna v ulici Jiráskova, vedoucí historickým centrem Slatiňan, z roku 1998 nebo nový park Chmelnice v Přešticích z roku 2010 –11. Z jeho krajinářských projektů je možno jmenovat například vegetační úpravy části dálnice D 11 na Hradec Králové s realizovaným ekoduktem nebo krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na řece Labi v Přelouči. Portfolio jím zpracovaných projektů čítá cca 120 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 150 projektů a realizací soukromých zahrad.

Benešov X Architekti: debata

11/11/2020

LIVE STREAM ⎪ PLESKOT x LÁBUS x MUD x KLABÍK
11. 11. 2020 od 19H.

→ → → SHLÉDNOUT PŘEDNÁŠKU ZDE ← ← ←

Panelisté debaty: Josef Pleskot, Ladislav Lábus a Barbora Ficková (kurátorka výstavy DŮM X MUD / Architektura Benešova)
Moderátor debaty: Luboš Klabík.

Více

Na podobě Benešova se podílelo velké množství architektů. Někteří z nich zde vytvořili projekty, které vzbudily velký zájem nejen odborné veřejnosti a které jsou dodnes nepřekonané. Na společné debatě se budeme zabývat specifiky maloměsta, problematikou kvalitní architektury i přímo Benešovem.
Během debaty bude možné pod videem pokládat panelistům otázky, které budou po hlavní debatě zodpovězeny.

Večer s Davidem Vávrou

16/10/2020

19:00 – 20:30, Šímova síň

Vstupné: 100 Kč. Vstupenky jsou k dostání na pokladně MUD nebo ZDE
Kvůli bezpečnosti jsme počet vstupenek snížili na minimum. Přednášku budeme ale vysílat live na našem facebooku.

Široké veřejnosti je David Vávra znám jako básnící průvodce moderní architekturou v pořadu Šumná města. Z jeho architektonických realizací je pak třeba připomenout rekonstrukci Švandova divadla na Smíchově, rekonstrukci sborového domu církve evangelické v Braníku a v Modřanech nebo úpravy paláce Akropolis na Žižkově.

Biograf MUD / Christo: Chůze po vodě

3/10/2020

Vstupné: 50Kč, Vstupenky na akci si můžete zakoupit na pokladně MUD nebo ZDE

Jedinečný, zcela otevřený pohled do tvůrčí dílny muže, jehož neotřelé konceptuální instalace měnily tvář ikonických míst po celém světě. Christo je legendou konceptuálního umění, muž, pro kterého není žádný nápad nerealizovatelný a žádné dimenze příliš megalomanské. Slavné světové monumenty zabalil a umožnil nám spatřit je v úplně jiném kontextu. Všechny tyto instalace realizoval s Jean-Claude, svou uměleckou partnerkou a manželkou.

Více

Její smrt v roce 2009 byla pro Christa natolik bolestnou událostí, že přerušil svou uměleckou činnost. Nákladný projekt Plovoucí mola byl v roce 2016 náročným návratem zpět. Dokument Andreje Paounova je pohledem za kulisy legendy jménem Christo, biografickým portrétem i zábavnou poklonou muži, jehož umanutost nerespektuje jakékoli hranice.

Hrají: Christo Vladimirov Javacheff
Itálie, USA, Německo, Spojené arabské emiráty, 2018, 105 min.,
EN, Tit. CZ

✶ Jako vždy nebude chybět popcorn ani otevřená kavárna, kde si můžete dát od kafe po víno nebo džus. Vstupné je 50 Kč.

✶ Trailer dokumentu si můžete pustit ZDE

✶ Před promítáním se bude konat cyklo prohlídka Benešova v rámci projektu Den architektury Benešov, na kterou vás srdečně zveme. Celý program ZDE

Dny architektury Benešov

2/10—3/10/2020

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje již desátý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká, moravská a slovenská města a obce všech velikostí. Letos se uskuteční od 1. do 7. října. V Benešově se tentokrát potkáme na dvou komentovaných prohlídkách a to v pátek 2.10. a v sobotu 3.10. odpoledne.

Více

DETAILNÍ PŘEHLED PROGRAMU:

2. 10. 16:30
Po Karlově starém i novém
Sraz: pá 2. 10., 16.30, Masarykovo nám. 100

Projdeme se Karlovem, nejstarší osídlenou částí Benešova, kde se kromě historických památek nachází i několik novějších realizací. Součástí programu bude oceňovaná stavba hotelu Karlov a dva rodinné domy od architekta Ladislava Lábuse. Od zříceniny minoritského kláštera procházka povede do Villaniho parku k soše od významného umělce a benešovského rodáka Miloslava Chlupáče. Prohlídka bude zakončena u židovského památníku. Provádět budou Barbora Ficková a Lenka Chýlová, kurátorky výstavy DŮMXMUD, která se koná 19.9. 2020 – 31.1. 2021 v Muzeu umění a designu Benešov.

3. 10. 16:30
Benešov – moderní architektura
Sraz: so 3. 10., 16.30, Masarykovo náměstí 226

Na jízdním kole po kvalitních moderních benešovských stavbách. Komentovaná projížďka začne na Masarykově náměstí u budovy bývalé spořitelny od architekta Otakara Novotného. Pokračovat bude u modrého domu od Markéty Cajthamlové, dále ke stavbám Ladislava Lábuse, Aloise Mezery a k radnici od architekta Josefa Pleskota. Ze sedla kola a s větrem v zádech se architektura vnímá hned jinak. Prohlídka bude zakončena v místním pivovaru Ferdinand, který kromě kvalitní industriální architektury nabízí i pravé benešovské pivo. Provedou Barbora Ficková a Lenka Chýlová, kurátorky výstavy DŮMXMUD, která se koná 19.9. 2020 – 31.1. 2021 v Muzeum umění a designu Benešov.

o Otakaru Novotném

24/9/2020

Přednáška prof. Vladimíra Šlapety, od 18H v budově bývalé Městské spořitelny (dnes Městský úřad, budova “B”).

→ → → ZÁZNAM Z PŘEDNÁŠKY← ← ←

Otakar Novotný, benešovský rodák, je často označován za jednoho ze zakladatelů moderní české architektury. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Štencův dům a budova Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze. Jeho nejvýraznější realizací v Benešově je budova bývalé Městské spořitelny, dnešní městský úřad, která se nachází na Masarykově náměstí.

BIOGRAF MUD / Frida – viva la vida

22/8/2020

21:00 – 22:30
promítání proběhne pod hvězdami na dvorku MUD.

Vstupné: 50Kč, Vstupenky na akci si můžete zakoupit na pokladně MUD nebo ZDE

Frida Kahlo je dnes považovaná za ikonu nezávislosti a ženství. Její život ale provázela neskutečná bolest, která se promítla právě do jejích obrazů. „Nemaluji sny ani noční můry, maluji svou vlastní realitu,“ říkávala umělkyně o svém díle plném kontrastů. Stejně a z velké části také skrze osobní předměty, její dopisy či deníkové zápisy, nahlíží na osobnost mexického umění i dokument Frida – viva la vida.

Více

V doprovodu italské herečky a režisérky Asie Argento film přibližuje Fridu Kahlo na jedné straně jako ženu zmítanou agónií i láskou, na druhé jako malířku osvobozenou od svých tělesných trýzní a hendikepů.

„Hilda Trujillo (ředitelka Muzea Fridy Kahlo), jejíž vášeň sama o sobě stačí ke sledování filmu, byla pověřena znovuotevřením kufrů, které byly zavřené 50 let. Díky tomu film změnil naše chápání Fridy, vložil do jejího života drobnosti, které dosud v publikacích o malířce chyběly.“ – Cineuropa

režie: Giovanni Troilo, 90 minut

Pecha Kucha Night Benešov vol. 4

31/7/2020

od 19 hodin
→ → → Vstupenky jsou v prodeji na GoOut ZDE ← ← ←

Již počtvrté se návštěvníci PechaKucha Night Benešov mohou nechat inspirovat, seznámit se a diskutovat. „PechaKucha“ je japonský výraz pro hlasité povídání, ale také je to způsob, jak mohou lidé prezentovat své nápady a projekty. Formát je vždy stejný, každý řečník má na svou prezentaci limit 6 minut 40 sekund (20 obrázků x 20 sekund). Akce se navíc bude konat ve znovuotevřeném Muzeu umění a designu.

Více

Na koho se můžete těšit?
Patrik Hábl, umělec
Architekti bez hranic
Litografická dílna v Říční
Do Thu Trang, ASIJATKA, blogerka, influencerka
Andrea Vytlacilova, módní návrhářka
The Heathrow, mladá hudební kapela z Benešova
CRASHTEST, kurátorský projekt, Vernisáž / Crashtest 10 / Rožni!
Veronika Procházková, HERO CLAN
Roman Šedina, designér (porcelán, keramika)
Martin Rajniš, architekt
Milo Brzák, Adapted

Biograf MUD / Gauguin

9/7/2020

18:30 - 20:00

Nekompromisní vizionář Paul Gauguin opouští Paříž, rodinu i přátele a v roce 1891 se usazuje na exotickém ostrově Tahiti, aby zde načerpal inspiraci pro své obrazy v divoké a neposkvrněné přírodě. Zdánlivý ráj se ale mění v místo samoty a chudoby, na němž Paul zápolí s podlomeným zdravím, odmítnutím i pochybami.

Více

Poznává zde ale takové domorodou krásku Tehuru, která se stává jeho ženou i múzou. Film Edouarda Deluca je výpravnou, přitom ale meditativní sondou do duše vášnivého a problematického génia. Dominuje jí naprosto strhující, intenzivní výkon Vincenta Cassela.

✶Jako vždy nebude chybět popcorn ani otevřená kavárna, kde si můžete dát od kafe po víno nebo džus. Vstupné je lidových 20 Kč.
✶Před promítáním se můžete stavit na poslední komentovku všech výstav. Ta začne v 17 hodin.
✶Přečtěte si recenzi filmu

→ → → Událost na facebooku ← ← ←

Poslední komentovka všech výstav

9/7/2020

17:00 - 18:30

Proč Lukáš Musil pokryl stěny prvního sálu papírem? Jak dlouho trvá Lubošovi Plnému dokončit jednu kresbu. Proč obrazy Jiřího Kubového nemají rám a kolik dní strávil Patrik Proško nad site specific instalací Prorost?
Čtyřmi výstavami vás provedou samotní umělci Luboš Plný na Patrik Proško, dále kurátorky Alena Ochepovsky, Barbora Ficková a Markéta Hornerová.

Více

Z Prahy se k nám nejlépe dostanete rychlíkem R 723 Lužnice, který z hlaváku vyjíždí v 15:31. V MUD jste okolo 16:30 a stihnete i jednu sklenku vína na dvorku.
Vstupné zdarma. Po komentovce budeme promítat skvělý film Gauguin.

✶LUKÁŠ MUSIL/K tomu se dostanem
30/1 – 12/7/2020
✶LUBOŠ PLNÝ/Corpus Humanum
30/1 – 12/7/2020
✶JIŘÍ KUBOVÝ/Obrazy
30/1 – 12/7/2020
✶PETR HOLEČEK / Zavři zvenku a vejdi znova
29/5 – 12/72020

→ → → Událost na facebooku ← ← ←

Večer s Jiřím Kubovým

24/6/2020

19:00 - 21:00

Jiří Kubový – jeden z nejzajímavějších umělců své generace, který se ovšem vyhýbá větší pozornosti. Jako pro samouka pro něj umění nikdy nebylo otázkou živobytí a o to více se soustředil na důsledné hledání formy, jež by dokázala nejlépe vyjádřit jeho myšlenky.

Více

✶ Přijďte na výjimečný večer, ve kterém Jiří Kubový bude mluvit o svém životním příběhu.
✶ Součástí večera bude i křest monografie Jiřího Kubového, který v letošním roce slaví životní jubileum. Knihu vydává Revolver Revue a budou v ní obsažena i díla vystavená na výstavě v MUD.
✶ Vstup zdarma. Kapacita sálu je omezena.
✶ Z Prahy se k nám nejlépe dostanete rychlíkem R 272 Lužnice, který z hlaváku vyjíždí v 17:31. V MUD jste okolo 18:30 a stihnete i jednu sklenku vína na dvorku.
Pozdější možnost je osobák vyjíždějící z Masaryčky Sp 10509 Sázava /1509 v 17:55.

→ → → Událost na facebooku ← ← ←

Květnová kurátorská komentovka

21/5/2020

17:00 - 18:15

Proč Lukáš Musil pokryl stěny prvního sálu papírem? Jak dlouho trvá Lubošovi Plnému dokončit jednu kresbu. Proč obrazy Jiřího Kubového nemají rám a kolik dní strávil Patrik Proško nad site specific instalací Prorost?
Čtyřmi výstavami vás provedou jejich kurátorky Alena Ochepovsky, Barbora Ficková a Markéta Hornerová.
Vstupné zdarma
Na komentovku navazuje Biograf MUD / Animované iShorts nominované na Oscar, který si nenechte ujít.

Biograf MUD/ANIMOVANÉ ISHORTS

21/5/2020

KRÁTKÉ FILMY 2020 NOMINOVANÉ NA CENU OSCAR 18:30 - 20:00

Sezóna velkých filmových cen je opět tu a v BIOGRAFU MUD se o tom přesvědčíme na vlastní oči. Přijďte se kouknout na animované filmy, které byly nominovány na zlatou sošku Oscara. Kompletní seznam sedmi animovaných kraťasů najdete na našem webu a našich sociálních sítích.
Projekce proběhne v originálním znění s českými titulky. Celková délka projekce je 70 minut. Vstupné 20 Kč.

Více

Hair Love (USA) – VÍTĚZ OSCARA
Režie: Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr., Bruce W. Smith | Producenti: Matthew A. Cherry, Karen Rupert Toliver, Monica A. Young, Stacey Newton, David Steward II, Carl Reed |
Účinkují: Issa Rae |
Rok výroby: 2019 | Délka: 7 min | Animovaný film |
Animovaný film je vyprávěný od srdce a ukazuje vztah mezi afro-americkým otcem a jeho dcerou Zuri. Na otce čeká nejtěžší úkol, jaký si lze vůbec představit – udělat dceři poprvé v životě účes.

Sister (Čína, USA)
Režie: Siqi Song | Producentka: Siqi Song |
Účinkují: Bingyang Liu |
Rok výroby: 2018 | Délka: 8 min | Animovaný film |
Muž se v myšlenkách vrací ke vzpomínkám z dětství, ve kterých vyrůstal s otravnou mladší sestrou v Číně v devadesátých letech. Jaký by byl jeho život, kdyby se věci vyvinuly jinak?

Memorable (Francie)
Režie: Bruno Collet | Producenti: Jean-François Le Corre, Mathieu Courtois |
Účinkují: Dominique Reymond, André Wilms |
Rok výroby: 2019 | Délka: 12 min | Animovaný film |
Malíř Louis začal nedávno zažívat podivné události. Zdá se, že svět kolem něj mutuje. Nábytek, věci a lidé pomalu ztrácejí na realismu. Některé ztrácejí strukturu, jiné se rozpouštějí…

Kitbull (USA)
Režie: Rosana Sullivan | Producentka: Kathryn Hendrickson |
Rok výroby: 2019 | Délka: 9 min | Animovaný film |
Animovaný film odhaluje nečekané spojení, které vznikne mezi dvěma zvířaty: divokým a nezávislým zatoulaným kotětem a pitbulem. Společně poprvé zažívají, co znamená přátelství.
mimo nominace

The Bird & The Whale (Irsko)
Režie: Carol Freeman | Producent: Jonathan Clarke |
Rok výroby: 2018 | Délka: 7 min | Animovaný film |
Mládě velryby potká na širém moři ptáčka v kleci, který se jako jediný zahránil z potápějící se lodi. Společně bojují o přežití.

Hors piste (Francie)
Režie: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet | Producent: Julien Deparis |
Rok výroby: 2019 | Délka: 7 min | Animovaný film |
Dva nejlepší záchranáři široko daleko vyráži na záchranou misi. Profesionalita a efektivnost všude kolem, ale věci nejdou úplně podle plánu.

Henrietta Bulkowski (USA)
Režie: Rachel Johnson | Producentka: Rachel Johnson |
Účinkují: Finn Douglas, Harry Chaskin, Chris Cooper |
Rok výroby: 2018 | Délka: 16 min | Animovaný film |
Odhodlanou mladou ženu s hrbem na zádech, nic nezastaví, aby viděla svět.

Maestro (Francie)
Režie: iLLOG!C | Producent: Bloom Pictures |
Rok výroby: 2019 | Délka: 2 min | Animovaný film |
Hluboko v lese se scházejí zvířátka na noční operu pod vedením maestra veverky.

Vědecká kavárna/ wood wide web aneb komunikují mezi sebou stromy?

11/3/2020

17:00 - 19:00

A je to tady. Téměř po dvou letech se „Vědecká kavárna“ vrací do benešovských muzeí a kaváren. Přednášky se budou konat od března přibližně jednou za měsíc v Muzeu umění a designu v Benešově. Začínáme ve středu 11. března od 17 hodin, kdy s tématem „Wood Wide Web aneb Komunikují mezi sebou stromy?“ vystoupí bývalý student benešovského gymnázia a současný student VŠCHT David Řejha.

Více

Přednáška se zaměří na komunikaci stromů pomocí myceliální sítě. Vysvětlí, proč je lepší vnímat les jako celek. Stromy nejsou tak statické a nečinné, jak si spousta lidí myslí. Probíhá mezi nimi totiž určitý druh komunikace. Navzájem si vyměňují suroviny, posílají informace, ba spolu dokonce válčí. V zemi se odehrává neskutečné představení, které si mnoho z nás ani nedovedlo představit.

Benešovský literární festival/očitý svědek

5/3/2020

Slavnostní zahájení, 19:00 - 21:00

První pořad Benešovského literárního festivalu věnovaný osmistému výročí města s názvem Očitý svědek je tady! Výběr z poutavě psaných kronikářských záznamů Ladislava Trmala budou číst Pavel Hoza a František Kreuzmann. Hudební část večera bude patřit klarinetistovi Michalu Kostiukovi.

Umění fotografie

29/2/2020

Workshop s Františkem Provazníkem

Profesionální fotograf František Provazník pracuje v umělecké fotografii především se světlem a stínem. Celý život se věnuje zátiší a portrétu. Před jeho objektivem stály osobnosti jako Václav Havel, Dana Zátopková, Muhammad Ali, Richard Branson nebo Bohumil Hrabal.

Více

Chcete se dozvědět, jak vzniká fotografie, která dokáže zachytit skvělou atmosféru a má v sobě „to“ něco, co ji činí přitažlivou? Na workshopu se seznámíte s prací s fotoaparátem, objektivem, fotografovaným objektem i psychologickými aspekty, které mají vliv na výslednou fotografii. Celodenní workshop s Františkem Provazníkem je zaměřen právě na přidanou hodnotu, kterou do výsledných fotografií vkládá umělec.
Cena 300 Kč za celý den (v ceně materiál a malé občerstvení).
Pro max. 10 účastníků. Je nutné se předem přihlásit e-mailem na drexlerova@mudbenesov.cz.

Beseda a křest publikace František Provazník: Čtyři životy

20/2/2020

18:00 – 19:30

Kniha fotografií Františka Provazníka Čtyři životy je vydána ke stejnojmenné výstavě, která je až do 8. března k vidění v Šímově síni. Křtu se zúčastní publicistka a spisovatelka Libuše Koubská, která bude společně s autorem fotografií Františkem Provazníkem debatovat nejen nad tématem umělecké fotografie. Celý večer doprovodí hudebním vystoupením Štěpán Kojana.

Literární pořad

18/2/2020

Básnická skladba a nová kniha Vladimíra Janovice Červený dvůr, 19:00 – 20:30

(Úvodní slovo: Pavel Hoza, umělecký přednes: František Kreuzmann, hudební doprovod: kytarista Jan Matěj Ra).
Poéma významného básníka Vladimíra Janovice pojednává o skutečné budově nedaleko Okrouhlice a současně o čemsi mnohem obecnějším a nadčasovém. O symbolu zachyceného času básníkova dětství a mládí? O symbolu touhy a deziluze? O jednom z nejpůsobivějších Janovicových básnických objevů? O tom všem jistě ano, a nepochybně o mnohem více. Ale nakonec je to především obraz tajemství, které pociťujeme, uvažujeme-li nad smyslem lidského života, mýtem podblanického kraje, celé naší země, ba světa…

Biograf MUD/ČTVEREC

13/2/2020

18:00 – 19:30

Cristian je kurátor prestižního muzea moderního umění, které právě chystá odvážnou konceptuální výstavu. Její ústřední myšlenkou je čtverec o rozměrech 4 × 4 metry. Uvnitř něj platí pravidlo naprosté rovnosti a tolerance. Společně s PR agenturou hledá muzeum ideální strategii, jak v roztržitém a událostmi zavaleném mediálním prostoru celou akci zviditelnit.

Více

Jenže pak Cristian při bizarní formě kapesní krádeže přijde o peněženku a mobil a jeden z jeho podřízených vymyslí geniální způsob, jak je získat zpět. Cristian se jako obvykle nedokáže soustředit na nic jiného než sám na sebe. A podobně jako celá švédská společnost se i konceptuální výstava začíná utápět v bizarním zmatku, který definuje napětí mezi liberálními hodnotami, egoismem a sobectvím. Vítejte ve čtverci jménem současná Evropa.
Film se stopáží 142 minut je promítán v originálním znění s českými titulky.
Vstupné 20 Kč.

Komentovaná prohlídka všech čtyř výstav s kurátory

13/2/2020

17:00 – 18:00

Proč Lukáš Musil pokryl stěny prvního sálu papírem? Jak dlouho trvá Lubošovi Plnému dokončit jednu kresbu? Proč obrazy Jiřího Kubového nemají rám a jaké důležité momenty ovlivnily fotografa Františka Provazníka?
Zveme vás na první letošní komentovanou prohlídku s kurátory.

PechaKucha Night Benešov vol. 3

6/2/2020

19:00 – 21:00

Již potřetí se návštěvníci PechaKucha Night Benešov mohou nechat inspirovat, seznámit se a diskutovat. „PechaKucha“ je japonský výraz pro hlasité povídání, ale také je to způsob, jak mohou lidé prezentovat své nápady a projekty. Formát je vždy stejný, každý řečník má na svou prezentaci limit 6 minut 40 sekund (20 obrázků x 20 sekund). Akce se navíc bude konat ve znovuotevřeném Muzeu umění a designu. Součástí večera tak bude i moderní umění, architektura a víno.

Více

Vstupenky jsou v prodeji na GoOut nebo na pokladně v Muzeu umění a designu Benešov v otevírací době muzea od 10 do 18 hodin.
Potvrzení řečníci:
Lenka Faltejsková (fotografka, básnířka), Vidrail (Youtuber), vagus.cz (internetový magazín, fenomén nádražních restaurací), Filip Titlbach (novinář, deník N), Anna Beata Háblová (básnířka, architektka), Anna Vácová (designérka, Textile Mountain, LUV), Chemis (graffiti), Adam Marčan (digitální nomád, zakladatel vzdělávací platformy naucmese.cz).

Jóga v MUD

3/2—2/3/2020

17:30–18:30

Nejen pro ty, kteří s ní už mají zkušenosti, ale i pro začátečníky. Všem zájemcům je připraveno nenáročné uvedení do systému cviků, které vedou k lepšímu vnímání vlastního těla, mysli i dechu, a jejich vzájemné propojenosti. K poznání, že nikdy není pozdě s jógou začít a vždy je škoda brzy skončit.
informace: 725 564 067/v­ackarova@mudbe­nesov.cz

Více

cena: 70 Kč/h
informace: 603 914 507 / drexlerova@mudbenesov.cz
Na další JÓGU V MUD můžete přijít:
vždy v pondělí 17:30–18:30
3/2, 10/2, 17/2, 24/2/2020

DOMU(DU)

16/1—30/1/2020

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 10:00 - 12:00

Dopolední hodiny sudých čtvrtků věnujeme těm nejlepším rodičům – VÁM!
Přijďte se v doprovodu svých předškolkových dětí odreagovat při vyrábění originálních dekorací do dětských pokojíčků. Můžete se těšit například na výrobu kolotočů nad postýlku z přírodních materiálů, různé závěsné dekorace na stěnu nebo pletení lapačů snů.

Více

Kapacita omezena, doporučujeme se přihlásit předem na telefonu 603 914 507 nebo na drexlerova@mudbenesov.cz.
vstupné: 50 Kč (výtvarné pomůcky, káva a občerstvení v ceně)
Vždy sudý čtvrtek od 10:00 – 12:00
16/1
30/1

Poselství Jana Palacha

16/1/2020

18:00 - 19:30, promítání dokumentárního filmu a beseda s režisérkou Kristinou Vlachovou.

Večer věnovaný připomínce poselství hrdinského činu Jana Palacha, který spáchal na protest proti postupující letargii a malomyslnosti našeho národa po srpnové okupaci.

Více

Ve filmu jsou použity dosud nezveřejněné záběry z pohřbu Jana Palacha a následných demonstrací. Tento snímek by měl přispět k tomu, abychom lépe porozuměli smyslu jeho absolutní oběti.
Po promítání bude následovat debata s autorkou dokumentu Kristinou Vlachovou, která za svou scénáristickou a režijní práci obdržela mnoho ocenění u nás i v zahraničí.

Biograf MUD/Šťastný Lazzaro

15/1/2020

od 19 hodin

Magický film Alice Rohrwacherové Šťastný Lazzaro skládá působivou poctu klasické kinematografii a je jedním z nejlépe hodnocených evropských filmů z roku 2018. Z festivalu v Cannes si odvezl cenu za nejlepší scénář.

Více

Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a upřímný, až se některým lidem zdá hloupý. Žije v odlehlé části Itálie v izolované komunitě rolníků, kteří už před desítkami let ztratili kontakt se zbytkem světa a bez nároku na mzdu, vzdělání nebo slušné životní podmínky tvrdě pracují pro svou vychytralou paní. Bez možnosti srovnání však žijí svým způsobem šťastně. Když skupinu zotročených venkovanů shodou náhod objeví policie, rolníci zjišťují, v jaké lži léta žili, a s vidinou splněných snů se vydávají do města. Zatímco ostatní prožívají tvrdý střet s novou realitou, Lazzaro zůstává i uprostřed moderního světa až dojemně bezelstný a přirozený a působí jako střípek ztracené minulosti.
Přijďte si do MUD pro trochu Lazzarova štěstí.
Film se stopáží 125 minut je promítán v originálním italském znění s českými titulky.
vstupné: 20 Kč

Komentovaná prohlídka všech výstav s umělci

9/1/2020

17:00 - 18:00

Nenechte si ujít poslední šanci a přijďte na komentovanou prohlídku všech čtyř výstav velkého výstavního projektu Krajinow, kterými vás provedou samotní umělci! Společně s nimi pak i kurátorky Alena Ochepovsky Bartková a Barbora Ficková.
Vstup zdarma.

MISE: zútulnění domova

13/12/2019

Výtvarná dílna pro nejstarší

13:00 – 14:30
Vytvořme si společně neobyčejný servis na čaj nebo kávu. Vyzdobíme si pár hrnečků a konvičku, vyrobíme vlastní podšálky nebo lžičky. A to všechno stihneme během našeho půlročního setkávání.
Kapacita omezena, doporučujeme se přihlásit předem na telefonu 603 914 507 nebo na drexlerova@mudbenesov.cz.
vstupné: 20 Kč (výtvarné pomůcky, káva a občerstvení v ceně)

Více

Další dílny vždy od 13:00 – 14:30 v čítárně MUD

Biograf MUD/Alois Nebel

12/12/2019

od 18 hodin

Filmová adaptace komiksové trilogie od Jaroslava Rudiše a Jaromíra „99“ Švějdíka je animovaný černobílý vizuální skvost. Děj se z velké části odehrává v oblasti východních Sudet, v atmosférické krajině, na které se podepsala její bolavá historie. Po druhé světové válce odtud bylo odsunuto původní německé obyvatelstvo.

Více

Příběh filmu začíná na sklonku socialismu – na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí samotář Alois Nebel, kterého jednou za čas přepadá podivná mlha. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý, který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku…
Můžete se mimo jiné těšit na animované Hlavní nádraží, vánoční píseň Půlnoční od Václava Neckáře a skupiny UMAKART či skvělé herecké výkony Miroslava Krobota, Karla Rodena a Marie Ludvíkové.
Film z roku 2011 se stopáží 81 minut je promítán v originálním českém znění.
vstupné: 20 Kč

Přírodní kosmetika na Vánoce!

12/12/2019

16:30 - 18:00

Další z řady workshopů k výstavnímu projektu KRAJINOW.
Přijďte si na workshop vyrobit balzám na rty nebo přírodní tuhý parfém přesně podle vašeho gusta a darujte jej na Vánoce pod stromeček! Dárečky si pěkně zabalíme, olepíme a ostužkujeme.

Více

Do vašich výtvorů si můžete nakapat rozličné esenciální oleje (vlastní kombinace vůní bývá většinou nejzábavnější částí. :) Můžete je také ochutit a obarvit kořením, ovonět vanilkou nebo osladit medem.
Komu je kurz určen? Kurz je pro všechny, kdo mají chuť tvořit. I pro úplné začátečníky a děti od přibližně 12 let. Pokud máte doma pěkné kelímky, tuby na balzám či rtěnku, skleničky apod., přineste si, ať se mohou znovu použít. :) Pokud nenajdete, nevadí, vše bude k dispozici.
Kapacita omezena, doporučujeme se přihlásit předem na telefonu 603 914 507 nebo e-mailem na bartkova@mudbenesov.cz.
Vstupné 100 Kč

křest knihy Jana Krůty/Můj domov, můj svět (16.–18. století)

3/12/2019

18:00 - 19:00

Velký historický přehledník pro lidi, kteří chtějí znát souvislosti historie světa, českých zemí, Benešovska, Podblanicka a obce Poříčí nad Sázavou. Úvodní slovo pronese místostarosta města Benešov Zdeněk Zahradníček. Knihu vydalo nakladatelství Arcadia Art Agency.

To už budou zase Vánoce?

1/12/2019

10:00 - 17:00

Nestihli jste si koupit nebo vytvořit adventní věnec? Nezoufejte, my taky ne! Přijďte si o první adventní neděli vyrobit netradiční věnec do MUD. V rámci tvoření si budete moci projít výstavy muzea, popít svařené víno a také ochutnat domácí vánoční cukroví.
Cena: 100 Kč/osoba.
Dílna není omezená věkem.
Pro více informací volejte 603 914 507 nebo napište na drexlerova@mudbenesov.cz.

Jak nezabít pokojovku/ workshop

20/11/2019

16:00 - 18:00

Zajímá vás, jak udržet své pokojovky na živu? Proč vám umírají pod rukami? Co jim chybí, nebo naopak přebývá?
Nevíte, jakou si domů pořídit, aby byla šťastná ona i vy?
Všechno vám vysvětlíme, naučíme vás, jak se o ně správně starat, vysvětlíme základní chyby, které nejčastěji děláme a připravíme rady, tipy a triky…Všechno samozřejmě s názornou ukázkou!
A nezůstane jen u pokojovek, zabrousíme i do světa vzdušných rostlin a řasokoulí.
A pokud si nakonec vyberete, která rostlinka je pro vás ta pravá, budete si ji moct rovnou odnést domů!

Více

Nevíte, jakou si domů pořídit, aby byla šťastná ona i vy?
Všechno vám vysvětlíme, naučíme vás, jak se o ně správně starat, vysvětlíme základní chyby, které nejčastěji děláme a připravíme rady, tipy a triky…Všechno samozřejmě s názornou ukázkou!
A nezůstane jen u pokojovek, zabrousíme i do světa vzdušných rostlin a řasokoulí.
A pokud si nakonec vyberete, která rostlinka je pro vás ta pravá, budete si ji moct rovnou odnést domů!
Kapacita omezena, doporučujeme se přihlásit předem na telefonu 603 914 507 nebo na bartkova@mudbenesov.cz.
vstupné: 100Kč

Biograf MUD/NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ II

15/11/2019

18:00 - 19:30

Dokumentární film o hodnotách mladých lidí v posledním roce totalitního režimu. Výpověď nejrůznějších sociálních vrstev, protest proti totalitnímu režimu, touha po lásce a svobodě. Poslední záběry filmu jsou věnovány demonstraci 17. listopadu 1989 na Národní třídě.

Více

„Každej má něco. Jeden má todle. Druhej má todle. Jeden si něco přeje. Druhej si nepřeje nic, ten už to má. Jeden si přeje auto, a tak střádá. Druhej už ho má, a tak strádá. Jeden to má polepený. Druhej čím víc to má polepený, tím míň to má polepený. Jeden to támhle takhle nějak všelijak pytlikuje. Druhej to pytlikuje úplně konkrétně. Jeden smrdí korunou. U druhýho není ani cejtit. Jeden se zpije, a potom hrozně nadává. Druhej se raději zpije do němoty. My máme knihy. My tomu říkáme bojovný knihy. Vono to má vohnutej hřbet…Jedni si vyvolili cestu. Druzí jim říkají "vy volové“. Každej má něco. Nebo…Nebo nenajdeš vesnici, v níž by nebyla hospoda. Nenajdeš hrob, kde by nezobali ptáci. Nenajdeš klec, v níž by nebyla svoboda," výňatek z filmu Největší přání II.
Po filmu bude následovat diskuze s Vlastou Chromou.
Vstup zdarma

Cena Františka Hrubína 2019

14/11/2019

18:00 - 19:30

Srdečně Vás zveme na slavnostní večer věnovaný literatuře. Za přítomnosti hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové bude slavnostně vyhlášena Cena Františka Hrubína 2019. Toto ocenění je udělováno Klubem českých a slovenských spisovatelů středočeskému spisovateli za nejlepší knihu uplynulého roku.

30 let naší cesty ke svobodě

13/11/2019

18:00 - 19:30, debatní večer v režii Matěje Moravanského a Vítka Staši

V hlavní roli svoboda a demokracie, jejich významy a podoby. Kam jsme za 30 let svobody a demokracie došli? Dá se říci, že můžeme dnešní stav společností nazvat svobodou a demokracií? Máme prostor na to se zlepšovat? Jaké jsou výzvy současnosti?
Pohled mladých historiků na listopadové události roku 1989, výběr inspirativních textů největších osobností listopadových událostí a následná debata.

Čím je dnes krajina?

6/11/2019

17:30 - 19:00

Zaujaly vás výstavy, které můžete vidět nyní v MUD? Tak si určitě nenechte ujít besedu věnovanou velkému tématu krajiny!
Mezi panelisty besedy budou kurátorky výstavy KRAJINOW Alena Bartková a Barbora Ficková, dále autor výstavy Vyhořelá Země, Patrik Hábl.

Více

Krajinu má člověk tendenci vnímat často jako neměnnou entitu, která je běžnou součástí jeho života. Zajímá se o ní povětšinou až ve chvíli, kdy se v ní začnou odehrávat změny, které ho ovlivňují. Právě tyto změny jsou důvodem, proč se krajina v poslední době stává tématem nejen společenským, ale i politickým.

UDRŽITELNÁ DOMÁCNOST

23/10/2019

workshop, 16:00 - 18:00

Na workshopu se dozvíte, jak svou domácnost postupně nastavit na bezodpadkovou, jak nahradit chemické čističe na ty, které si hravě vyrobíte sami a jak kompostovat třeba i v paneláku. V praktické části si pak ukážeme výrobu pracího prášku nebo zubní pasty.
Max. počet účastníků je 12 osob.
Rezervujte si své místo na chylova@mudbenesov.cz nebo 774 965 295

OTÁZKA MÍSTA / Intervence

18/10—6/11/2019

Pátek, sobota a neděle

Umělci a architekti představí 5 různých způsobů reakce na městskou krajinu. Liší se pohled cizince a pohled toho, kdo ve městě žije každý den? Jaká místa jsou důležitá? A která jsou zajímavá? Zahájení proběhne 18/10 v 18:30 v jižní zahradě Piaristické koleje.
Performance – Mapa – Videoart – Architektonická instalace

Více

Reality Benešou
Eliška Perglerová, David Helán

Z reality všedního dne vás vytrhne performance Elišky Perglerové a Davida Helána, která se odehraje u zbourané tržnice na křižovatce ulic Vnoučkova a Karla Nového. Trh s realitami i s realitou bude probíhat 18.10. od 17.00 a 19.10 od 13.00 a od 17.00.

Ježek v tunelu u Tužinky – Tužte se !
Adam Trefil, Štěpánka Večeřová

Co se stane, pokud jediná přístupová cesta zůstane nepřístupná? Je řešením hledat nové cesty a nebo se začít starat o ty, které máme? Téma prostupnosti krajiny a péči o sdílený prostor se otevře v tunýlku pod tratí na cestě z Benešova do Tužinky.

Pár stupňů
Adam Trefil, Štěpánka Večeřová

Jak málo stačí ke kultivaci veřejného prostoru? Jeden z příkladů budete moci najít už v pátek na východním konci parkoviště u Penny Marketu ve vchodu ke Klášterce.

Procházka
Štěpán Pech

Ve vitríně domu Na Karlově 77 uvidíte videoart od Štěpána Pecha, který přinese periferii do centra. Místa, která čekají na změnu, místa, o kterých se často mluví, ale nic se na nich reálně neděje. Instrukce pro diváka, který se stává aspoň vzdáleným návštěvníkem opuštěných míst, umožňují vnímat místo novým způsobem a zamyslet se nad jeho významem.

Otázka místa – mapa
UIAA Studio – Rozárka Jiráková, Vítězslav Plavec

Zapomenutá zákoutí, spontánně vzniklá místa sousedského setkávání, nebo sochy ve veřejném prostoru, tohle vše můžete najít na mapě od UIAA studio. K dispozici v papírové podobě na recepci muzea a v elektronické podobě na našem webu od 18.10.

PROCHÁZKY PO MĚSTĚ

26/6—15/9/2019

OKRUH KARLOV
Procházka Karlovem nás zavede do nejstarší osídlené části Benešova, kde si povíme o zajímavých místech a historii města.

Více

Dozvíte se, jak se Benešov rozvíjel ve středověku v době největšího stavebního rozmachu, zavítáte na židovský hřbitov a poznáte i několik zajímavých staveb, které vznikly po revoluci. Jako bonus vám ukážeme zvon odlitý zvonařem Rudgerem. Jedná se o jeden z největších zvonů u nás a o nejstarší zvon, u něhož se dochovalo jméno tvůrce.

trasa prohlídky: radnice – hotel Bellevue Karlov – zvonice – minoritský klášter – kostel sv. Mikuláše – Villaniho park – židovský památník – židovský hřbitov – park Klášterka

Na prohlídku můžete přijít každý čtvrtek, pátek, sobotu a neděli od 15 hodin (po domluvě i v jiné časy).
Objednat se můžete v KIC Benešov nebo na tel. kontaktu 317 729 113.
Minimální počet pro konání prohlídky je 10 osob (20 Kč za osobu), v případě méně jak 10 osob (200 Kč za prohlídku)

muzejní noc 2019

25/5/2019

10:00 - 22:00

Všechny vás srdečně zveme na tradiční Muzejní noc, kterou zahájíme už v 10 hodin dopoledne otevřením kavárny před muzeem. Muzejní noc pokračuje odpoledne grilováním na dvorku muzea, koncertem nebo prohlídkou Karlova. Bude se na vás těšit tým muzea.
Na všechny akce je vstup zdarma. Pro případ, že by nám venku pršelo na hlavu, se nic z programu neruší, jen se přesuneme pod střechu.
KOMPLETNÍ PROGRAM NÍŽE:

Více

10:00—20:00
před MUD/kavárna
Pojďme spolu oživit Malé náměstí a dát si před muzeem kávu, buchtu nebo menší snídani. Vše bude k dispozici po celý den v kavárně v přízemí muzea.

10:00—20:00
před MUD
Vyměň kytku
Celý den si budete moci zdarma vyměnit své milované kytičky s ostatními! Přijďte si pro nové kousky do vašich pokojů.
Jak to celé funguje? Přinesete – odnesete :) Nezáleží kolik kusů donesete, každý odřezek se počítá.

13:00—15:30
MUD/sraz na recepci
Výtvarná dílna pro děti
Postav si svou galerii
Tímto programem děti vtáhneme do samotného zákulisí muzea. Dozví se, jaké profese jsou potřeba pro chod instituce, k čemu muzeum vůbec slouží a o co vše se stará nebo čím vším si musí dílo projít, než se dostane na výstavu. V poslední části programu se rozdělíme do několika profesních skupin, kde budeme budovat zázemí pro vytvoření celého projektu vlastní zmenšené galerie a výstavy.
Pro děti 6–12 let. Kapacita omezena, doporučujeme se přihlásit předem na kontaktu
603 914 507/d­rexlerova@mud­benesov.cz

15:00—15:50
Procházka Karlovem/sraz před MUD
Procházka Karlovem nás zavede do nejstarší osídlené části Benešova, kde si povíme o zajímavých místech a o historii města. A jaká místa v rámci procházky navštívíme?
radnice – hotel Bellevue Karlov – zvonice – minoritský klášter – kostel sv. Mikuláše – Villaniho park – židovský památník – židovský hřbitov – park Klášterka

16:00—16:50
u zříceniny minoritského kláštera Na Karlově
Loutkové divadlo/Kyklopci
Jak se vypořádat s podivuhodnou rodinou Kyklopů, kteří rádi zpívají, jsou tak trochu superhrdinové a vůbec se dost liší od lidí? Dokážou být mezi námi šťastní? Interaktivní pohádka o každodenních životních nástrahách a patáliích rodinky, která se zjevně liší od té naší lidské. Po vyslovení kouzelného zaříkadla čeká děti legrační překvapení.

16:00—22:00
dvorek MUD
Zahájení grilovací sezóny
Za muzeem máme útulný dvorek s řadou soch od významných českých umělců. Právě tam se bude i grilovat!

17:00—19:00
MUD/lektorská dílna
Workshop/Udělej si květinový věnec do vlasů
Přijďte si uvít ten nejhezčí květinový věnec do vlasů, který z vás udělá opravdovou a nefalšovanou letní vílu.

17:00—19:00
MUD/lektorská dílna
Dílna pro děti/Maxipes Fík
Připravme se na velký pohádkový maraton Maxipsa Fíka, který proběhne večer v Šímově síni.
V lektorské dílně si budeme při poslechu Fíkových dobrodružství omalovávat speciální Fíkovské omalovánky a vyrobíme pár placek. Pro všechny, neomezeno věkem!

18:00—19:00
MUD/sraz na recepci
Komentovaná prohlídka všech výstav s kurátory
Přijďte na prohlídku všech 5 výstav MUD. Tři nové měly svou vernisáž před pár dny. Provedou vás jimi kurátorky Lenka Škvorová, Alena Bartková a Markéta Hornerová.

19:00—22:00
MUD/Šímova síň
BIOGRAF MUD
Maraton pohádky Maxipes Fík
Příhody malé holčičky Áji a jejího kamaráda velkého psa, maxipsa Fíka.
Kde se vzal Fík? Jednou přinesl tatínek Áje štěně. Holčička pojmenovala pejska Fík. Fík strašně rychle rostl – vyrostl z krabice od bot, z košíku i z boudy. A jak se stalo, že přestal růst? Jednou, těsně potom, co se naučil mluvit, vypil celý sud piva. A od té doby už nerostl. V rámci Muzejní noci se podíváme na všech třináct epizod oblíbeného seriálu ze 70. let, který vznikl na motivy knihy Rudolfa Čecha a výtvarníka Jiřího Šalamouna.

19:00—22:00
dvorek MUD
Jazzový koncert
Miroslav Hloucal Quartet
Miroslav Hloucal Quartet je projekt trumpetisty Miroslava Hloucala, který si přizval ke spolupráci jedny z nejlepších česko-slovenských jazzových muzikantů, s nimiž se setkal již
dříve v jiných jazzových projektech v roli sidemana. Miroslav Hloucal Quartet hraje převážně autorskou muziku, ale nebrání se ani kompozicím mnoha jazzových velikánů.

21:00—21:30
Noční procházka Karlovem/sraz před MUD
Procházka Karlovem nás zavede do nejstarší osídlené části Benešova, kde si povíme o zajímavých místech a o historii města. A co všechno v rámci procházky navštívíme?
radnice – hotel Bellevue Karlov – zvonice – minoritský klášter – kostel sv. Mikuláše – Villaniho park – židovský památník – židovský hřbitov – park Klášterka

22:00—neděle 9:00
Už vaše děti někdy spaly v muzeu? Nebo často usnou u filmu či pohádky? S kartáčkem, spacákem, karimatkou a oblíbeným plyšákem u nás mohou zůstat na přespání na Fíkovském maratonu!
Pro děti od 7 do 13 let. Informace: 603 914 507/d­rexlerova@mud­benesov.cz

vernisáž tří výstav

21/5/2019

Vernisáž 21/5/2019/18h

Srdečně všechny zveme na zahájení tří výjimečných výstav umělců Karla Nepraše, Jana Špačka a Jaroslava Sůry od 18. hodiny v budově muzea. Na vernisáži vystoupí také jazzový band BARJAZZQ.

Více

KAREL NEPRAŠ/Egypt—Giacometti—Nepraš
Nepraš patřil k průkopníkům českého moderního umění a byl jedním z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století. Od konce května bude k vidění i další Neprašovo dílo sousoší Tři figury, které vzniklo v roce 1999 na symposiu v Greizu. Zdobit místo před MUD bude až do konce prázdnin.

JAN ŠPAČEK/Obrazy 2018
Jan Špaček se profesně věnuje architektuře, ale i návrhům interiérů. Vždy ho zajímala výtvarná tvorba a v poslední době se věnuje stále častěji malbě. Ve svém díle pracuje s výraznými barevnými plochami, které často svou barevností, ale i formou odkazují k principům gotické malby. Inspirací mu je jak nádherná příroda v okolí jeho ateliéru, tak i technické prvky v krajině.

JAROSLAV SŮRA/Hudba z plakátu
Výstava se bude věnovat hudebním plakátům, které Sůra tvořil například pro Českou filharmonii, Talichův Beroun, Národní divadlo nebo Chopinův festival. Myšlenky v nich vyjadřoval výrazovou zkratkou a oproštěnými tvary k umocnění toho, co chtějí sdělit.

PechaKucha Night Benešov vol. 1

16/5/2019

19:00 - 21:00

PechaKucha je japonský výraz pro hlasité povídání, ale také je to způsob, jak můžou zajímaví lidé prezentovat své nápady a projekty. Formát je vždy stejný, každý řečník má na svou prezentaci limit 6 minut 40 sekund (20 obrázků x 20 sekund).

Během večera vystoupí řečníci: Roman Týc, Štepán Kojan, TMBK, deFormace, David Richtr, Jan Kovářík, Zachraň jídlo, Michal Lehečka, Tereza Sylva, PROGRES ATELIER, PechaKucha Night Benešov

Vstupenky v prodeji ZDE nebo na pokladně MUD.

noc literatury

9/5/2019

Peter Stamm – Jemná lhostejnost světa/čte Ivana Jirešová, 21:30 - 23:00

Každý rok, v jeden květnový večer, probíhá v několika českých a zahraničních městech série veřejných čtení a Benešov nebude výjimkou.
Program začíná už od 18 hodin v Městské knihovně, pokračuje čtením od 20 hodiny v Rajském dvoře piaristické koleje a končí právě u nás v MUD čtením knihy Jemná lhostejnost světa od Petera Stamma. Ukázku přečte Ivana Jirešová.
Vstup na celý program je zdarma!

Výtvarka pro nejstarší - Vítej, jaro!

18/4/2019

13:00–15:00 - čítárna MUD

vstup a občerstvení zdarma
Námraza na oknech mizí a jarní teplé počasí už nám pomalu, ale jistě klepe na dveře. Pozvěme ho společně dovnitř domova, a to v podobě ozdobeného květináče s rozkvetlou sněženkou. Pojďme si společně nadekorovat květináč technikou decoupage a zasadit jarní květinu, která bude zdobit náš příbytek.
Kapacita omezena, doporučujeme se přihlásit předem na kontaktu 603 914 507 nebo na drexlerova@mudbenesov.cz

Biograf MUD Hmyz/Jan Švankmajer

16/4/2019

18:00–19:30 v Šímově síni MUD

Filmem Hmyz zahájíme pravidelné promítání biografu MUD.
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry a dojde zde i k převtělení jednoho z aktérů do hmyzí podoby. Ve svém vyznění má tedy film blíže ke Kafkově Proměně než k Čapkům. Hmyz (2018) je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra a animátora Jana Švankmajera. Můžete se také těšit na úvodní tématický komentář a skvělé herecké výkony Jiřího Lábuse a Jana Budaře.
vstup: 20 Kč v prodeji na pokladně před promítáním

Ukliďme společně Benešovský potok

13/4/2019

9:00–14:00

Ukliďme společně Benešovský potok
Pojďte společně s MUD a Sanchin Dojo v rámci projektu Čistá řeka Sázava uklidit Benešovský potok. Potkáme se v 9 hodin ráno na parkovišti pod radnicí. Poté společně odjedeme do Bedrče, odkud půjdeme k benešovské střelnici, kde úklid zakončíme společným posezením a opékáním buřtů. Doprava, rukavice, pytle a pitný režim zajištěny.
Hlaste se koordinátorům akce
Jindrovi Bulanovi – jindrich@bulan.cz nebo
Lence Škvorové – skvorova@mudbenesov.cz

Večer s Robertem Vanem

20/3/2019

od 18 hodin

Světoznámý fotograf s americkým pasem, slovenskými kořeny a maďarskými rodiči žijící v Praze bude přednášet o svém pestrém životě, který věnoval fotografii, v prostorách Muzea umění a designu v Benešově. To málo, co si plánoval, mu nikdy nevyšlo a na to mnohé, co se mu podařilo, ani nepomyslel, natož aby si to plánoval. Přijďte si poslechnout jeho příběh.

kapacita omezena, informace: 317 729 113/in­fo@mudbenesov­.cz
VSTUPENKU ZAKOUPÍTE ZDE nebo na pokladně v MUD*

VERNISÁŽE VÝSTAV/ O UB 12, VOVES, HONZÍRKOVÁ

14/3/2019

Vernisáž 14/3/2019/17h

Srdečně vás zveme na zahájení tří výjimečných výstav
KRISTÍNA HONZÍRKOVÁ/ATYPICKÁ ROMANCE
MUD* PRO ŠETLÍKA/O UB12
JIŘÍ VOVES/VRSTVY ZAPOMNĚNÍ II

Od 17 hodiny do Městské výstavní síně a od 18 hodiny do budovy muzea.
Výstavy uvedou Lenka Škvorová, Barbora Ficková a Jiří Šetlík.

Koncert pro Tibet

10/3/2019

od 16 hodin - vstup zdarma

Tibetské mísy – živá a akustická hudba v podání Jana a Hany Marešových. Hudba a povídání o Tibetu v den, kdy si celý svět připomíná Tibetské národní povstání proti čínskému komunistickému režimu.

Vernisáž tří výstav

27/2/2019

Vernisáž 27/2/2019/18h

Srdečně Vás zveme do MUD na vernisáž tří výstav:
Veronika Bromová/SKENY­REALITY
Jaroslav Vančát/INTERAKCE
Viktória Černegová a Olga Sosnowska/REGULACE BLÍZKOSTI
Výstavy uvedou kurátorky Alena Bartková, Barbora Ficková a Klára Vetterová.

Více

18:00/První sál
Veronika Šrek Bromová/SKENY­REALITY
Realita je nashromážděná v našich externích digitálních srdcích mobilů. Ta se posouvá, trhá, tříští, deformuje a komprimuje. Panoramatické fotografie autorka nevnímá jako fotku, ale jako svébytný otisk doby skrz objektiv, čip a software iPhonu.

18:00/Šímova síň
Jaroslav Vančát/INTERAKCE
Interakci považuje autor za vůdčí princip dneška nejen v dotyku člověka s obrazovkou.
Ve svých obrazech studuje skladbu vzájemného působení jednotlivých obrazových částic při jejich velkém počtu a výsledky své tvorby považuje za realistické podněty k představám.

18:00/Sklep
Viktória Černegová a Olga Sosnowska/REGULACE BLÍZKOSTI
Jak silné je pouto pupeční šňůry a co se skrývá za vzájemnými potřebami? Je pro nás pupík jizvou nebo uzlem? Umělkyně otevírají otázky, které překračují komfortní zónu každého z nás. Multimediální výstava sledující ambivalentní vztah matky a dcery.

A ať už cestujete vlakem nebo autobusem, z nádraží je to k nám jen 13 minut. Projdete Tyršovou ulicí (hlavní třídou), přes Masarykovo náměstí směrem k radnici. Od ní se dáte doprava a jste u nás na Malém náměstí. Pokud jezdíte raději autem, přímo před muzeem je placené parkování. Zdarma parkovat je možné před budovou bývalých Táborských kasáren nedaleko nádraží. malý tip: z Prahy do Benešova to je rychlíkem 40 minut

Postřižiny Kamily Ženaté

16/2—17/2/2019

10:00-18:00

Celý víkend máte možnost si domů odnést kousek z instalace Kamily Ženaté. Odstřihávání jednotlivých částí instalace zahájí sama umělkyně v sobotu v 10 hodin dopoledne.

Celodenní výtvarná dílna pro děti - Postav si svou galerii

16/2/2019

10:00-16:00

Co všechno se v muzeu děje a k čemu slouží? Co dělá v muzeu kurátorka a k čemu je správce sbírky? Jak se vůbec dostane dílo do muzea a kde je, když není na výstavě? Na programu se děti dozví, o co vše se muzeum stará, jaké profese jsou zde potřeba, nebo čím vším musí dílo projít, než se dostane na výstavu. Společně v kurátorských týmech vytvoříme vlastní galerii a originální výstavu.

Více

Pro děti 6–12 let
Cena: 100 Kč
Oběd, materiál a pomůcky jsou v ceně.
Kapacita omezena, doporučujeme se přihlásit předem.
informace: 603 914 507/d­rexlerova@mud­benesov.cz

Výtvarka pro nejstarší - Koláž II

14/2/2019

13:00-15:00

Všichni jsme na základní škole měli výtvarku, všichni jsme si omylem přilepili čtvrtky k lavici, barevný papír k ruce a odhazovali jsme odstřižky do kapsáře. Pojďme to společně zkusit znovu a vytvořit vlastní originální koláž. Veškerý materiál k výrobě je k dispozici na místě. V příjemném prostředí muzea s malým občerstvením. Pojďte ve šlépějích Jiřího Koláře nebo Jindřicha Štyrského a poznejte všechny možnosti a nemožnosti, které koláž umí.
Vstup zdarma

Přednáška Kamily Ženaté o svém díle

13/2/2019

12:00-14:00

Tato významná česká umělkyně se na české umělecké scéně prosadila svou komplexní prací s výstavním prostorem, nejrůznějšími médii a důrazem na nepřenositelný osobní zážitek. Přijďte si poslechnout příběh nevšední osobnosti českého umění.

Odkaz Jana Palacha

23/1/2019

18:00

Srdečně Vás zveme na vzpomínkový a diskuzní večer, který bude věnován odkazu statečného studenta Jana Palacha.

Více

Připomeneme si padesát let staré lednové události, přečteme si úryvky textů, které nám alespoň z části mohou poodhalit smysl oné velké oběti mladého člověka. Na závěr se zamyslíme nad tím, čím nám Jan Palach je a čím nám měl být. Pořádá student FF UK Matěj Moravanský.

Přednáška o životě a díle Miloslava Chlupáče

22/1/2019

10:00-12:00

Miloslav Chlupáč, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů 20. Století je často veřejnosti neznámý. Jeho životní příběh odráží historické události Československa a ukazuje, jak často málo stačilo, aby se osud jednotlivce ubíral úplně jiným směrem.

Více

Během přednášky se seznámíte s teoretickými východisky jeho tvorby a ukážeme si příklady nejen jeho monumentální tvorby rozeseté po celém světě, ale také malby a litografie, které jeho sochařskou tvorbu doplňují.
Přednášku povede kurátorka výstavy Miloslav Chlupáč 1920–2008 Barbora Ficková.

Celodenní výtvarná dílna/Slovo jako obraz

19/1/2019

10:00 - 16:00

Společně s autorkou výstavy Sandrou Majerovou si ukážeme, jak mohou být propojená slova a obraz. Zkusíme si vytvořit obrazy podle výtvarných technik jednoho z nejvýznamnějších českých umělců Jiřího Koláře nebo poezii beze slov. Budeme lepit, stříhat, trhat, mačkat, kreslit, fotit – zkrátka se dobře bavit.

Více

pro děti 6–12 let
cena: 100 Kč
Oběd, materiál a pomůcky jsou v ceně.
Kapacita omezena, doporučujeme se přihlásit předem.
informace: 720 051 729/v­etterova@mudbe­nesov.cz

Výtvarka pro nejstarší - Koláž

17/1/2019

13:00-15:00

Všichni jsme na základní škole měli výtvarku, všichni jsme si omylem přilepili čtvrtky k lavici, barevný papír k ruce a odhazovali jsme odstřižky do kapsáře. Pojďme to společně zkusit znovu a vytvořit vlastní originální koláž.

Více

Veškerý materiál k výrobě je k dispozici na místě. V příjemném prostředí muzea s malým občerstvením.
Pojďte ve šlépějích Jiřího Koláře nebo Jindřicha Štyrského a poznejte všechny možnosti a nemožnosti, které koláž umí.
Vstup zdarma

Rodinná dílna k výstavě Miloslava Chlupáče

12/1/2019

10:00 - 12:00

Figura jako obraz
Jaké sochy vytvořil slavný benešovský umělec Miloslav Chlupáč? Co mají společného s jeho obrazy? A jakým způsobem vnímal lidskou figuru? To vše se dozvíte na dílně, která vás provede aktuální výstavou.
cena: 20 Kč
Kapacita omezena, doporučujeme se přihlásit předem.
informace: 720 051 729/v­etterova@mudbe­nesov.cz

Sváteční slovo

24/12/2018

16:30

Tradiční setkání obyvatel Benešova na Štědrý den u rozsvíceného stromu s představiteli křesťanských církví a zástupců města. Zazní biblické texty, vánoční písně, koledy a skauti přivezou Betlémské světlo.

VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI

8/12/2018

10:00-12:00

Výroba vánočních ozdob z netradičních materiálů. Sobotní dílna pro děti 8–12 let.
Kapacita omezena, je vhodné přihlásit se předem.
informace: 720 051 729 / vetterova@mudbenesov.cz

večer Paměti národa

6/12/2018

Vernisáž 6/12/2018/18h

Od 18:00 v síni Ladislava Šímy uvede Paměť národa projekci vzpomínek místního rodáka, jehož příběh zaznamenalo Post Bellum a uvede ho dokumentarista Jan Horník (ÚSTR).

V srpnu 1968 jsme vysílali v pěti jazycích ze skladu v Žitné. Projekce vzpomínek místního rodáka, Vladimíra Brabce (1924), který vedl v 60. letech ekonomickou redakci ČTK.

Více

Založil na tehdejší dobu progresivní službu Četkom. Stal se členem hospodářské vládní komise Oty Šika, která měla připravit reformu socialistického ekonomického systému. S nástupem normalizace byl z ČTK v roce 1970 propuštěn. Po sametové revoluci spoluzaložil Hospodářské noviny. Příběh natočený pro archiv Paměť národa představí historik Jan Horník (ÚSTR). Pořad vznikl díky
podpoře Středočeského kra­je.

MINT Fashion Market

1/12/2018

Muzeum umění a designu a Malé náměstí

V sobotu 1. prosince Benešov poprvé přivítá MINT market – trh nezávislé módy, šperků a designu, na kterém svá díla představí kreativní tvůrci z celé ČR.
Trh se bude konat v Muzeu umění a designu a před ním na Malém náměstí. Těšit se můžete na originální výrobky českých módních návrhářů a designérů, poctivé jídlo, muziku a skvělou náladu.
Nakoupit si designové kousky budete moci od 11.00 do 18.00
Vstup na akci je jako vždy zdarma.
Sledujte akci na facebooku

Kamila ženatá - Miloslav chlupáč - Salon výtvarníků Benešovska

29/11/2018

Vernisáž 29/11/2017/17h

Srdečně Vás zveme do MVS a MUD na vernisáž tří výstav. Od 17 hodiny v Městské výstavní síni na Salon výtvarníků Benešovska a od 18 hodiny na vernisáže výstav Kamily Ženaté a Miloslava Chlupáče.

Více

MVS/17:00
Salon výtvarníků Benešovska
Cílem již tradičního salonu je představit regionální tvorbu v co nejširším spektru od malby, přes grafiku až po fotografii.

MUD/18:00
Miloslav Chlupáč/1920–2008
Výstava děl benešovského rodáka Miloslava Chlupáče věnující se jeho nejvýznamnějšímu tématu těla a tělesnosti, ztvárněné jak v jeho typické plastice nebo v grafice či kresbě.

Kamila Ženatá/U stolu
Autorská instalace umělkyně, která se na české umělecké scéně prosadila svou komplexní prací s výstavním prostorem, nejrůznějšími médii a důrazem na nepřenositelný osobní zážitek.

Cena Františka Hrubína 2018

7/11/2018

Klub pražských spisovatelů a hejtmanka Středočeského kraje si vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení Ceny Františka Hrubína 2018 udělované středočeskému spisovateli za nejlepší knihu uplynulého roku, které se koná v Šímově síni od 18 hodin. Projekt je realizován pod záštitou a v laskavé spolupráci s hostitelským městem Benešov.

Beseda o vítězném návrhu úpravy Masarykova a Malého náměstí

10/10/2018

Srdečně Vás zveme na besedu o vítězném návrhu úpravy Masarykova a Malého náměstí, která proběhne od 17 hodin v Šímově síni.
Autoři tří nejlepších návrhů Vám představí jejich ideální řešení pro náměstí. Podněty vzniklé z diskuse pak budou autoři moci do návrhu zapracovat.
Další informace k soutěži naleznete zde: http://cceamoba.cz/…stabenesova/ .
Soutěžní návrhy si můžete také prohlédnout na výstavě v Městské výstavní síni (Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov).

Den architektury v Benešově 2018

28/9—4/10/2018

Stejně jako v minulých letech pro vás připravujeme Den architektury — vlastně týden, kdy město ožije prohlídkami, procházkami, workshopy, promítáním a besedami o architektuře a o městě!
VSTUP ZDARMA
Program níže

Více

PROGRAM

sobota 29.9.

16:00
MUZEUM PODBLANICKA: STŘEDOVĚKÉ SKLEPY
Přednáška o podzemí pod náměstím.

18:00
DA BN 18 | Archikino: 4×krátký film
https://www.facebook.com/…21422430956/
Promítneme čtyři krátké filmy o architektuře!

20:00
AFTERPARTY: NA DVORKU MUD*
https://www.facebook.com/…43259561843/
Afterparty prvního dne na dvorku Muzea umění a designu.


neděle 30.9.

10:00
PROCHÁZKA: GOGOLÁK+GRASSE – PROMĚNA KLÁŠTERKY
https://www.facebook.com/…92595846805/
Autoři vítězného návrhu z ateliéru Gogolák+Grasse představí studii na přeměnu Klášterky přímo na místě.

14:00
DA BN 18 | Vetřelci, volavky a další umění
https://www.facebook.com/…79007749387/
Komentovaná procházka s Muzeem umění a designu vás provede po zajímavých uměleckých dílech, která lze po Benešově najít.

16:00
DA BN 18 | Secesní muzeum po rekonstrukci
https://www.facebook.com/…39629663028/
Jeden z nejhezčích domů v Benešově, secesní hospodářská záložna od Marcela Dusila, prošel rekonstrukcí. Dnes v něm sídlí Muzeum umění a designu.

18:00
DA BN 18 | Archikino: Bloki
https://www.facebook.com/…17386255233/
Promítneme film Bloki, který je sociologickou sondou zaměřenou na výstavbu obřích bytových komplexů v Polsku.


pondělí 1.10.

18:00
PROCHÁZKA: HOLIŠ+ŠOCHOVÁ ARCHITEKTI
https://www.facebook.com/…29300927492/
Komentovaná procházka po stavbách rodinných domů (v ulici Vlašimská a Na Spořilově) od benešovksého ateliéru Holiš+Šochová architekti.


úterý 2.10.

18:00
PROCHÁZKA: OD OBLOUČKŮ K ASFALTU
https://www.facebook.com/…40710700963/
Komentovaná procházka s historikem Michalem Horáčkem představí průřez proměny městského prostoru v Benešově v meziválečném období.


středa 3.10.

18:00
ATELIER VAS: PROJEKTY NA BENEŠOVSKU
Přednáška o domu na náměstí č.p.77, Bukové Lhotě, Týnci nad Sázavou a sportovním areálu na Sladovce.


čtvrtek 4.10.

16:00
NA PIVO S KOMISÍ PRO ARCHITEKTURU
https://www.facebook.com/…63526039530/
Zajímá vás co se plánuje? Máte otázky k rozvoji města? Přijďte se zeptat členů Komise pro architekturu a městského architekta Michala Schwarze na aktuální projekty i směřování celého města.

18:00
POJMENUJ SI ULICI V BENEŠOVĚ
https://www.facebook.com/…06773938530/
Beseda s pamětníky a se členy Názvoslovné komise o názvech zaniklých i budoucích.

Muzejní noc Benešov

2/6/2018

Všechny vás srdečně zveme na tradiční Muzejní noc kterou zahájíme už v 10 hodin dopoledne otevřením „kavárny“ před muzeem
kde se můžete s rodinou zúčastnit zajímavých workshopů. Muzejní noc pokračuje odpoledne grilováním na dvorku muzea.

Více

10:00 OTEVŘENÍ „KAVÁRNY“ PŘED MUZEEM
Náměstí je prostor k setkávání. Pojďme spolu oživit Malé náměstí a dát si před muzeem kávu
buchtu nebo snídani.

10:00 CELODENNÍ WORKSHOP VÝROBY PLACEK Z KOLÁŽÍ
/v „kavárně“ před muzeem
Budeme stříhat
lepit
recyklovat
můžete si vyrobit vlastní placku! K dispozici budou staré časopisy
plakáty i látky
nebo si placku můžete také dokreslit sami. Vhodné pro děti i dospělé.

10:00 OTEVŘENA VÝSTAVA „ZNÁTE NAŠE SVÁTKY?” / SOUTĚŽ – TVŮJ NOVÝ SVÁTEK
/Experimenta na Masarykově náměstí
Děti
zapojte se do naší soutěže a vymyslete nový svátek. Nechte se inspirovat výstavou a nakreslete a v pár větách popište své nápady. Fantazii se meze nekladou! Se jménem
věkem a kontaktem je odevzdávejte na výstavě v Experimentě. Nejlepší nápady budou oceněny krásnými cenami.

10:00 ZAHÁJENÍ PROGRAMU „BENEŠOV TECHNICKÝ A INDUSTRIÁLNÍ“ – CELODENNÍ AKCE
/v „kavárně“ před muzeem
Komponovaný den procházek a výletů za technickým a industriálním dědictvím města a jeho okolí. Cesta autobusem bude za symbolické jízdné
kromě návštěvy řady zajímavých objektů a povídání o nich Vás čeká i nějaké to překvapení
tekuté občerstvení po cestě i výjimečná možnost navštívit opět výstavu „Benešov technický a industriální“. Na akci je z kapacitních důvodů nutná rezervace. Více informací na našem webu nebo facebooku.

13:30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY „NAŠE OSMIČKY“
/v Muzeu Podblanicka
Přijďte se zamyslet nad milníky našich dějin na výstavu „Naše osmičky” do prvního patra muzea. Připravena je pro Vás zajímavá komentovaná prohlídka této výstavy.

14:00 OTEVŘENÍ DVORKU MUZEA S GRILOVÁNÍM
Za muzeem máme útulný dvorek s řadou soch od významných českých umělců. Budeme společně grilovat!

15:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA REKONSTRUOVANÝCH PROSTOR MUZEA
/sraz v přízemí muzea
Přijďte se podívat
jak rekonstruujeme Muzeum umění a designu. Je to jedinečná možnost vidět prostory naší budovy bez obrazů
soch a dalších uměleckých děl. Co chystáme a na co se můžete těšit? Jak bude vypadat nová tvář muzea? To vše Vám ukáže pověřená ředitelka muzea Lenka Škvorová.

16:00 KNIHAŘSKÝ WORKSHOP – VYROB SI SVŮJ SEŠIT
/v „kavárně“ před muzeem
Slož
svaž
sešij
pokresli
navrhni. Vytvoříme spolu originální sešity! Budete si moc vyrobit vlastní obálku
vymyslet vlastní formát
každý sešit bude jedinečný. Vhodné pro děti i dospělé.

17:00 AUTORSKÁ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY PAVLA SEQUENSE – ÚHEL POHLEDU
/Městská výstavní síň na Malém náměstí
Pavel Sequens se benešovské veřejnosti představil již na prosincovém Salonu výtvarníků Benešovska. Jeho dílům vévodí jasná inspirace surrealismem
reálně zachycené postavy se proplétají se světem snů a nočních můr
kde neplatí žádná pravidla. Sám autor ke své tvorbě říká
že je to zdravé šílenství
které mu umožňuje nacházet skrz svou tvorbu pocity absolutní svobody.

17:00 ČTENÍ DOBOVÉHO TISKU Z ROKU 1968
/v Muzeu Podblanicka
Literárně – dramatický soubor ZUŠ Josefa Suka Vám skrze dobové texty přiblíží dobu roku 1968.

18:00 PROHLÍDKA KARLOVA
/sraz před muzeem
Uvědomujeme si působivost míst
kudy běžně procházíme? Jakou mají historii a jak kdysi vypadaly? Podíváme se na Karlov
na první osídlené místo v Benešově a připomeneme si jeho historii.

18:40 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „ZNÁTE NAŠE SVÁTKY?“
/u zříceniny minoritského kláštera Na Karlově
Jaký zajímavý svátek by děti chtěly slavit? Představíme a oceníme vybrané nápady z květnové soutěže! Pozor
soutěžní návrhy můžete až do 14 hodiny odevzdávat v Experimentě na Masarykově náměstí.

18:45 BUCHTY A LOUTKY – LOUTKOVÉ DIVADLO PRO DĚTI
/u zříceniny minoritského kláštera Na Karlově
Legendární pražské loutkové divadlo Buchty a loutky zahraje pohádku Kocour v botách
volně na motivy knihy Charlese Perraulta. Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví… Nejstarší syn dostal mlýn
prostřední peníze a nejmladší
hm
na toho zbyl jen kocour. Cha chá
jen obyčejný kocour? Ale pozor
on tak docela obyčejný není
on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit
třeba princeznu nebo… Nevěříte?
Tak se přijďte podívat!

19:00 JAZZOVÝ KONCERT IGORA OCHEPOVSKYHO
/na dvorku muzea
Koncert hudebního skladatele a kytaristy
který má na kontě kromě čtyř Studentských Thálií a výhry MoneyPolo Talent 12 i výhru v soutěži Jazz Fruit 2017. Se svou kapelou vydal minulý rok nové jazzové album I’m the Wind. Budeme se na Vás těšit v 19 hodin při nevšedním jazzovém kytarovém zážitku.

20:00 KONCERT SABINY LUDÁNYIOVÉ
/v Muzeu Podblanicka

21:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY „NAŠE OSMIČKY“
/v Muzeu Podblanicka
Přijďte se zamyslet nad milníky našich dějin na výstavu „Naše osmičky” do prvního patra muzea. Připravena je pro Vás zajímavá komentovaná prohlídka této výstavy.

21:00 NOČNÍ PROMÍTÁNÍ KULTOVNÍHO FILMU CESTA DO PRAVĚKU OD KARLA ZEMANA
/v prostorách ZUŠ
Jeden z nejlepších dětských dobrodružných filmů
který je zároveň průkopnickým dílem světové kinematografie. Vypráví příběh čtyř chlapců
kteří se vydají na dřevěné loďce proti proudu času.

23:00 NOČNÍ ČTENÍ Z KNÍŽKY PŘED SPANÍM V MUZEU
/v prostorách ZUŠ
Už Vaše děti někdy spaly v muzeu? Nebo často usnou u filmu či pohádky? S kartáčkem
spacákem a oblíbeným plyšákem u nás můžou zůstat na přespání! Pro děti od 7 do 13 let. Rezervace nejpozději do 31. 5. 2018 na adrese vackarova@mudbenesov.cz

Vstupem na tuto akci souhlasíte s pořizováním audiovizuálních záznamů v prostorách
kde se akce odehrává. Pořízené audiovizuální záznamy mohou být využity na webových stránkách MUD a sociálních sítích.

Skupina 42

17/5/2018

Přednáška se kvůli rekonstrukci hlavní budovy muzea koná v Cafe Bar Terasa Benešov (Villaniho 2130 25601 Benešov)

Květnová přednáška
tentokrát věnovaná jedné z nejslavnějších českých uměleckých skupin
Skupině 42
se bude zabývat samotnými členy skupiny i jejím úzkým tematickým zaměřením.

Více

Tím se stalo zachycení existenčních pocitů pracujícího městského člověka a jeho všedního dne. Svými myšlenkami Skupina 42 vycházela z tradice českého meziválečného umění a významně ovlivnila soudobý i budoucí rozvoj české výtvarné a literární tvorby. Skupina 42 se zaměřovala na zachycení mytologie městské krajiny a jejího ducha
vycházela z magického realismu prosazovaného v avantgardě té doby
nicméně bezpochyby také odrážela stísněnou atmosféru protektorátu a druhé světové války.

Osudové roky české státnosti

10/5/2018

Století novodobého českého státu není jen historií země. Pokud se mluví o dějinách
slýcháme většinou o důležitých událostech a významných osobnostech.

Více

Zem a její dějiny
však tvoří lidé. Jen odsud konkrétního člověka dokreslí atmosféru doby
v níž se odehrávaly boje o svobodu a demokracii naší země. Zaposlouchejte se tedy do příběhů prostých vojáků
žen v odboji i rodin
jejichž životy prošly v průběhu vzniku a vývoje naší republiky významnými změnami.

přednáší PhDr. Jindra Svitáková

Zdeněk Kirchner a lettrismus

26/4/2018

Přednáška se kvůli rekonstrukci hlavní budovy muzea koná v Cafe Bar Terasa Benešov (Villaniho 2130 25601 Benešov)

Přednáška bude věnována malíři a grafikovi Zdenku Kirchnerovi. Jeho uměleckou pozůstalost
obsahující několik stovek maleb
grafických listů
objektů a prací z oblasti užité grafiky
získalo Muzeum umění a designu v roce 2013.

Více

Zdeněk Kirchner se narodil v roce 1934 v Jablonci nad Nisou. Do povědomí se u nás dostal díky knižním obálkám
plakátům a pro něj charakteristickým užitím písma v obraze. Díla vzniklá v českém prostředí se stala těžištěm pro jeho tvorbu ve Francii
kam emigroval v roce 1969 a kde také o osmnáct let později zemřel. Převážnou část svého života byl ovlivněn právě lettrismem
a proto bude řeč také o tématu písma ve výtvarném umění 20. století.

Ženy umělkyně

22/3/2018

Přednáška se kvůli rekonstrukci hlavní budovy muzea koná v Cafe Bar Terasa Benešov (Villaniho 2130 25601 Benešov)

Téma žen v umění se v rámci dějin umění otevírá již od 70. let 20. století. Jejich situace je velmi komplikovaná a v průběhu historie se mnohokrát měnila.

Více

Umění bylo často chápáno jako čistě mužská doména
se kterou byly spojovány pojmy jako génius a talent
které byly pro ženy nedosažitelné. To ale neznamená
že by v dějinách umění žádné ženy nebyly. Největší překážkou byl přístup k uměleckému vzdělání a následně prosazení se na uměleckém trhu. V průběhu přednášky se seznámíme s některými významnými ženami českých dějin umění s důrazem na konec 19. století a 20. století. Věnovat se budeme právě uměleckému vzdělání a nastavení uměleckých skupin a společností ve vztahu k ženám.

Kubismus a expresionismus

22/2/2018

Přednáška se kvůli rekonstrukci hlavní budovy muzea koná v Cafe Bar Terasa Benešov (Villaniho 2130 25601 Benešov)

Expresionismus i kubismus stojí na počátku českého moderního umění. V českém prostředí, které bylo impresionismem ovlivněno jen velmi okrajově, se jednalo o první zásadnější průlom do klasického pojetí umění. Zatímco ve světovém kontextu se expresionismus váže hlavně k německému prostředí a kubismus k francouzskému, situace na území Československa byla mnohem složitější.

Více

V této přednášce se seznámíme s hlavními postavami českého expresionismu a kubismu – Emilem Fillou, Bohumilem Kubištou, Fridrichem Feiglem či Antonínem Procházkou, ale věnovat se budeme i těm, kteří kubismus interpretovali svým specifickým způsobem jako například Josef Čapek. Zmíníme i propojení kubismu s oficiální tvorbou nově vzniklého Československa a vliv těchto dvou směrů na generaci mladších umělců.