Letní tvůrčí dílna pro středoškoláky

15/8—19/8/2022

Krajina, město, těsto
(Přihlašování PRODLOUŽENO do 15. 7.)

PŘIHLÁŠKY ZDE

Co dělá město městem? Krajinu krajinou? Krajinu ve městě a město v krajině? Může být tělo uměleckým nástrojem? A plátnem? Pomocí architektury, land artu, body artu, instalace a performance si společně uhněteme těsto z těla města a těla přírody.

Více

Umění je pojem nanejvíc abstraktní a pojímá skoro až nekonečnou škálu odvětví. Zasahuje do životů všech ať už pasivně nebo aktivně, vizuálně nebo emočně. Se středoškoláky bychom se rádi zaměřili na veřejný prostor a postmoderní přístupy v umění přesahující do současnosti, aby byli schopni identifikovat, co mají za umění kolem sebe, odkud pochází, co by v něm šlo zlepšit a jak na ně působí.

Důležité informace

Setkávat se budeme v kavárně Muzea umění a designu mezi 9:30–10:00. Rozloučíme se vždy mezi 18:00–18:30.

Po vyplnění on-line formuláře vám zašleme závaznou přihlášky s organizačními pokyny a potvrzení od lékaře. Tyto dokumenty si prosím vytiskněte a vyplněné doneste do konce června na recepci MUD. První den letní tvůrčí dílny nám pak předáte kopii kartičky zdravotní pojišťovny a vyplněný formulář o bezinfekčnosti.

U studentů a studentek mladších 18 let prosíme o písemný podepsaný souhlas rodičů na celý týden, že mohou jejich potomci po skončení programu samostatně opustit muzeum.

Vybavení: nádoba na pití a náhradní oblečení na dílny. Čekají nás i menší výlety, vždy si minimálně den předem řekneme, co bude potřeba.

Vyplněním formuláře souhlasím s tím, aby MUD Benešov použil vytvořené fotografie nebo audio/video záznam mého dítěte či mě v případných propagačních materiálech.

Informace k platbě

Celková cena za letní tvůrčí dílnu MUD je 3 000 Kč, přičemž cena zahrnuje: obědy, svačiny, pitný režim, program, materiál a úrazové pojištění.

Po potvrzení účasti ze strany MUD je třeba uhradit do 30. června 2022 nevratnou zálohu ve výši 1 000 Kč. V opačném případě bude místo přihlášeného účastníka nabídnuto náhradníkům.

Doplatek ceny ve výši 2 000 Kč je nutné u letní tvůrčí dílny uhradit do 25. července 2022.

Účastník je závazně přihlášen a termín rezervován až po připsání částky na účet 373 656 4339/0800, Česká spořitelna. Jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 čísel z rodného čísla účastníka. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím kód letní tvůrčí dílny: LTD 1 a PŘÍJMENÍ a JMÉNO účastníka. Děkujeme.

Storno poplatky
(1) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného účastníka ze strany tábora, má zákonný zástupce dítěte/zletilý účastník právo na vrácení plné (již zaplacené) částky.
(2) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného účastníka ze strany zákonných zástupců/příp. zletilého účastníka, má zákonný zástupce dítěte/zletilý účastník právo pouze na vrácení doplatku. Záloha propadá ve prospěch tábora jakožto storno kauce. V případě doložení přihlášeného účastníka z důvodu úrazu nebo onemocnění řádnou dokumentací (lékařské potvrzení), bude vrácena částka ve výši doplatku a 50 % zálohy.
(3) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, kteří mají zájem na vrácení plné částky, pak jsou povinni za toto dítě zajistit náhradu.

Letní příměstské tábory 2022 v MUD

18/7—19/8/2022

Stále probíhá zápis do čtyř turnusů příměstských táborů v MUD 2022 s názvem PROMĚNA!

 1. turnus 18.–⁠22. 7. 2022 │pro děti 8–⁠15 let (PT 1) PLNĚ OBSAZENO
 2. turnus 25.–⁠29. 7. 2022 │pro děti 10–⁠15 let (PT 2) POSLEDNÍ 1 VOLNÉ MÍSTO
 3. turnus 8.–⁠12. 8. 2022 │pro děti 8–⁠15 let (PT 3) POSLEDNÍCH PÁR VOLNÝCH MÍST
 4. turnus 15.–⁠19. 8. 2022 │pro děti 7–⁠15 let (PT 4) POSLEDNÍCH PÁR VOLNÝCH MÍST

Letáček ZDE
Online přihláškový formulář na 4. turnus ZDE
Závazná přihláška k vytištění ZDE
Posudek zdravotní způsobilosti ZDE
Bezinfekčnost ZDE

Jak dlouho trvá stát se žirafou? Může být město džunglí? Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpovědi nejen výtvarnou cestou! Benešov se na chvíli promění v zázračné místo, kde se z lidí stávají zvířata, z parku ostrov a z muzea třeba i les! Čeká nás kresba, malba, výroba kostýmu, práce s hlínou a mnoho dalšího! Tábor zakončíme společnou vernisáží.

Více

Čeká nás pět dnů plných proměn. Děti se stanou umělci, performery, sochaři, návrháři a nakonec i zvířaty! I naše prostředí se bude měnit, prostory muzea i Konopišťského zámeckého parku nemusí být, čím se zdají, nesmí se tedy nikdo divit, pokud v nich během našeho příměstského tábora začnou růst ty nejexotičtější rostliny!

Turnus jednoho táboru trvá od pondělí do pátku.
Cena táboru za jedno dítě: 3 000 Kč za turnus.
Sleva pro 2 a více dětí: rodinná sleva ve výši 200 Kč na přihlášku.

Přihlašování na první tři turnusy PRODLOUŽENO do 25. června, na 4. turnus je možné přihlásit se do 15. července 2022.

Důležité informace
Předávání dětí bude probíhat na recepci Muzea umění a designu vždy od 7:30 do 8:00 a nazpět do domovů budou děti předávány od 16:30 do 17:00. Jiné osobě než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě písemného potvrzení o předávání.

Po vyplnění on-line přihlašovacího formuláře Vám e-mailem zašleme závaznou přihlášku s organizačními pokyny a potvrzení od lékaře. To si prosím vytiskněte a vyplněné odevzdejte na recepci MUD nejpozději do konce června. První den PMT rodiče předají edukátorům kopii kartičky zdravotní pojišťovny a vyplněný formulář o bezinfekčnosti.

Vybavení dítěte: batůžek, pláštěnka, opalovací krém, sluneční brýle, pokrývka hlavy, nádoba na pití, náhradní oblečení na dílny a volitelné kapesné. Naplněný batůžek si lze po dobu tábora nechat v dílně muzea.

Vyplněním formuláře souhlasím s tím, aby MUD Benešov použil vytvořené fotografie nebo audio/video záznam mého dítěte v případných propagačních materiálech.

Informace k platbě

Celková cena za příměstský tábor je 3 000 Kč, přičemž cena zahrnuje: obědy, svačiny, pitný režim, program, materiál a úrazové pojištění.

Po potvrzení účasti ze strany MUD je třeba uhradit do 30. června 2022 nevratnou zálohu ve výši 1 000 Kč. V opačném případě bude místo přihlášeného dítěte nabídnuto náhradníkům.

Doplatek ceny ve výši 2 000 Kč je nutné u příměstských táborů PT 1, PT 2, PT 3 uhradit nejpozději do 30. června 2022, u PT 4 do 25. července.

Dítě je závazně přihlášeno a termín rezervován až po připsání částky na účet 3736564339/0800, Česká spořitelna. Jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím pořadové číslo příměstského tábora: PT 1 / PT 2 / PT 3 / PT 4 a PŘÍJMENÍ a JMÉNO dítěte. Děkujeme.

Pokud z jedné rodiny hlásíte 2 a více dětí na příměstské tábory MUD, je možné poskytnout sourozeneckou slevu ve výši 200 Kč. (První dítě platí plnou cenu a každý jeho sourozenec cenu se slevou. Pokud se liší příjmení sourozenců, uveďte v přihlášce do kolonky poznámky celé jméno sourozence.) Prosíme o platbu zvlášť na každé z dětí.

Storno poplatky
(1) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany tábora, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení plné (již zaplacené) částky.
(2) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, má zákonný zástupce dítěte právo pouze na vrácení doplatku. Záloha propadá ve prospěch tábora jakožto storno kauce. V případě doložení absence dítěte z důvodu úrazu nebo onemocnění řádnou dokumentací (lékařské potvrzení), bude vrácena částka ve výši doplatku a 50 % zálohy.
(3) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, kteří mají zájem na vrácení plné částky, pak jsou povinni za toto dítě zajistit náhradu.

Workshop: Očima abstrakce III

26/6/2022

V další fotograficky zaměřené výtvarné dílně si vyzkoušíme přemalovat fotografii a tím oklamat realitu, ukážeme si možnosti vyprávění příběhů abstraktní formou a vyzkoušíme krátká fotografická cvičení. Prosíme, aby si děti na tento workshop vzaly digitální foťák nebo telefon s foťákem, pokud jím disponují.

Workshop: Očima abstrakce III
Věková kategorie 8–15 let
MUD / lektorská dílna

Vstupné: 250 Kč (V ceně je oběd, materiál a pomůcky.)

Tvoříme podle slavných umělců

V tomto seriálu online dílen budeme společně tvořit podle výtvarných technik, které užívali slavní umělci.

Pusťe si seriál ZDE:

 1. díl – Daisy Mrázková a její mravenčí cesty
 2. díl – Jaroslav Sůra a tvorba filmových či divadelních plakátů
 3. díl – Jiří Kolář a výroba koláží, muchláží či roláží
 4. díl – Ladislav Šíma a malba krajiny, kterou máš rád
 5. díl – Marie Blabolilová a vše o tvorbě zátiší
 6. díl – Vladimír Cidlinský a malba městské krajiny
 7. díl – Jiří Kubový a tvorba objektů
 8. díl – Olbram Zoubek a výroba zmenšených soch

Good mud good mood

Co všechno se v muzeu děje a k čemu slouží? Kdo všechno stojí za zrealizováním jedné výstavy? Co dělá v muzeu kurátorka a k čemu je správce sbírky? Jak se dostane dílo do muzea a kde je, když není na výstavě?

Pusť si seriál ZDE:

 1. díl – Výroba zmenšeného modelu muzea
 2. díl – V muzeu nesmí chybět obrazy. Pojď je vytvořit!
 3. díl – V muzeu nesmí chybět sochy. Pojď je vytvořit!
 4. díl – Vytvoř muzeu site specific instalaci na míru
 5. díl – Staň se kurátorem svého muzea
 6. díl – Muzeum potřebuje propagaci. Vytvořme mu pozvánky a plakát
 7. díl – Kde jsou umělecká díla, když nejsou na výstavě?

Staň se designérem

V seriálu s názvem Co je v domě, to je úkol pro mě! se staneme designérem. Co je to design a kdo ho vytváří? Jaké designové předměty má MUD ve své sbírce? Společně si postavíme model půdorysu bytu a navrhneme do něj designový nábytek.

Pusť si seriál ZDE:

 1. díl – Postav si model půdorysu bytu
 2. díl – Kdo to je designér?
 3. díl – Vybavujeme obývací pokoj
 4. díl – Vybavujeme dětský pokoj a ložnici
 5. díl – Vybavujeme kuchyň a koupelnu

Pexeso MUD

k dostání na recepci MUD, cena: 25 Kč

Ilustrované pexeso hráče seznamuje se secesní budovou muzea, jeho provozem, zaměstnanci a také vybranými díly z početné sbírky volného i užitého umění. Hravou formou se dozvíte, k čemu je v muzeu kurátorka, správce depozitáře nebo třeba lektorka. Zjistíte, že umělci nemalují jen obraz a netvoří sochy, ale navrhují i věci denní potřeby jako boty, hračky nebo židle. Na kartičkách najdete i portrét mecenáše a historika umění Jiřího Šetlíka, který muzeu daroval velké množství děl, například Dámu s hranostajem od Jiřího Koláře či Doteky od Adrieny Šimotové.

Interaktivní artstěna

V naší čítárně najdete interaktivní artstěnu, kde se dozvíte nejen něco o MUD, ale také o jiných galeriích a muzeích. Nevíte co děla kurátor a kdo je mecenáš? Nebo si chcete vyzkoušet vytvořit vlastní instalaci? Určitě se tam při návštěvě MUD na chvilku zastavte. Připravila ji pro vás Zdenka Švadlenková* a Radka Josková*.

Více

*Zdenka Švadlenková
Lektorka a pedagožka, vystudovala Pedagogickou fakultu UK, Výtvarnou výchovu pro základní umělecké školy a Informační studia na FF UK.
Dlouhodobě se věnuje kurátorství a lektorování edukačních programů pro děti i dospělé. Snaží se oživovat umění a stavět vás doprostřed uměleckého dění. Je jednou ze zakladatelek neziskové organizace ARTEDU a stará se doprovodné programy v Galerii Rudolfinum.

*Radka Josková
Celoživotní ilustrátorka, občasná grafička, posláním scénografka, povoláním mimo jiné arteterapeutka a psychoterapeutka. Studovala na DAMU, Katedru scénografie a v Českých Budějovicích JU, ateliér arteterapie.
Má ráda prázdný prostor, málo věcí v kontextu, malé věci. Inspirují ji detaily v přírodě a ve světě kolem vůbec. Což je totéž. Baví ji týmová tvůrčí práce jakákoliv (v divadle, filmu, v terapii, v umění obecně).